Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

Tel./Fax: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce wraz z Oddziałem Zewnętrznym Bemowo jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych deportowanych z innego państwa na podstawie umów międzynarodowych w tym Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dla skazanych wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach, dla osób odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu półotwartego oraz dla młodocianych.
Pojemność jednostki wynosi 1394 miejsca w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce oraz 235 miejsc w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo. W oddziale zewnętrznym poza celami dla skazanych sprawnych ruchowo, znajduje się również dwuosobowa cela dla osób niepełnosprawnych, spełniająca obowiązujące standardy w tym zakresie.
Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce realizuje zgodnie z Instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zadania związane z tworzeniem i organizacją Oddziałów Penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Kompleks budynków Aresztu Śledczego składa się z czterech pawilonów obecnie Oddziałów Penitencjarnych oraz Oddziału Szkoły – Centrum Kształcenia Ustawicznego z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur.
Nowoczesne o standardzie europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku. Kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego. Szkoła spełnia wymagania w zakresie innowacyjnych metod kształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze i nowoczesnemu wyposażeniu pracowni dydaktycznych oraz zawodowych, które są przygotowywane także do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe słuchaczy. Należy zaznaczyć, iż CKU mieszczące się na terenie Aresztu Śledczego umożliwia słuchaczom uzupełnienie wykształcenia do pełnego średniego, przeprowadzany jest bowiem corocznie egzamin dojrzałości.
Studio TVB 7 i Radiowęzeł jako centrum animacji działań kulturalno - oświatowych znajduje się w oddzielnym budynku aresztu śledczego. Dużą popularnością cieszy się więzienne Radio Białołęka oraz studio telewizji kablowej. Program radiowy opiera się na zróżnicowanych i bogatych formach audycji o tematyce informacyjnej, dydaktycznej i rozrywkowej. Codziennie emitowane są wiadomości, konkursy i komunikaty. Również w paśmie multimedialnym na kanałach telewizji więziennej prezentowane są poza stałymi informacjami i komunikatami, aktualności i wydarzenia z życia skazanych i aresztu. W tym roku reaktywowany został dwumiesięcznik penitencjarno – kulturalny ,,Głos Białołęki''.
Oddział Zewnętrzny Bemowo powstał w 2003 roku i pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Na początku swojego istnienia OZ Bemowo mieścił się w jednopiętrowym pawilonie, sąsiadującym z budynkiem Sądu Grodzkiego. W kwietniu 2010 r. zgodnie z ,,Programem pozyskiwania 17 tys. miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006 – 2009'', powiększono Oddział Zewnętrzny Bemowo dokonując otwarcia nowego pawilonu mieszkalnego typu ,,Ustka''. Obecnie znajdują się tam wszystkie pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, m.in. sala widzeń, sala wykładowcza, biblioteka, kaplica, serwerownia, gabinety lekarskie, pomieszczenia techniczne i socjalne.
Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce położony jest na peryferiach Warszawy. Tyły jednostki półkolem otacza sosnowy las. Kompleks budynków składa się z czterech pawilonów obecnie Oddziałów Penitencjarnych oraz Oddziału Szkoły – Centrum Kształcenia Ustawicznego z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur.Z bramy frontowej wychodzi się na niewielkie osiedle, zamieszkałych w większości przez emerytowanych i czynnych funkcjonariuszy. Pierwsze wzmianki na temat utworzenia aresztu w Archiwach Akt Nowych Biblioteki Narodowej w Warszawie pojawiają się z datą 1951 roku, w chwili gdy ówczesne władze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zażądały wybudowania w okolicach stolicy olbrzymiego Więzienia Centralnego. Wstępny projekt więzienia przedstawiony KC PZPR uzyskał zgodę na realizację inwestycji, bowiem przedwojenne warszawskie więzienia w trakcie II wojny światowej zostały zniszczone działaniami militarnymi. W marcu 1959 roku rozpoczęto budowę więzienia oraz bloków mieszkalnych dla pracowników. Prace budowlane trwały etapami. W 1960 roku zakończono budowę pierwszego pawilonu, w 1961 roku drugiego, natomiast w roku 1963 dwa pozostałe. Jeszcze w trakcie nie zakończonej całkowicie budowy, więzienie było stopniowo zasiedlane. Na początku lat siedemdziesiątych połączono je tunelami o długości ok 400 m pod powierzchnią ziemi. Natomiast funkcjonariusze zatrudnieni w Areszcie Śledczym w czynie społecznym wybudowali stołówkę i świetlicę, która znajdowała się w środku osiedla mieszkających tu pracowników. Pierwszym naczelnikiem Centralnego Więzienia Białołęka został Ludwik Rokicki, który piastował swoją funkcję od dnia 2 listopada 1960 roku do dnia 6 lipca 1968 roku.
W latach osiemdziesiątych, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, areszt śledczy i zakład karny na warszawskiej Białołęce stały się największym ośrodkiem internowanych dla najważniejszych działaczy i przywódców ,,Solidarności''. W latach 1981-1982 na terenie jednostek przebywało ok. 600 działaczy podziemia, m.in. Bronisław Komorowski, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Lech Dymarski, Henryk Wujec, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Karol Modzelewski, Seweryn Jaworski, Antoni Tokarczuk, Andrzej Sobieraj, Grzegorz Pałka, Bogdan Pietkiewicz, Władysław Bartoszewski, Andrzej Drawicz, Jan Krzysztof Kelus, Jarosław Guzy, Piotr Ikonowicz, Gabriel Janowski.
W dniu 13 grudnia 2011 roku z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w celu oddania hołdu internowanym na murze Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka została umieszczona tablica upamiętniająca Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych. Pomysłodawcą i fundatorem tablicy było Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Natomiast na terenie aresztu w I Oddziale Penitencjarnym, dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Internowanych, gdzie znajdują się liczne eksponaty stanowiące „nielegalną twórczość opozycjonistów”, drobne dzieła sztuki - obrazy, figurki wykonane z drzewa, chleba lub z papieru oraz przedmioty codziennego użytku z tamtego okresu. Honorowy Patronat nad uroczystościami objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2013 roku Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu partnerskiego ,,Second chance’’ w ramach programu ,,Niezawodowa edukacja dorosłych – Grundtvig’’. Partnerzy projektu pochodzą z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Estonii i Rumunii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Projekt ,,Druga szansa’’ ma na celu porównanie edukacji osób pozbawionych wolności oraz osób wykluczonych w różnych krajach. Uczestnicy projektu mają okazję wymienić doświadczenia, wykorzystać najlepsze metody i praktyki stosowane przez każdego partnera w nauczaniu i pracy dydaktycznej. Głównym zadaniem projektu jest omówienie i zbadanie dwóch kwestii: po pierwsze odnieść się do aktualnej sytuacji nauczania w więzieniach, odszukania przyczyn nie ukończenia przez  skazanych edukacji szkolnej, dania im kolejnej szansy nauki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co będzie prowadziło do zmniejszenia prawdopodobieństwa powrotu do przestępczości.
Drugą kwestią zawartą w projekcie jest podjęcie w stosunku do więźniów edukacji nieformalnej, która kształtuje postawy, wartości, umiejętności i wiedzę na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia. Wzrost znaczenia edukacji nieformalnej wynika bezpośrednio z rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego świata. Dzięki komputerom i nowoczesnym środkom komunikacji świat bardzo szybko się zmienia, konieczne jest uzupełnianie wiedzy na temat dokonujących się wokół zjawisk. Poprzez różnego rodzaju formy edukacji nieformalnej brakującą wiedzę będzie można szybko uzupełnić. Zaletą edukacji nieformalnej jest to, że zazwyczaj nie narzuca sztywnych ram procesu uczenia się.               
Projekt oferuje formalne i nieformalne możliwości kształcenia dla osób dorosłych poprzez konferencje, warsztaty, seminaria oraz innowacyjne szkolenia przy wsparciu metod audiowizualnych mających na celu spełnienie wymagań bardziej skutecznych i innowacyjnych systemu ICT.
 

 

 

aktualizacja 19.01.2015r.

Opracowanie: Zespół Prasowy AŚ w Warszawie - Białołęce

Dyrektor aresztu śledczego
płk Cezary Śmietanowski
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Danuta Augustyniak
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Marek Kowalski
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Maciej Raurowicz
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Adam Wiśniewski
Tel./Fax: (22) 323-02-01 / (22) 811-15-37
E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Tomasz Żebrowski
Tel./Fax: (22) 321-75-17 / (22) 811-15-37
E-mail: rzecznik_as_bialoleka@sw.gov.pl
Zastępca Oficera Prasowego
szer. Edyta Kulesza
Tel./Fax: (22) 321-73-38/ (22) 811-15-37
E-mail: edyta.kulesza@sw.gov.pl, rzecznik_as_bialoleka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 323-02-01 / fax (22) 811-15-37
Dowódca Zmiany: (22) 323-02-00
Dział Organizacyjny: (22) 321-76-10 / (22) 323-02-10
Dział Kadr: (22) 321-76-12 / (22) 323-02-11
Dział Penitencjarny: (22) 323-02-07 / (22) 321-76-07
Dział Ochrony: (22) 323-02-05 / (22) 321-76-05 / (22) 321-76-00
Dział Ewidencji: kierownik (22) 323-02-09 / transporty (22) 321-76-26 / statystyka (22) 321-73-26 / przyjęcia (22) 321-73-47
Dział Kwatermistrzowski: (22) 323-02-08 / (22) 321-76-08
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 321-75-02 / (22) 321-75-07
Dział Łączności i Informatyki: (22) 321-76-20 / (22) 321-76-19
Dział Finansowy: (22) 323-02-06 / (22) 321-76-06
Służba Zdrowia: (22) 321-76-16 / (22) 321-74-60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce
Ciupagi 1
03-016 Warszawa
42 1010 1010 0401 0713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 105a § 6 Kodeksu Karnego Wykonawczego, o treści: „W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowychi napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej” w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce od dnia 02.01.2011r. będzie wprowadzony dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych o których mowa w art. 113 a § 3 KKW.

 

Osoby odwiedzające mają możliwość dokonywania zakupów na sali widzeń, w ramach przysługującej osadzonemu kwartalnej bądź nagrodowej paczki żywnościowej. Istnieje także możliwość zamawiania w ramach tego limitu wyrobów tytoniowych. Całkowita waga paczki nie może przekraczać 5kg. Można także w ten sposób zrealizować paczkę higieniczną po przedstawieniu talonu.


Realizacja paczek możliwa będzie w punkcie sprzedaży umiejscowionym w sali widzeń oraz drogą pocztową – na adres punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w areszcie dostępne będą:
w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, na sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.


Paczka zrealizowana będzie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania.


Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłacił.(w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

Do pobrania:
Zamówienie na paczkę

Pouczenie

cennik

paczka.higieniczna

 


Administracja jednostki nie przyjmuje paczek:

 

  •  o ciężarze przekraczającym 5 kg
  • wymiarach przekraczających: szerokość 50 cm, wysokość 30 cm i długości 50cm

 

Bezpośrednio w Areszcie Śledczym paczki przyjmowane są tylko dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu (zgodnie z podziałem literowym) .

 Paczki dostarczone do aresztu bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 1000-1200

 Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA KORESPONDENCJI ORAZ PACZEK

Paczki, o których mowa w art. 113a § 3 i 4 kkw, mogą być dostarczane do Aresztu Śledczego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca (wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9ºº - 13ºº – poczta, kurier, goniec). Osoby odwiedzające będą miały możliwość dokonywania zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej, z zachowaniem limitów określonych w art 113a §3 kkw, bądź paczki higienicznej.

Administracja jednostki nie przyjmuje paczek:

a) o ciężarze przekraczającym 5 kg

b) wymiarach przekraczających: szerokość 50 cm, wysokość 30 cm i długości 50cm

Bezpośrednio w Areszcie Śledczym paczki przyjmowane są tylko dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu (zgodnie z podziałem literowym) .

Paczki dostarczone do aresztu bezpośrednio przez nadawców – osoby odwiedzające przyjmowane są w godzinach 10.00-12.00

Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

W paczce nie mogą być dostarczane:

Artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości a w szczególności:

a)artykuły w opakowaniach szklanych (słoik, butelki)

b)artykuły w opakowaniach metalowych, plastikowych i hermetycznie zamkniętych (konserwy, pasztety, serki homogenizowane itp.)

c)artykuły w pojemnikach ciśnieniowych(dezodoranty, pianki do golenia itp.)

d)płyny w opakowaniach tekturowych, plastikowych, szklanych lub saszetkach

e) papierosy i inne wyroby tytoniowe

f) suplementy diety ( wysokobiałkowe, węglowodanowe, batony, plusze,shake itp.)

g) jajka w każdej postaci

h)artykuły instant ( mleko w proszku i granulowane, napoje herbaciane granulowane, sosy w proszku, tzw „zupy chińskie”

i)alkohol i słodycze z dodatkiem alkoholu

j)owoce cytrusowe

k)proszek do prania

l)słodzik

ł)grzyby, drożdże, owoce , warzywa miękkie i suszone

m)leki ( za wyjątkiem tych, na które został wystawiony talon przez lekarza jednostki)

W paczkach nie mogą być dostarczane następujące przedmioty:

a) środki łączności

b) środki płatnicze krajowe i zagraniczne

c)czasopisma o treści kryminogennej i obscenicznej

d)ostre narzędzia ( igły, skalpele,itp.)

e) karty telefoniczne

f) korespondencja (listy,zapiski,zdjęcia,itp.)

  Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać zgodę na otrzymanie paczki  zawierającej artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm

Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 13 porządku wewnętrznego Aresztu będzie zwrócona do nadawcy na jego koszt.

Artykuły żywnościowe w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny mogą być dostarczane wyłącznie:papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione
w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych, w godz. 12.00-18.00.

Paczki odzieżowe i higieniczne oraz artykuły odzieżowe i higieniczne wydawane są przez magazyniera w oddziale mieszkalnym, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 8 niniejszego Zarządzenia.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza.

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do jednostki od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00, dla osadzonych, którzy mają prawo do widzeń w danym dniu, zgodnie
z podziałem literowym.

Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 16 i 17 powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu, a wewnątrz niej należy umieścić spis zawartości paczki.

 

 

Zasady udzielania widzeń

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENCKIMI


WIDZENIA ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2015 ROKU
 

ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 25 MAJA 2015 ROKU
 

 

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK ODBYWANIA WIDZEŃ

 

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, dyrektor aresztu może w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na kontakt skazanego z rodziną za pomocą komunikatora internetowego firmy Skype.

Aby uzyskać powyższą zgodę, skazany powinien złożyć do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce pisemną prośbę o powyższą formę kontaktu wraz z uzasadnieniem.
Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę rodziny na taką formę kontaktu oraz adres Skype rodziny skazanego.

Powyższa forma kontaktu z rodziną nie może naruszać regulaminu i zasad korzystania z łącza internetowego firmy Skype.

 

1)Widzenia osadzonych niezatrudnionych, z osobami uprawnionymi, odbywają się w godzinach 800 – 1530 w wyznaczone dni tygodnia według podziału literowego. Osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na litery:

WTOREK S,C,G,U,X,Q
ŚRODA W,M,D,L,A,H,Ś,Y
CZWATREK K,F,Z,J,N,E,I,V
PIĄTEK P,B,R,T,O,Ł,Ż,Ź
w pierwszą sobotę albo pierwszą niedzielę miesiąca S,C,G,U,X,Q
w drugą sobotę albo drugą niedzielę miesiąca W,M,D,L,A,H,Ś,Y
w trzecią sobotę albo trzecią niedzielę miesiąca K,F,Z,J,N,E,I,V
w czwartą sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca P,B,R,T,O,Ł,Ż,Ź

2) Widzenia osadzonych zatrudnionych oraz skazanych uczniów z CKU odbywają się w soboty i niedziele (z wyłączeniem ewentualnych występujących w miesiącu piątych sobót i niedziel) .

3) Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są od godz. 800 do 1300. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

4) Dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do aresztu na tyle wcześniej, aby wejść na jego teren odpowiednio:

- do godz.13.00 przy widzeniu 60 minut,

- do godz. 12.15 przy widzeniu 120 minut,

5) Osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 minut.

6) W niedziele i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Nie dotyczy osadzonych uczniów i zatrudnionych, jeśli widzenie odbywa się w niedzielę, która nie jest dodatkowo jednym ze świąt, w którym udzielane są widzenia. Dopuszczam w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia w innym wymiarze czasu.

7) W ciągu 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ograniczam czas widzenia do 60 minut. Dopuszczam też możliwość takiego ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.

8) Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

-    1 stycznia – Nowy Rok,

-    1 maja – Święto Państwowe,

-    3 maja – święto Narodowe Trzeciego Maja,

-    1 listopada – Wszystkich Świętych,

-    11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

-     25 grudnia- I dzień Świąt Bożego Narodzenia,

9) Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15, mogą otrzymać widzenia w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.

10) Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

11) Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.

12)Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

13) Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek

14) Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.

15)Osadzonym w czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie jednostki w miejscu do tego wyznaczonym. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

16) Skazani zatrudnieni korzystający z zezwoleń na widzenie, o którym mowa w art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9, art. 138§1 pkt 7 i 8 k.k.w., wykorzystują je w dni ustawowo wolne od pracy lub w dni wolne od pracy wynikające z ustalonego systemu pracy w Areszcie. Zastrzeżenie to nie dotyczy skazanych, którzy korzystają z w) w zezwoleń w trakcie urlopu.

17) Skazani korzystający z zezwoleń na opuszczenie jednostki, o których mowa w art.91 pkt 7, art.92 pkt 9, art. 138§1 pkt 7 i 8 i art.165§2 k.k.w., wychodzą poza teren Aresztu w ustalone dni do godz. 12.00 poza uczniami szkoły i skazanymi zatrudnionymi.

18) Widzenia tymczasowo aresztowanych, jak również ukaranych i skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego odbywają się pod nadzorem administracji.

19) Podczas widzenia tymczasowo aresztowanego z osobami małoletnimi, których uprawniony do opieki podczas widzenia opiekun, nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać, małoletni korzysta z widzenia pod opieką wychowawcy.

 

W miarę możliwości, widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.