Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Radom Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Radomiu

Wolanowska 120

26-600 Radom

Tel./Fax: (48) 383-70-00 / (48) 383-71-03

E-mail: as_radom@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

W Areszcie Śledczym w Radomiu funkcjonują 2 pawilony – jeden dla tymczasowo aresztowanych, drugi typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Pojemność aresztu wynosi 1010 miejsc. W jednostce od roku 2002 funkcjonuje oddział dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu karnego. Ponadto działa również oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, który przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy. W areszcie znajduje się sala gimnastyczna oraz 15 kompleksów świetlicowych, 15 punktów bibliotecznych oraz biblioteka centralna. Jednostka posiada 3 boiska na wolnym powietrzu. Do realizowania praktyk religijnych przeznaczone są dwie kaplice.
Areszt Śledczy w Radomiu posiada oddział zewnętrzny, który znajduje się przy ul. Witosa 62. Przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego o pojemności 65 miejsc.

Dyrektor Aresztu Śledczego
ppłk Sławomir Grzyb
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
ppłk Paweł Luberski
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
mjr Wiesław Ambryszewski
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
por. Grzegorz Romanowski
Tel./Fax: (48) 383-71-04
E-mail: as_radom@sw.gov.pl
Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu
mjr Marcin Kunert
Tel./Fax: (48) 383-72-32; 512-505-803
E-mail: Marcin.Kunert@sw.gov.pl

Ogłoszenia

konsultacje neurologiczne

konsultacje okulistyczne

dostawa aktywnych urządzeń sieciowych

komputery - zmiana terminu otwarcia ofert

!!! komputery zmiana terminu składania ofert

dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek

dot. zwalczanie szkodników

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Wzór raportu o miejsce hotelowe

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 383-71-04
Dowódca Zmiany: (48) 383-73-00
Dział Organizacyjny: (48) 383-72-32
Dział Kadr: (48) 383-71-10
Dział Penitencjarny: (48) 383-71-70
Dział Ochrony: (48) 383-73-01
Dział Ewidencji: (48) 383-71-36
Dział Kwatermistrzowski: (48) 383-72-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 383-71-59
Dział Łączności i Informatyki: (48) 383 -71-19 (łączność i zab. elektr.), 383-71-72 (informatyka)
Dział Finansowy: (48) 383-71-50
Służba Zdrowia: (48) 383-72-00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Warszawa
Wolanowska 120
26-600 Radom
48101010100090451391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Aresztu Śledczego w Radomiu informuje,że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

         Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu w dni pracy administracji.

 

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

 

Zamówienie może być zrealizowane po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

Osoba zamawiająca przed złożeniem zamówienia zobowiązana jest do sprawdzenia czy osadzony jest uprawniony do otrzymania paczki żywnościowej.

 

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych  w punkcie sprzedaży jednostki.

Paczkę można również zrealizować przez internet, wysyłając jej zamówienie na adres e-mail:

 

paczka@igbmazovia.pl

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce są dostępne:

 

-  w punkcie sprzedaży jednostki;

-  w biurze przepustek;

-  w poczekalni dla osób odwiedzających;

-  w sali widzeń;

-  w oddziale mieszkalnym;

-   na stronie internetowej jednostki.

 

Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia, tj. po wpływie środków pieniężnych na indywidualne konto podmiotu realizującego paczki, o numerze 11 9129 0001 0069 0600 0228 0003, paczkę żywnościową dostarcza się, w ciągu 5 dni roboczych, osadzonemu.

 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

 

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

 

Dokumenty do pobrania:


Wzór zamówienia paczki (doc)

Wzór zamówienia paczki (pdf)

 

 

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży :

 

 

Paczka spożywcza

 

WAŻNE!

Dni, godziny i sposób przyjmowania sprzętu RTV

 1. Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze: środy i czwartki w godzinach od 900 do 1300. Sprzęt RTV dostarczony może być osadzonemu na podstawie indywidualnej zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu. Dostarczany sprzęt musi posiadać możliwość sterowania ręcznego (wyjątek stanowią wyłącznie odtwarzacze DVD). Przed przyjęciem sprzęt RTV poddawany jest kontroli (sprawdzeniu czy nie ma przedmiotów niebezpiecznych      i niedozwolonych), w wyniku, której dopuszczalne jest naruszenie w razie konieczności plomb gwarancyjnych. W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie takiej kontroli, urządzenie nie będzie przyjęte. Sprzęt RTV dostarczany jest do biura przepustek osobiście. Sprzęt RTV nie może być przekazywany drogą pocztową, kurierem, gońcem lub innymi drogami ze względu na konieczność poddania niniejszego sprzętu kontroli. Płyty CD, DVD dostarczane są osobiście w dni i godziny przyjmowania paczek;
 2. Dostarczany sprzęt RTV nie zostanie przyjęty, jeżeli będzie posiadał:

            - możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu;

            - wbudowaną pamięć do przechowywania danych (np. twarde dyski);

            - możliwość łączenia się z sieciami bezprzewodowymi WI-FI;

            - akcesoria bezprzewodowe (z wyjątkiem padów zasilanych bateriami AA).

            - będzie posiadał jakikolwiek wyświetlacz służący jako monitor.

 1. W przypadku, gdy przyjmowany sprzęt RTV będzie posiadał port USB, zostanie
  on zaplombowany przez administrację Aresztu, dopuszcza się zaplombowanie portu   USB przez osoby dostarczające sprzęt RTV w wyspecjalizowanych warsztatach świadczących takie usługi.
 2. Osoby tymczasowo aresztowane w celi mieszkalnej mogą posiadać odbiornik telewizyjny, który musi być wyposażony w sterowanie ręczne. Piloty zdalnego sterowania dostarczone wraz ze sprzętem RTV zostaną zwrócone osobie dostarczającej lub przekazane do depozytu tymczasowo aresztowanego.

Zasady udzielania widzeń

 

 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ZMIAN UDZIELANIA WIDZEŃ
W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU

 

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

 

 • dla tymczasowo aresztowanych: w czwartki i drugą niedzielę miesiąca;

 

 • dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),

 

 • dla skazanych przebywających w oddziale XV (oddział terapeutyczny): we wtorki i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),

 

W/w zasady obowiązują od dnia 15 października 2015r. !!!

 

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej widzenia na terenie jednostek penitencjarnych są udzielane w pierwszej kolejności:

 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży;
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia

 

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

 

Osadzeni zatrudnieni odpłatnie wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem punktów a) i b). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

 

              a) dla tymczasowo aresztowanych: w środy, oraz drugą niedzielę miesiąca,

 

b) dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca),


       c) widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki wg kolejności zgłoszeń,


       d) widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, realizowane są w piątki   wg   kolejności zgłoszeń,

 

 

 1. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są do godziny 13:00, a na widzenia przedłużone lub połączone do godziny 12:00. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

 

 1. Widzenia w osobnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w wymiarze 2 godzin przyjmowane są w godz. 8:00 - 12:00, a w wymiarze 1 godziny przyjmowane są w godz. 8:00 - 13:00.

 

 1. W niedziele widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia przedłużonego lub połączonych widzeń.

 

 1. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 minut. Widzeń w takim wymiarze udziela się także w innych okresach w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.

 

 1. Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
 • 25 grudnia - Boże Narodzenie;
 • 1 stycznia - Nowy Rok;
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
 • Wielkanoc
 • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 • dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 

 1. Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

 

 1. Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.

 

 1. Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

 

 1. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu dokonania zakupu wyłącznie artykułów żywnościowych i napojów przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia.

 

 1. Umożliwia się osobom odwiedzającym dokonywanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej, z zachowaniem limitów określonych w art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, bądź paczki higienicznej po przedstawieniu uprawnienia do jej otrzymania.

 

 1. Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.

 

 

Od dnia 01.01.2012 r. podczas widzenia mogą być kupowane tylko artykuły żywnościowe i napoje przeznaczone do spożycia w czasie jego trwania.