Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Warszawa - Mokotów Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Tel./Fax: (22) 640-80-00 / 849-04-04

E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie przeznaczony jest dla  tymczasowo aresztowanych oraz skazanych mężczyzn oraz tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet, zakwalifikowanych jako niebezpieczni, podlegających  leczeniu szpitalnemu lub wymagających całodobowej opieki medycznej. Ustalona pojemność aresztu to łącznie 461 miejsc. W jednostce znajduje się oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu, oddziały dla skazanych zatrudnionych, na terenie aresztu funkcjonuje także Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum dla osadzonych tymczasowo aresztowanych, którzy nie ukończyli 18 roku życia oraz liceum ogólnokształcące. Szpital więzienny zlokalizowany na terenie jednostki posiada oddział obserwacji sądowopsychiatrycznej. Służba zdrowia dysponuje również ambulatoriami, pracowniami specjalistycznymi, apteką okręgową i gabinetami lekarskimi.
Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych jednostek penitencjarnych w Polsce. Jego historia rozpoczyna się w roku 1902 kiedy to został wmurowany kamień węgielny pod przyszłe więzienie karne, będące elementem nowego systemu penitencjarnego Imperium Rosyjskiego. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 1904. Pierwotna pojemność więzienia wynosiła 800 miejsc. Na terenie więzienia działała: kuchnia, ślusarnia, szpital, piekarnia, stolarnia, pralnie. Więzienie posiadało własną elektrownię i było podłączone do kanalizacji miejskiej i było jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu Rosji. Do wybuchu I wojny światowej wiezienie mokotowskie było uznawane za jedno z najcięższych na terenie zaboru rosyjskiego. Po stłumieniu rewolucji w 1905-1907 roku władze carskie osadzały tu przede wszystkim więźniów politycznych. W latach 1915-1918 więzienie było zarządzane przez Niemców, po opanowaniu przez nich Warszawy, którzy zmienili jego nazwę na: „Więzienie Karne na Mokotowie”.1 września 1918 więzienie mokotowskie zostało przejęte od niemieckiej załogi, przez polskie władze. W 1919 roku w wyniku reorganizacji struktury administracji więziennej w Polsce, zostaje utworzona „Dyrekcja w Mokotowie”, która obejmuje swoim nadzorem więzienia okręgu warszawskiego, siedleckiego i łomżyńskiego. Samo więzienie przyjmuje nazwę: „Więzienie Karne w Mokotowie”. W 1928 roku więzienie zostaje zaliczone do tzw. I klasy, czyli przeznaczone do odbywania kar ciężkiego więzienia nie krótszych niż trzy lata z wyłączeniem więźniów recydywistów. W ramach resocjalizacji przez pracę więźniowie mieli obowiązek pracy na terenie więzienia w warsztatach (stolarnia, ślusarnia, piekarnia, zakład szewski, krawiecki oraz w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która działała na terenie więzienia), zatrudnionych było 500 więźniów. Na terenie więzienia działała także szkoła ogólnokształcąca oraz zawodowa.
Po przegranej wojnie obronnej w 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją niemiecką, samo więzienie mokotowskie zostało przejęte przez władze niemieckie, które po remoncie trwającym od IX 1939 do I 1940 ponownie je otworzyły. Byli tu przetrzymywani zarówno Polacy jak i Niemcy. Na okres okupacji niemieckiej przypada okres największego przeludnienia więzienia, w którym przetrzymywano 2500 osób, w tym kobiety. Więźniowie byli transportowani stąd do innych więzień oraz do obozów koncentracyjnych. W związku z wybuchem powstania warszawskiego Niemcy podjęli decyzję o likwidacji więźniów (było ich wtedy 808 osób), którą przeprowadzały oddziały Waffen SS. W więzieniu wybuchł bunt zorganizowany przy pomocy okolicznych mieszkańców w wyniku, którego udało się ocalić około 200 osób. W trakcie samego powstania Niemcy wykorzystywali więzienie na miejsce masowych egzekucji ludności Warszawy. Po wyzwoleniu Warszawy więzienie było początkowo wykorzystywane przez Rosjan do przetrzymywania jeńców niemieckich. W latach 1945-56 więzienie mokotowskie było centralnym więzieniem dla więźniów Politycznych w Polsce i podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Przebywali tu więźniowie polityczni, żołnierze AK i polskich formacji na Zachodzie, działacze niepodległościowi. Według oficjalnych danych w tym okresie wykonano tu 350 wyroków śmierci (min. gen. Fieldorf-Nil). W roku 1956 więzienia w całej Polsce przeszły pod zarząd MS, a w1957 roku powstają pierwsze działy penitencjarne mające zajmować się resocjalizacją skazanych. Nadal w więzieniu znajduje się specjalny blok oddany do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa, gdzie przetrzymywani są „specjalni więźniowie” W 1968 roku do więzienia mokotowskiego trafia spora grupa studentów uczestniczących w protestach przeciwko władzom. Natomiast w roku 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, więzienie staje miejscem internowania działaczy Solidarności.
W roku 1989 po upadku komunizmu zostają zlikwidowane oddziały podległe SB, a samo więzienie zostaje wyremontowane i przebudowane. W ramach działalności resocjalizacyjnej i walki z uzależnieniami w roku 1993 powstaje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu ATLANTIS. W roku 2003 zostaje oddany do użytku najnowocześniejszy w Polsce pawilon specjalny przeznaczony dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla społeczeństwa i jednostki penitencjarnej. W dniu 29 września 2011 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Mokotowie. Tego dnia na terenie jednostki otworzona została Izba Pamięci poświęcona historii Służby Więziennej.
 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Bogdan Kornatowski
Tel./Fax: (22) 640-80-01 / (220 849-04-04
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Robert Ciesielski
Tel./Fax: (22) 640-80-01 / (22) 849-04-04
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por Aneta Wilkos-Hernik
Tel./Fax: 605-834-610 / (22) 849-04-04
E-mail: aneta.wilkos-hernik@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 640-80-01 / (22) 849 04 04
Dowódca Zmiany: (22) 640-80-77
Dział Organizacyjny: (22) 640-80-25
Dział Kadr: (22) 640-80-52
Dział Penitencjarny: (22) 640-80-56
Dział Ochrony: (22) 640-80-71
Dział Ewidencji: (22) 640-80-69
Dział Kwatermistrzowski: (22) 640-80-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 640-80-82
Dział Łączności i Informatyki: (22) 640-81-00
Dział Finansowy: (22) 640-80-10
Służba Zdrowia: (22) 640-80-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
N B P O/O WARSZAWA
Areszt Śledczy w Warszawie- Mokotowie
Warszawa
80101010100401941391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa:
Czwartek: 9.00-17.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 Od 1 grudnia  2016 roku uległy zmianie zasady przyjmowania paczek dla osadzonych

 

Zasady przyjmowania paczek higienicznych, odzieżowych oraz zawierających sprzęt AGD i  RTV

 1. Paczki zawierające sprzęt RTV, AGD oraz artykuły higieniczne i odzieżowe oraz paczki z lekami przyjmowane są w czwartki w godz. 8.30 - 13.00, a także w soboty, niedziele  w godzinach 11.00-13.00.  
 2. Paczki przesłane pocztą przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -13.00.
 3. Sprzęt RTV przekazywany osadzonym za pośrednictwem administracji aresztu, powinien być zarejestrowany dla celów opłat abonamentowych z tytułu ich użytkowania zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Sprzęt audiowizualny powinien posiadać możliwość sterowania ręcznego. Sprzęt bez możliwości sterowania ręcznego nie będzie przyjmowany.
 4. Talon uprawniający do otrzymania paczki higienicznej i odzieżowej winien być umieszczony w widocznym miejscu, tj. na opakowaniu paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
 5. W paczce odzieżowej, higienicznej i RTV mogą znajdować się tylko rzeczy wyszczególnione na talonie.
 6. Realizacja paczki higienicznej za pośrednictwem kantyny, wymaga przedstawienia ważnego talonu.
 7. Osoba przekazująca paczkę zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu porównania danych osobowych zawartych na spisie artykułów dostarczanych osadzonemu.
 8. Paczki przyjmowane są wyłącznie w opakowaniu kartonowym.

Sprzęt RTV oraz inne rzeczy własne osadzonych wydawane są z jednostki osobom upoważnionym przez osadzonego w środy w godzinach 08.30 – 13.00

 

Zasady realizacji paczek żywnościowych

 

Od  1 lipca 2015 roku, paczki żywnościowe dla osób pozbawionych wolności,  dostarczane osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie są przyjmowane.

 

 

Pobierz formularz zamówienia 

Pobierz cennik 

 

Zgodnie z art. 113a § 3 Kkw osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem jednostki penitencjarnej.

Zamówienia na paczki żywnościową mogą być składane przez osoby najbliższe w następujący sposób:

a) w trakcie widzenia w czwartki, soboty i niedziele;

b)  bezpośrednio w paczkarni aresztu w czwartki z wyłączeniem świąt w godzinach 8.30-13.00, a także w soboty, niedziele w godzinach 11.00-13.00. Przy realizacji zamówienia nalezy złożyć wypełniony druk zamowienia wraz z dowodem wpłaty;

c) za pośrednictwem zamówienia nadeslanego  pocztą. Do zamówienia dołączyć należy potwierdzenie dokonania przelewu środków pieniężnych, pokrywających wartość zamówienia na konto Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, nr konta punktu sprzedaży: 41 1130 1017 0020 1458 9320 0012.

Po złożeniu zamówienia funkcjonariusz dokonuje weryfikacji uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku uprawnień zamówienie zwracane jest osobie zamawiającej wraz ze stosowną informacją.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej przez osadzonego, złożone na piśmie, realizowane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

W przypadku braku możliwości  zrealizowania zakupu paczki żywnościowej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, wpłacone środki pieniężne przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Osoba składająca zamówienie na paczkę ma obowiązek okazać funkcjonariuszowi dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych nadawcy paczki.

Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Opłaty można dokonać bezpośrednio w trakcie składania zamówienia lub poprzez zlecenie przelewu na konto punktu sprzedaży.

Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Nie prowadzi się sprzedaży artykułów żywnościowych w szklanych opakowaniach.

Formularz zamówienia, cennik oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się: w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkarni oraz na stronie internetowej jednostki.

Kantyna nie prowadzi sprzedaży we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy określone ustawą.

Zasady udzielania widzeń

 UWAGA !

Od dnia 1 grudnia 2016 r. widzenia odbywają się w czwartki, soboty i niedziele.

 

Zasady i porządek udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie.

Zgodnie z art. 105a Kkw widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 

I. Odwiedzający osadzonych, spełniający następujące kryteria, przyjmowani są poza kolejnością:

 •  kobiety w zaawansowanej ciąży;
 •  osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 •  osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu  (poruszające się na wózku lub o kulach);
 • osoby powyżej 75 roku życia.
II. Widzenia osadzonych niezatrudnionych z uprawnionymi osobami odbywają się we w czwartki, oraz:
 
1.      w pierwszą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynające się na litery: od A do F;
2.      w drugą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: od G do L;
3.      w trzecią sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: od Ł do R;
4.      w czwartą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: do S do Ż.
 • Widzenia z osadzonymi tymczasowo aresztowanymi, zgodnie z art.217§1 Kkw, odbywają się za zgodą organu lub organów, do których dyspozycji on pozostaje.
 • Widzenia osadzonych zatrudnionych i skazanych uczniów odbywają się w soboty i niedziele.
 • Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są do godziny 13.00. Zgłoszenia na widzenia dłuższe niż 90 minut przyjmowane są wyłącznie do godziny 12.00.
 • Osadzonym przebywającym w oddziałach szpitalnych widzeń udziela się w sposób określony przez lekarza, za zgodą Dyrektora.
 • Widzenia z obłożnie chorymi w wyjątkowych sytuacjach odbywają się na terenie szpitala. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii lekarza. 
 • W przypadku stwierdzenia niektórych schorzeń u osadzonych przebywających w celach mieszkalnych pawilonów ogólnych widzeń nie udziala się w okresie określonym przez lekarza. 
 • Widzenia w oddzielnych pomieszczeniach, bez osoby dozorujęcej odbywają się w ramach widzeń regulaminowych, zaczynają się o godzinie 9.00 lub 13.00. Skazani wykorzystujący powyższą nagrodę zobowiązani są odpowiednio wcześniej uzgodnić termin jej realizacji z wychowawcą. 
 • Skazani sprawujący pieczę nad dziećmi do lat 15,  mają prawo do dodatkowego 60 minutowego widzenia z dziećmi. Widzenie wykorzystuje się w chwili zgłoszenia się na widzenie osoby odwiedzającej wraz z dzieckiem. Podstawą udzielenia dodatkowego widzenia z dziećmi (zgodnie z art.105 a § 3 Kkw) jest udokumentowanie uprawnienia do tego rodzaju widzenia (np.akt urodzenia dziecka).
 • Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pelnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony opiekun nie uzystał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać- pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora.
 • Złączenie widzeń regulaminowych i nagrodowych  w danym dniu, odbywa się na podstawie indywidualnej prośby osadzonego pozytywnie rozpatrzonej przez Dyrektora.
 • W okresach przedświątecznym i świątecznym widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut 
 • W pierwszej kolejności realizuje się widzenia kodeksowe.
 • Zezwolenie na widzenie dłuższe, dodatkowe, bez osoby dozorującej lub w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej można łączyć jedynie z widzeniem kodeksowym.
 • Nagroda w postaci zezwolenia na widzenie bez osoby dozorującej jest formą udzielonego widzenia. Jest to zamiana widzenia kodeksowego. Aby je otrzymać skazany wykorzystuje posiadane widzenia kodeksowe, dodatkowe i dłuższe.         
III. Dopuszcza się zorganizowanie widzenia z rodziną, osobami bliskimi w ważny dzień świąteczny, religii wyznawanej przez osadzonego;
 
IV. Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00;
 
1.    widzeń z obrońcami udziela się w przypadku skazanych na podstawie zgody lub wystawionego pełnomocnictwa,
2.    w przypadku tymczasowo aresztowanych po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej.