Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Radom Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Radomiu

Wolanowska 120

26-600 Radom

Tel./Fax: (48) 383-70-00 / (48) 383-71-03

E-mail: as_radom@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

W Areszcie Śledczym w Radomiu funkcjonują 2 pawilony – jeden dla tymczasowo aresztowanych, drugi typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Pojemność aresztu wynosi 1010 miejsc. W jednostce od roku 2002 funkcjonuje oddział dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu karnego. Ponadto działa również oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, który przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy. W areszcie znajduje się sala gimnastyczna oraz 15 kompleksów świetlicowych, 15 punktów bibliotecznych oraz biblioteka centralna. Jednostka posiada 3 boiska na wolnym powietrzu. Do realizowania praktyk religijnych przeznaczone są dwie kaplice.
Areszt Śledczy w Radomiu posiada oddział zewnętrzny, który znajduje się przy ul. Witosa 62. Przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego o pojemności 65 miejsc.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Sławomir Grzyb
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Paweł Luberski
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Wiesław Ambryszewski
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Agnieszka Kwiatkowska
Tel./Fax: (48) 383-72-22 512505803
E-mail: Agnieszka.Kwiatkowska2@sw.gov.pl
 

Ogłoszenia

Remont systemu telewizji dozorowej

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 383-71-04
Dowódca Zmiany: (48) 383-73-00
Dział Organizacyjny: (48) 383-72-32
Dział Kadr: (48) 383-71-10
Dział Penitencjarny: (48) 383-71-70
Dział Ochrony: (48) 383-73-01
Dział Ewidencji: (48) 383-71-36
Dział Kwatermistrzowski: (48) 383-72-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 383-71-59
Dział Łączności i Informatyki: (48) 383-71-72
Dział Finansowy: (48) 383-71-50
Służba Zdrowia: (48) 383-72-00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Warszawa
Wolanowska 120
26-600 Radom
48101010100090451391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora. Potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczek higienicznych i odzieżowych wydają osoby upoważnione, natomiast potwierdzenie uprawnienia do otrzymania paczki z lekami wydaje lekarz. Każda paczka powinna zawierać wykaz (ilość i rodzaj) artykułów, które się w niej znajdują.
Paczki przyjmowane są w dniach w których udzielane są widzenia, w budynku biura przepustek w godzinach od 800 do 1300. Podstawą przyjęcia paczek nieżywnościowych jest naklejona w   widocznym  miejscu  na opakowaniu II część potwierdzenia  uprawnienia do otrzymania   paczki.Paczka bez naklejonego potwierdzenia uprawnienia do jej otrzymania zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt. Paczki z  żywnością,  higieniczne, odzieżowe oraz leki mogą być  doręczane   bezpośrednio   przez  nadawcę  paczki albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca. W przypadku  dostarczenia  paczki  przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Leki przyjmuje się tylko w oryginalnych opakowaniach i są one przekazywane do ambulatorium.
Sprzęt RTV przyjmowany jest w robocze środy i czwartki w godzinach od 900 do 1300. Sprzęt rtv dostarczony może być osadzonemu na podstawie indywidualnej zgody dyrektora. Dostarczony sprzęt winien mieć możliwość sterowania ręcznego, ponadto musi posiadać wbudowany zasilacz wewnętrzny (sprzęt z zasilaczem zewnętrznym nie jest przyjmowany). Przed przyjęciem sprzęt RTV poddawany jest kontroli (sprawdzeniu czy nie ma przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych), w wyniku, której dopuszczalne jest naruszenie w razie konieczności plomb powodujących utratę gwarancji. W przypadku nie wyrażenia zgody na kontrolę sprzęt RTV nie będzie przyjmowany. Sprzęt rtv jest dostarczany bezpośrednio do biura przepustek osobiście. Sprzęt rtv nie może być przekazywany drogą pocztową, kurierem gońcem lub innymi drogami ze względu na konieczność poddania niniejszego sprzętu kontroli. Płyty dostarczane są osobiście w dni przyjmowania sprzętu.Dostarczany sprzęt rtv nie zostanie przyjęty, jeżeli będzie posiadał: możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu, wbudowaną pamięć do przechowywania danych (np: twarde dyski), możliwość łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, WIFI, akcesoria bezprzewodowe (pady, słuchawki itp.)
W przypadku gdy przyjmowany sprzęt rtv będzie posiadał port USB, zostanie on zaplombowany przez administrację Aresztu, dopusczcza się zaplombowanie portu USB przez osoby dostarczające sprzęt rtv, w wyspecjalizowanych warsztatach, świadczących takie usługi.
 
 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży („kantyna”) znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu.

Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:
a)   w punkcie sprzedaży,
b)   w poczekalni przy biurze przepustek
c)    w sali widzeń
d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki
 
Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:
a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)
b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki
 
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji AŚ Radom, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.
Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację A.Ś. Radom.

 

Dokumenty do pobrania:


Wzór zamówienia paczki

 

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży :

 

Paczka higieniczna

Paczka spożywcza 

 

 

Zasady udzielania widzeń

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej widzenia na terenie jednostek penitencjarnych są udzielane w pierwszej kolejności:

 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży;
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia

 

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

   

   

  • a) dla tymczasowo aresztowanych: w środy, drugą i czwartą niedzielę miesiąca,

    

    

  • b) dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, czwartki i niedziele (z wyjątkiem II i IV niedzieli miesiąca),

    

    

  • c) widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki wg kolejności zgłoszeń,

    

    

  • d) widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, realizowane  są w piątki wg kolejności zgłoszeń,

    

    

  • e) osadzeni zatrudnieni odpłatnie wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem punktów a) i b). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

    

   

   

 2. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są do godziny 13:00, a na widzenia przedłużone lub połączone do godziny 12:00. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

   

   

 3. Widzenia w osobnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w wymiarze 2 godzin przyjmowane są w godz. 8:00 - 12:00, a w wymiarze 1 godziny przyjmowane są w godz. 8:00 - 13:00.

   

   

 4. W soboty widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia przedłużonego lub połączonych widzeń.

   

   

 5. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 minut. Widzeń w takim wymiarze udziela się także w innych okresach w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.

   

   

 6. Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:

   

   

  • 25 grudnia - Boże Narodzenie;
  • 1 stycznia - Nowy Rok;
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
  • Wielkanoc
  • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
  • dzień Bożego Ciała;
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

   

   

 7. Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

   

   

 8. Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.

   

   

 9. Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

   

   

 10. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu dokonania zakupu wyłącznie artykułów żywnościowych i napojów przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia.

   

   

 11. Umożliwia się osobom odwiedzającym dokonywanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej, z zachowaniem limitów określonych w art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, bądź paczki higienicznej po przedstawieniu uprawnienia do jej otrzymania.

   

   

 12. Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.

   

 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. podczas widzenia mogą być kupowane tylko artykuły żywnościowe i napoje przeznaczone do spożycia w czasie jego trwania.

Dodatkowe zakupy dla osadzonych mogą być realizowane w trakcie widzenia w formie paczki żywnościowej lub higienicznej (po przedstawieniu talonu) w ramach przysługującego dla osadzonego limitu. W takim przypadku osoba odwiedzająca zobowiązana jest zgłosić taki zamiar podczas wejścia na teren jednostki w biurze przepustek lub funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia. Po otrzymaniu zgody na realizację paczki dokonuje zakupów w punkcie sprzedaży mieszczącym się przy sali widzeń.

Paczki zakupione podczas widzeń dostarczane będą osadzonym przez administrację jednostki.