Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Oddział Zewnętrzny Bemowo Drukuj

pokaż mapę

Oddział Zewnętrzny Bemowo

Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tel./Fax: (22) 328-60-80 / (22) 328-60-84

E-mail: oz_bemowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 235 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.
Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie, w ramach zatrudnienia poza terenem jednostki, pracują na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Warszawie, Fundacji „SŁAWEK”, Fundacji „Pomoc Potrzebującym”, Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, Caritasu Archidiecezji Warszawskiej, Fundacji Pedagogium, Warszawskiego ZOO, Kampinoskiego Parku Narodowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz, Instytutu Gospodarki Budżetowej Mazovia, Parafii Rzymskokatolickiej w Bliznem. Ponadto na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie skazani są zatrudnieni na różnych stanowiskach min. jako konserwatorzy, pomocnicy magazyniera, pracownicy biblioteki i radiowęzła, a także jako wydający posiłki. W ramach oferowanych zajęć kulturalno-oświatowych osoby pozbawione wolności mają możliwość uczestniczyć w kołach zainteresowań: muzycznym, plastycznym, teatralnym, językowym, ekologicznym, akwarystycznym, historycznym oraz brać udział w zajęciach rekreacji ruchowej, tj. tenisie stołowym, badmintonie, siatkówce, koszykówce oraz piłce nożnej (halowej). Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza. Został on oddany do użytku w 2003 roku. Natomiast 26 kwietnia 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie. Na uroczystym otwarciu gościliśmy Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wraz z przedstawicielami ministerstwa, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Kajetana Dubiela wraz z kierownictwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz dyrektorów okręgowych Służby Więziennej, W nowym obiekcie znajduje się 48 cel mieszkalnych – w tym cela dwuosobowa dla osób niepełnosprawnych, spełniająca obowiązujące standardy w tym zakresie. Pawilon powstał zgodnie z „Programem pozyskiwania 17 000 miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009".

 

Opracowanie: Zespół Prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Kierownik Oddziału Zewnętrznego
mjr Małgorzata Nadulicz
Tel./Fax: (22) 328-60-81/ (22) 328-60-84
E-mail: oz_bemowo@sw.gov.pl

Ważne telefony

Dowódca Zmiany: (22) 328-60-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem tutejszej jednostki. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.


Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.


Rrealizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:
- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów
- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osoba najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.
- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.


Formularze zamówienia oraz listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:
a) w punkcie sprzedaży
b) w sali widzeń
c) na stronie internetowej tutejszej jednostki


Osadzony może w oparciu o indywidualną zgodę Dyrektora otrzymać paczkę zawierającą artykuły papiernicze i piśmienne o gabarytach 5,5 x 21 x 29,7cm
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.


W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny mogą być dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii), pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp, szczoteczka ryżowa do rąk.


Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.


Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.

Sprzęt RTV przekazywany przez rodziny, przyjmowany jest bezpośrednio do OZ w każdy piątek w godzinach 8:00-12:30.


Potwierdzenia, o których mowa powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu, a wewnątrz niej należy umieścić spis zawartości paczki.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ulotka jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce oraz Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo

formularz zamówienia Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo


cennik na paczkę higieniczną Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo
 

cennik na paczkę spożywczą Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

1) Widzenia dla skazanych odbywają się w sali widzeń od piątku do niedzieli w godzinach 8.00-12.00.


2) Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji OZ. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zgodnie z art. 92 pkt  11 KKW .


3) Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są od godziny 7.30 do godziny 10.30. Zgłoszenia na dłuższe widzenia przyjmowane są do godziny 9.00.
4) Nie udziela się widzeń  w  następujące dni roku kalendarzowego  :
         - 1 stycznia - Nowy Rok
         - 1 maja – Święto Państwowe
         - 3 maja – Święto Państwowe
          -1 listopada – Wszystkich Świętych
          -11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
          - 25 grudnia – Pierwszy dzień  Bożego Narodzenia.


5) Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15, mogą otrzymać widzenie w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.
6) Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.     
7) Wnoszenie   przez  osoby  odwiedzające,  jakichkolwiek  artykułów  żywnościowych  i  przemysłowych  na widzenie z osadzonymi jest zabronione.

8)Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek.
9) Zabronione jest przekazywanie środków pieniężnych osadzonym przez osoby odwiedzające.
10) Zabrania się skazanym z podgrupą P-3, którzy udają się na widzenia wynoszenia z oddziału mieszkalnego środków pieniężnych.
11) W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na trenie OZ Bemowo. Artykułu żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
12) Skazani korzystający z nagrody określonej w art. 138§1 pkt. 7 kkw. opuszczają OZ w godz. 9.00 – 11.00 Natomiast skazani korzystający z nagród w trybie art. 138§1 pkt 8 kkw oraz przepustek wielodniowych
w trybie art. 91 pkt7, art. 9 kkw. opuszczają OZ w godzinach 9-17 (opuszczenie OZ w innych godzinach możliwe jest na podstawie indywidualnej zgody kierowania OZ).
13) Skazani zatrudnieni korzystają z przepustek i widzeń poza terenem OZ tylko w dni wolne od pracy lub w trakcie urlopu wypoczynkowego. W inne dni mogą korzystać z tych zezwoleń po dostarczeniu pisemnej zgody pracodawcy, że wyraża zgodę na ich nieobecność, w tym dniu w pracy i po uzyskaniu  indywidualnej zgody Dyrektora.
14) W trakcie urlopu wypoczynkowego skazani korzystają z uprawnień o których mowa w art. 124 § 3 w pkt 1-4 KKW .Zakres uprawnień, o których mowa w § 3 , określa dyrektor indywidualnie dla każdego skazanego tj; art. 124 § 4 KKW .


W miarę możliwości, widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.