Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Oddział Zewnętrzny Bemowo Drukuj

pokaż mapę

Oddział Zewnętrzny Bemowo

Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tel./Fax: (22) 328-60-80 / (22) 328-60-84

E-mail: oz_bemowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 235 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.
Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie, w ramach zatrudnienia poza terenem jednostki, pracują na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Warszawie, Fundacji „SŁAWEK”, Fundacji „Pomoc Potrzebującym”, Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, Caritasu Archidiecezji Warszawskiej, Fundacji Pedagogium, Warszawskiego ZOO, Kampinoskiego Parku Narodowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz, Instytutu Gospodarki Budżetowej Mazovia, Parafii Rzymskokatolickiej w Bliznem. Ponadto na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie skazani są zatrudnieni na różnych stanowiskach min. jako konserwatorzy, pomocnicy magazyniera, pracownicy biblioteki i radiowęzła, a także jako wydający posiłki. W ramach oferowanych zajęć kulturalno-oświatowych osoby pozbawione wolności mają możliwość uczestniczyć w kołach zainteresowań: muzycznym, plastycznym, teatralnym, językowym, ekologicznym, akwarystycznym, historycznym oraz brać udział w zajęciach rekreacji ruchowej, tj. tenisie stołowym, badmintonie, siatkówce, koszykówce oraz piłce nożnej (halowej). Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza. Został on oddany do użytku w 2003 roku. Natomiast 26 kwietnia 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie. Na uroczystym otwarciu gościliśmy Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wraz z przedstawicielami ministerstwa, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Kajetana Dubiela wraz z kierownictwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz dyrektorów okręgowych Służby Więziennej, W nowym obiekcie znajduje się 48 cel mieszkalnych – w tym cela dwuosobowa dla osób niepełnosprawnych, spełniająca obowiązujące standardy w tym zakresie. Pawilon powstał zgodnie z „Programem pozyskiwania 17 000 miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009".

 

Kierownik Oddziału Zewnętrznego
mjr Małgorzata Nadulicz
Tel./Fax: (22) 328-60-81/ (22) 328-60-84
E-mail: oz_bemowo@sw.gov.pl

Ważne telefony

Dowódca Zmiany: (22) 328-60-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

POSÓB PRZYJMOWANIA PACZEK

1) Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego wykonane będzie zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a §1 Kkw.
2) Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w OZ Bemowo lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.
3) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcje sprzedaży OZ Bemowo.
4) Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcje sprzedaży są dostępne:
a) u wychowawców i oddziałowych;
b) w punkcie sprzedaży;
c) w sali widzeń;
d) na stronie internetowej OZ Bemowo.
5) Zamówienia od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
 

Sprzęt RTV przekazywany przez rodziny, przyjmowany jest bezpośrednio do OZ w każdy piątek w godzinach 8.00 – 12.30.
 

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia kierownika OZ.
 

W paczce z przedmiotami użytku osobistego i higieny mogą być dostarczane wyłącznie przedmioty i artykuły wymienione w pisemnym potwierdzeniu do ich otrzymania (talon).
 

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika Działu Kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a§4 Kkw.
 

Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
 

Osoby bliskie podczas widzenia z osadzonym mogą zakupić za pośrednictwem tutejszej jednostki paczkę z przedmiotami użytku osobistego i higieny. Na paczkę sporządzoną w tym trybie nie jest wymagana zgoda Dyrektora jednostki i paczka ta jest wydawana w oddziale mieszkalnym.
 

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a§4 Kkw.
Lekarstwa przesłane za zgodą kierownika OZ w paczkach, deponowane są w ambulatorium i wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza.

Potwierdzenia, o których mowa w ww. pkt. powinny być naklejone na paczce, a wewnątrz jej należy umieścić spis zawartości paczki.

 

CZAS I MIEJSCE BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 38§1 Kkw

1) Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji, oraz osoby godne zaufania mogą kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi w poniedziałki w godzinach pracy administracji OZ w świetlicy pawilonu A.
2) Przedstawiciele Kościołów i Związków wyznaniowych mogą kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi w niedziele w godz. 8.00 – 12.30 świetlicy pawilonu A i wtorki w godzinach pracy administracji OZ w świetlicy pawilonu A.
3) Na wniosek przedstawicieli wymienionych w pkt. 1 mogą być ustalone inne terminy przyjęć.

 

Paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji ww. paczki:

25 1130 1017 0020 1458 9320 0009

Telefon kontaktowy: Tel.: (22) 328 60 07.

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

 

Dokumenty do pobrania:

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce oraz Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo

formularz zamówienia Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo


cennik na paczkę higieniczną Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo
 

cennik na paczkę spożywczą Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

W związku z planowanymi uroczystościami wprowadzenia stanu wojennego w Polsce widzenia z dnia 10 grudnia 2016 roku zostają przełożone na dzień 19 grudnia br.

 

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK ODBYWANIA WIDZEŃ

1) Widzenia dla skazanych odbywają się w sali widzeń od piątku do niedzieli w godzinach 8.00-12.00.
2) Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji OZ. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zgodnie z art. 92 pkt 11 Kkw .
3) Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są od godziny 7.30 do godziny 10.30. Zgłoszenia na dłuższe widzenia przyjmowane są do godziny 9.00.
4) Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
- 1 stycznia- Nowy Rok
- 1 maja – święto państwowe
- 3 maja – święto państwowe
-1 listopada – Wszystkich Świętych
-11 listopada –Narodowe Święto Niepodległości
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
5) Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15, mogą otrzymać widzenie w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.
6) Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.
7) Wnoszenie przez osoby odwiedzające, jakichkolwiek artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenie z osadzonymi jest zabronione.
8) Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne wyłącznie w celu zakupu artykułów na poczęstunek.
9) Zabronione jest przekazywanie środków pieniężnych osadzonym przez osoby odwiedzające.
10) Zabrania się skazanym z podgrupą P-3, którzy udają się na widzenia wynoszenia z oddziału mieszkalnego środków pieniężnych.
11) W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na trenie OZ Bemowo. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
12) Skazani korzystający z nagrody określonej w art. 138§1 pkt. 7 Kkw. opuszczają OZ w godz. 9.00 – 11.00 Natomiast skazani korzystający z nagród w trybie art. 138§1 pkt 8 Kkw oraz przepustek wielodniowych w trybie art. 91 pkt 7, art. 92 Kkw. opuszczają OZ w godzinach 9-17 (opuszczenie OZ w innych godzinach możliwe jest na podstawie indywidualnej zgody kierowania OZ). Zabrania się skazanym wracającym z widzeń poza terenem i przepustek wnoszenia na teren jednostki jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów oraz nieoryginalnych wyrobów tytoniowych powyżej 1 paczki papierosów.
13) Skazani zatrudnieni korzystają z przepustek i widzeń poza terenem OZ tylko w dni wolne od pracy lub w trakcie urlopu wypoczynkowego. W uzasadnionych przypadkach mogą korzystać z tych zezwoleń w inne dni, po uzyskaniu pisemnej zgody od pracodawcy na nieobecność w pracy w danym dniu oraz za zgodą kierownika OZ.
14) W trakcie urlopu wypoczynkowego skazani korzystają z uprawnień o których mowa w art. 124 § 3 w pkt 1-4 Kkw. Zakres uprawnień, o których mowa w § 3 , określa dyrektor indywidualnie dla każdego skazanego, tj.: art. 124 § 4 Kkw .


W miarę możliwości, widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.