Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

Tel./Fax: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce wraz z Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych deportowanych z innego państwa na podstawie umów międzynarodowych w tym Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dla skazanych wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach, dla osób odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu półotwartego oraz dla młodocianych.
Pojemność jednostki wynosi 1394 miejsca w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce oraz 235 miejsc w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo. W oddziale zewnętrznym poza celami dla skazanych sprawnych ruchowo, znajduje się również dwuosobowa cela dla osób niepełnosprawnych, spełniająca obowiązujące standardy w tym zakresie.
Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce realizuje zgodnie z Instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zadania związane z tworzeniem i organizacją oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Kompleks budynków aresztu składa się z czterech pawilonów obecnie oddziałów penitencjarnych oraz oddziału szkolnego – Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur.
Nowoczesne o standardzie europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku. Kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego. Szkoła spełnia wymagania w zakresie innowacyjnych metod kształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze i nowoczesnemu wyposażeniu pracowni dydaktycznych oraz zawodowych, które są przygotowywane także do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe słuchaczy. Należy zaznaczyć, iż Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się na terenie jednostki umożliwia słuchaczom uzupełnienie wykształcenia do pełnego średniego, przeprowadzany jest bowiem corocznie egzamin dojrzałości.
Studio TVB 7 i radiowęzeł jako centrum animacji działań kulturalno - oświatowych znajduje się w oddzielnym budynku aresztu śledczego. Dużą popularnością cieszy się więzienne Radio Białołęka oraz studio telewizji kablowej. Program radiowy opiera się na zróżnicowanych i bogatych formach audycji o tematyce informacyjnej, dydaktycznej i rozrywkowej. Codziennie emitowane są wiadomości, konkursy i komunikaty. Również w paśmie multimedialnym na kanałach telewizji więziennej prezentowane są poza stałymi informacjami i komunikatami, aktualności i wydarzenia z życia skazanych i aresztu. W tym roku reaktywowany został dwumiesięcznik penitencjarno – kulturalny ,,Głos Białołęki''.
Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo powstał w 2003 roku i pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Na początku swojego istnienia Oddział Zewnętny Warszawa Bemowo mieścił się w jednopiętrowym pawilonie, sąsiadującym z budynkiem Sądu Grodzkiego. W kwietniu 2010 r. zgodnie z ,,Programem pozyskiwania 17 tys. miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006 – 2009'', powiększono Oddział Zewnętrzny Bemowo dokonując otwarcia nowego pawilonu mieszkalnego typu ,,Ustka''. Obecnie znajdują się tam wszystkie pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, m.in. sala widzeń, sala wykładowcza, biblioteka, kaplica, serwerownia, gabinety lekarskie, pomieszczenia techniczne i socjalne.
Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce położony jest na peryferiach Warszawy. Tyły jednostki półkolem otacza sosnowy las. Kompleks budynków składa się z czterech pawilonów obecnie oddziałów penitencjarnych oraz oddziału szkolnego z celami mieszkalnymi,salami lekcyjnymi dla uczniów oraz pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur. Z bramy frontowej wychodzi się na niewielkie osiedle, zamieszkałych w większości przez emerytowanych i czynnych funkcjonariuszy. Pierwsze wzmianki na temat utworzenia aresztu w Archiwach Akt Nowych Biblioteki Narodowej w Warszawie pojawiają się z datą 1951 roku, w chwili gdy ówczesne władze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zażądały wybudowania w okolicach stolicy olbrzymiego Więzienia Centralnego. Wstępny projekt więzienia przedstawiony KC PZPR uzyskał zgodę na realizację inwestycji, bowiem przedwojenne warszawskie więzienia w trakcie II wojny światowej zostały zniszczone działaniami militarnymi. W marcu 1959 roku rozpoczęto budowę więzienia oraz bloków mieszkalnych dla pracowników. Prace budowlane trwały etapami. W 1960 roku zakończono budowę pierwszego pawilonu, w 1961 roku drugiego, natomiast w roku 1963 dwa pozostałe. Jeszcze w trakcie nie zakończonej całkowicie budowy, więzienie było stopniowo zasiedlane. Na początku lat siedemdziesiątych połączono je tunelami o długości ok 400 m pod powierzchnią ziemi. Natomiast funkcjonariusze zatrudnieni w Areszcie Śledczym w czynie społecznym wybudowali stołówkę i świetlicę, która znajdowała się w środku osiedla mieszkających tu pracowników. Pierwszym naczelnikiem Centralnego Więzienia Białołęka został Ludwik Rokicki, który piastował swoją funkcję od dnia 2 listopada 1960 roku do dnia 6 lipca 1968 roku.
W latach osiemdziesiątych, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, areszt śledczy i zakład karny na warszawskiej Białołęce stały się największym ośrodkiem internowanych dla najważniejszych działaczy i przywódców ,,Solidarności''. W latach 1981-1982 na terenie jednostek przebywało ok. 600 działaczy podziemia, m.in. Bronisław Komorowski, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Lech Dymarski, Henryk Wujec, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Karol Modzelewski, Seweryn Jaworski, Antoni Tokarczuk, Andrzej Sobieraj, Grzegorz Pałka, Bogdan Pietkiewicz, Władysław Bartoszewski, Andrzej Drawicz, Jan Krzysztof Kelus, Jarosław Guzy, Piotr Ikonowicz, Gabriel Janowski.
W dniu 13 grudnia 2011 roku z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w celu oddania hołdu internowanym na murze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce została umieszczona tablica upamiętniająca Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych. Pomysłodawcą i fundatorem tablicy było Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Natomiast na terenie aresztu w pierwszym oddziale penitencjarnym, dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Internowanych, gdzie znajdują się liczne eksponaty stanowiące „nielegalną twórczość opozycjonistów”, drobne dzieła sztuki - obrazy, figurki wykonane z drzewa, chleba lub z papieru oraz przedmioty codziennego użytku z tamtego okresu. Honorowy Patronat nad uroczystościami objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2013 roku Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu partnerskiego ,,Second chance’’ w ramach programu ,,Niezawodowa edukacja dorosłych – Grundtvig’’. Partnerzy projektu pochodzą z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Estonii i Rumunii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Projekt ,,Druga szansa’’ ma na celu porównanie edukacji osób pozbawionych wolności oraz osób wykluczonych w różnych krajach. Uczestnicy projektu mają okazję wymienić doświadczenia, wykorzystać najlepsze metody i praktyki stosowane przez każdego partnera w nauczaniu i pracy dydaktycznej. Głównym zadaniem projektu jest omówienie i zbadanie dwóch kwestii: po pierwsze odnieść się do aktualnej sytuacji nauczania w więzieniach, odszukania przyczyn nie ukończenia przez  skazanych edukacji szkolnej, dania im kolejnej szansy nauki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co będzie prowadziło do zmniejszenia prawdopodobieństwa powrotu do przestępczości.
Drugą kwestią zawartą w projekcie jest podjęcie w stosunku do więźniów edukacji nieformalnej, która kształtuje postawy, wartości, umiejętności i wiedzę na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia. Wzrost znaczenia edukacji nieformalnej wynika bezpośrednio z rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego świata. Dzięki komputerom i nowoczesnym środkom komunikacji świat bardzo szybko się zmienia, konieczne jest uzupełnianie wiedzy na temat dokonujących się wokół zjawisk. Poprzez różnego rodzaju formy edukacji nieformalnej brakującą wiedzę będzie można szybko uzupełnić. Zaletą edukacji nieformalnej jest to, że zazwyczaj nie narzuca sztywnych ram procesu uczenia się.               
Projekt oferuje formalne i nieformalne możliwości kształcenia dla osób dorosłych poprzez konferencje, warsztaty, seminaria oraz innowacyjne szkolenia przy wsparciu metod audiowizualnych mających na celu spełnienie wymagań bardziej skutecznych i innowacyjnych systemu ICT.
 

przydatne linki:

 

 

http://emeryci-asbialoleka.jimdo.com/

 

 

http://www.secondchancegrundtvig.com/8-news/2-about-our-project.html

 

 

aktualizacja 12.01.2016 r.

Opracowanie: Zespół Prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce

Dyrektor aresztu śledczego
płk Cezary Śmietanowski
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Maciej Raurowicz
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Jarosław Romanowicz
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Adam Wiśniewski
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
por. Andrzej Rodak
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Tomasz Żebrowski
Tel./Fax: (22) 321-75-17 / (22) 811-15-37
E-mail: rzecznik_as_bialoleka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 323-02-01 / fax (22) 811-15-37
Dowódca Zmiany: (22) 323-02-00
Dział Organizacyjny: (22) 321-76-10 / (22) 323-02-10
Dział Kadr: (22) 321-76-12 / (22) 323-02-11
Dział Penitencjarny: (22) 323-02-07 / (22) 321-76-07
Dział Ochrony: (22) 323-02-05 / (22) 321-76-05 / (22) 321-76-00
Dział Ewidencji: kierownik (22) 323-02-09 / transporty (22) 321-76-26 / statystyka (22) 321-73-26 / przyjęcia (22) 321-73-47
Dział Kwatermistrzowski: (22) 323-02-08 / (22) 321-76-08
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 321-75-02 / (22) 321-75-07
Dział Łączności i Informatyki: (22) 321-76-20 / (22) 321-76-19
Dział Finansowy: (22) 323-02-06 / (22) 321-76-06
Służba Zdrowia: (22) 321-76-16 / (22) 321-74-60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce
Ciupagi 1
03-016 Warszawa
42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszej jednostki. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki, które będzie zrealizowane na jego pisemna prośbę. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

Formularze zamówienia oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:

a) w punkcie sprzedaży

b) w sali widzeń

c) na stronie internetowej tutejszej jednostki

Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać zgodę na otrzymanie paczki zawierającej artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny, przesłanymi spoza terenu jednostki mogą być dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoby bliskie podczas widzenia z osadzonym mogą zakupić za pośrednictwem tutejszej jednostki paczkę z przedmiotami użytku osobistego i higieny. Na paczkę sporządzona w tym trybie nie jest wymagana zgoda Dyrektora jednostki i paczka ta jest wydawana w oddziałach mieszkalnych.

Paczki higieniczne i odzieżowe dostarczane do aresztu (zgodnie z podziałem literowym) bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 10.00 – 12.00

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do jednostki od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00, dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu, zgodnie z podziałem literowym.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce lub w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 60 07.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - BiałołęceARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE

 

formularz zamówienia Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
 

cennik na paczkę higieniczną Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce
 

cennik na paczkę spożywczą Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce

 


ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY WARSZAWA BEMOWO

 

formularz zamówienia Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo


cennik na paczkę higieniczną Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo
 

cennik na paczkę spożywczą Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo

 


 

Zasady udzielania widzeń

 

W związku z planowanymi uroczystościami wprowadzenia stanu wojennego w Polsce widzenia z dnia 10 grudnia 2016 roku zostają przełożone na dzień 19 grudnia br.

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, dyrektor aresztu może w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na kontakt skazanego z rodziną za pomocą komunikatora internetowego firmy Skype.

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, dyrektor aresztu może w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na kontakt skazanego z rodziną za pomocą komunikatora internetowego firmy Skype.

Aby uzyskać powyższą zgodę, skazany powinien złożyć do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce pisemną prośbę o powyższą formę kontaktu wraz z uzasadnieniem.
Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę rodziny na taką formę kontaktu oraz adres Skype rodziny skazanego.

Powyższa forma kontaktu z rodziną nie może naruszać regulaminu i zasad korzystania z łącza internetowego firmy Skype.


DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK ODBYWANIA WIDZEŃ


1) Widzenia osadzonych niezatrudnionych, z osobami uprawnionymi, odbywają się w godzinach 8.00 – 15.30 w wyznaczone dni tygodnia według podziału literowego. Osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na litery:

WTOREK
S,C,Ć,G,U,X,Q
ŚRODA
W,M,D,L,A,H,Ś,Y
CZWATREK
K,F,Z,J,N,E,I,V
PIĄTEK
P,B,R,T,O,Ł,Ż,Ź

w pierwszą sobotę albo pierwszą niedzielę miesiąca
S,C,G,U,X,Q
w drugą sobotę albo drugą niedzielę miesiąca
W,M,D,L,A,H,Ś,Y
w trzecią sobotę albo trzecią niedzielę miesiąca
K,F,Z,J,N,E,I,V
w czwartą sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca
P,B,R,T,O,Ł,Ż,Ź

2) Widzenia osadzonych zatrudnionych oraz skazanych uczniów z CKU odbywają się w soboty i niedziele (z wyłączeniem ewentualnych występujących w miesiącu piątych sobót i niedziel).
3) Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są:
 I tura  od godz. 730 do 800.
II tura po 8.00 do 9.30
III tura po 9.30 do 11.30
IV tura po 11.30 do 13.00
Podczas złożenia zgłoszenia wyznaczana jest tura widzenia z osadzonym. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

Zgłoszenie widzenia należy składać osobiście.

4) Dla zapewnienia realizacji widzenia dłuższych niż regulaminowe będą miały udzielane widzenie wyłącznie na I II i III turze. 120 minut,
5) Osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 minut.
6) W niedziele i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Nie dotyczy osadzonych uczniów i zatrudnionych, jeśli widzenie odbywa się w niedzielę, która nie jest dodatkowo jednym ze świąt, w którym udzielane są widzenia. Dopuszczam w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia w innym wymiarze czasu.
7) W ciągu 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ograniczam czas widzenia do 60 minut. Dopuszczam też możliwość takiego ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.
8) Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:
-    1 stycznia – Nowy Rok,
-    1 maja – Święto Państwowe,
-    3 maja – święto Narodowe Trzeciego Maja,
-    1 listopada – Wszystkich Świętych,
-    11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
-    25 grudnia –  I-wszy dzień Bożego Narodzenie

9) Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15, mogą otrzymać widzenia w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.
10) Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.
11) Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariusz 
12) Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.
13) Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek
14) Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.
15) Osadzonym w czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie jednostki w miejscu do tego wyznaczonym. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
16) Skazani zatrudnieni korzystający z zezwoleń na widzenie, o którym mowa w art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9, art. 138§1 pkt 7 i 8 k.k.w., wykorzystują je w dni ustawowo wolne od pracy lub w dni wolne od pracy wynikające z ustalonego systemu pracy w Areszcie. Zastrzeżenie to nie dotyczy skazanych, którzy korzystają z zezwoleń w trakcie urlopu.
17) Skazani korzystający z zezwoleń na opuszczenie jednostki, o których mowa w art.91 pkt 7, art.92 pkt 9, art. 138§1 pkt 7 i 8 i art.165§2 k.k.w., wychodzą poza teren Aresztu w ustalone dni do godz. 12.00   poza uczniami szkoły i skazanymi zatrudnionymi.
18) Widzenia tymczasowo aresztowanych, jak również ukaranych i skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego odbywają się pod nadzorem administracji.
19) Podczas widzenia tymczasowo aresztowanego i skazanego  z osobami małoletnimi, których uprawniony do opieki podczas widzenia opiekun, nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać, małoletni korzysta z widzenia pod opieką wychowawcy.
20) Osadzony na widzenie może wynieść z celi mieszkalnej wyłącznie  te rzeczy, na które otrzymał indywidualną zgodę dyrektora.


Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 15.00.
1) widzeń z obrońcami udziela się w przypadku skazanych na podstawie zgody lub wystawionego pełnomocnictwa, a w przypadku tymczasowo aresztowanych za zgodą organu lub organów, do których dyspozycji on pozostaje;
2) osadzeni udający się na widzenie mogą posiadać wyłącznie dokumenty i notatki dotyczące akt sprawy;
3) przekazywanie przez obrońców – tymczasowo aresztowanym dodatkowych dokumentów wymaga posiadania zgody organu lub organów, do których dyspozycji on pozostaje;
4) zabrania się po zakończeniu widzenia zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych przedmiotów niż dokumenty lub notatki dotyczące akt sprawy.
5) osoby odwiedzające winny  mieć przy osobie dokument stwierdzający tożsamość. Dokumentami uprawniającymi do wejścia na widzenie są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku małoletnich aktualna legitymacja szkolna, akt urodzenia, dowód osobisty, paszport kary stałego pobytu;.
6) skazani  uczniowie  korzystają z przepustek i widzeń poza terenem  tylko w dni wolne od  nauki i po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora.

 

W miarę możliwości, widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.