Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Warszawa - Mokotów Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Tel./Fax: (22) 640-80-00 / 640-80-99

E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, pozostających do dyspozycji Prokuratur Apelacyjnej w Warszawie Wojskowej Prokuratury Okręgowej i Garnizonowej w Warszawie oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jak również dla skazanych i ukaranych wzywanych do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy.  Ustalona pojemność aresztu to łącznie 959 miejsc. W jednostce znajduje się oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu, oddziały dla skazanych zatrudnionych, a także pawilon o podwyższonych standardach ochronnych, przeznaczony dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu. Na terenie aresztu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum dla osadzonych tymczasowo aresztowanych, którzy nie ukończyli 18 roku życia oraz liceum ogólnokształcące. Szpital więzienny zlokalizowany na terenie jednostki posiada następujące oddziały: chorób wewnętrznych z pododdziałem dla nosicieli wirusa HIV oraz psychiatrii sądowej. Służba zdrowia dysponuje również ambulatoriami, pracowniami specjalistycznymi, apteką okręgową i gabinetami lekarskimi.
Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych jednostek penitencjarnych w Polsce. Jego historia rozpoczyna się w roku 1902 kiedy to został wmurowany kamień węgielny pod przyszłe więzienie karne, będące elementem nowego systemu penitencjarnego Imperium Rosyjskiego. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 1904. Pierwotna pojemność więzienia wynosiła 800 miejsc. Na terenie więzienia działała: kuchnia, ślusarnia, szpital, piekarnia, stolarnia, pralnie. Więzienie posiadało własną elektrownię i było podłączone do kanalizacji miejskiej i było jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu Rosji. Do wybuchu I wojny światowej wiezienie mokotowskie było uznawane za jedno z najcięższych na terenie zaboru rosyjskiego. Po stłumieniu rewolucji w 1905-1907 roku władze carskie osadzały tu przede wszystkim więźniów politycznych. W latach 1915-1918 więzienie było zarządzane przez Niemców, po opanowaniu przez nich Warszawy, którzy zmienili jego nazwę na: „Więzienie Karne na Mokotowie”.1 września 1918 więzienie mokotowskie zostało przejęte od niemieckiej załogi, przez polskie władze. W 1919 roku w wyniku reorganizacji struktury administracji więziennej w Polsce, zostaje utworzona „Dyrekcja w Mokotowie”, która obejmuje swoim nadzorem więzienia okręgu warszawskiego, siedleckiego i łomżyńskiego. Samo więzienie przyjmuje nazwę: „Więzienie Karne w Mokotowie”. W 1928 roku więzienie zostaje zaliczone do tzw. I klasy, czyli przeznaczone do odbywania kar ciężkiego więzienia nie krótszych niż trzy lata z wyłączeniem więźniów recydywistów. W ramach resocjalizacji przez pracę więźniowie mieli obowiązek pracy na terenie więzienia w warsztatach (stolarnia, ślusarnia, piekarnia, zakład szewski, krawiecki oraz w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która działała na terenie więzienia), zatrudnionych było 500 więźniów. Na terenie więzienia działała także szkoła ogólnokształcąca oraz zawodowa.
Po przegranej wojnie obronnej w 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją niemiecką, samo więzienie mokotowskie zostało przejęte przez władze niemieckie, które po remoncie trwającym od IX 1939 do I 1940 ponownie je otworzyły. Byli tu przetrzymywani zarówno Polacy jak i Niemcy. Na okres okupacji niemieckiej przypada okres największego przeludnienia więzienia, w którym przetrzymywano 2500 osób, w tym kobiety. Więźniowie byli transportowani stąd do innych więzień oraz do obozów koncentracyjnych. W związku z wybuchem powstania warszawskiego Niemcy podjęli decyzję o likwidacji więźniów (było ich wtedy 808 osób), którą przeprowadzały oddziały Waffen SS. W więzieniu wybuchł bunt zorganizowany przy pomocy okolicznych mieszkańców w wyniku, którego udało się ocalić około 200 osób. W trakcie samego powstania Niemcy wykorzystywali więzienie na miejsce masowych egzekucji ludności Warszawy. Po wyzwoleniu Warszawy więzienie było początkowo wykorzystywane przez Rosjan do przetrzymywania jeńców niemieckich. W latach 1945-56 więzienie mokotowskie było centralnym więzieniem dla więźniów Politycznych w Polsce i podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Przebywali tu więźniowie polityczni, żołnierze AK i polskich formacji na Zachodzie, działacze niepodległościowi. Według oficjalnych danych w tym okresie wykonano tu 350 wyroków śmierci (min. gen. Fieldorf-Nil). W roku 1956 więzienia w całej Polsce przeszły pod zarząd MS, a w1957 roku powstają pierwsze działy penitencjarne mające zajmować się resocjalizacją skazanych. Nadal w więzieniu znajduje się specjalny blok oddany do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa, gdzie przetrzymywani są „specjalni więźniowie” W 1968 roku do więzienia mokotowskiego trafia spora grupa studentów uczestniczących w protestach przeciwko władzom. Natomiast w roku 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, więzienie staje miejscem internowania działaczy Solidarności.
W roku 1989 po upadku komunizmu zostają zlikwidowane oddziały podległe SB, a samo więzienie zostaje wyremontowane i przebudowane. W ramach działalności resocjalizacyjnej i walki z uzależnieniami w roku 1993 powstaje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu ATLANTIS. W roku 2003 zostaje oddany do użytku najnowocześniejszy w Polsce pawilon specjalny przeznaczony dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla społeczeństwa i jednostki penitencjarnej. W dniu 29 września 2011 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Mokotowie. Tego dnia na terenie jednostki otworzona została Izba Pamięci poświęcona historii Służby Więziennej.
 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Bogdan Kornatowski
Tel./Fax: (22) 640-80-01
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Robert Ciesielski
Tel./Fax: (22) 640-80-01
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Małgorzata Miśkiewicz
Tel./Fax: (22) 640-80-01
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Wojciech Zaręba
Tel./Fax: (22) 640-80-01
E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Aneta Wilkos-Hernik
Tel./Fax: 605-834-610
E-mail: aneta.wilkos-hernik@sw.gov.pl
Zastępca oficera prasowego
por Michał Grodner
Tel./Fax: (22) 321-27-17
E-mail: michal.grodner@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 640-80-00 / (22) 640-80-99
Dowódca Zmiany: (22) 640-80-77
Dział Organizacyjny: (22) 640-80-25
Dział Kadr: (22) 640-80-52
Dział Penitencjarny: (22) 640-80-56
Dział Ochrony: (22) 640-80-71
Dział Ewidencji: (22) 640-80-69
Dział Kwatermistrzowski: (22) 640-80-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 640-80-82
Dział Łączności i Informatyki: (22) 640-81-00
Dział Finansowy: (22) 640-80-10
Służba Zdrowia: (22) 640-80-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
N B P O/O WARSZAWA
Areszt Śledczy w Warszawie- Mokotowie
Warszawa
80101010100401941391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa:
Czwartek: 9.00-17.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych

I.  Zasady ogólne:

 • paczki żywnościowe, higieniczne i odzieżowe przyjmowane są w dni robocze oprócz środy w godzinach 8:30 – 14:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 8:30 -10:30

 • osadzeni mają prawo do otrzymywania jednej paczki żywnościowej w kwartale o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem

 • każda paczka powinna zawierać spis artykułów w paczce oraz dane osobiste adresata i nadawcy

 • paczki przyjmowane są wyłącznie w pudełkach kartonowych – o wymiarach: szerokość 50 cm, wysokość 30 cm, długość 45 cm.

 • w paczce odzieżowej i higienicznej mogą znajdować się tylko rzeczy wyszczególnione na talonie

 • osoba przekazująca paczkę zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu porównania danych osobowych zawartych na spisie artykułów dostarczonych osadzonemu.

Od dnia 02.01.2012 r. osoby odwiedzające mogą, w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej lub higienicznej, dokonać zakupu artykułów żywnościowych lub higienicznych w kantynie jednostki. Otrzymanie paczki żywnościowej odbywa się z zachowaniem dotychczas obowiązujących limitów. Warunkiem niezbędnym do realizacji paczki higienicznej jest przedstawienie ważnego talonu  

Pozostałe osoby będą mogły dokonać zakupu artykułów żywnościowych bądź higienicznych za pośrednictwem poczty.

Kantyna nie prowadzi sprzedaży we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy określone ustawą.

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów znajdujących się w punkcie sprzedaży będą dostępne od dnia 02.01.2012 r. w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.
 

Pobierz formularz zamówienia 

Pobierz cennik 

 

II. W paczkach nie mogą być przekazywane:

 • Artykuły w opakowaniach szklanych (słoiki, butelki)
 • Artykuły w opakowaniach metalowych, plastikowych i hermetycznie zamkniętych (serki homogenizowane, konserwy, jogurty, pasztety itp.).

 • Artykuły w pojemnikach ciśnieniowych (dezodoranty, pianki do golenia itp.)

 • Artykuły w tubach i sztyftach (kremy, pasty, balsamy itp.). Powyższe produkty przyjmowane są tylko na podstawie talonu wystawionego przez lekarza tutejszej jednostki.

 • Płyny w opakowaniach tekturowych, plastikowych, szklanych lub saszetkach

 • Suplementy diety (wysokobiałkowe, węglowodanowe, batony, shake, plusze itp.)

 • Grzyby, drożdże, owoce i warzywa suszone, musli z dodatkiem suszonych owoców.

 • Jajka w każdej postaci.

 • Artykuły instant (budyń, kisiel, „gorące kubki”, „zupki chińskie”, sosy w proszku, kakao, mleko w proszku i granulowane, napoje herbaciane granulowane itp.).

 • Słodzik.

 • Papierosy, alkohol, tytoń.

 • Leki (za wyjątkiem tych, na które został wystawiony talon przez lekarza tut jednostki)

 • Środki łączności: urządzenia rejestrujące audio, video i dane informatyczne.

 • Środki płatnicze (krajowe lub zagraniczne).

 • Korespondencja (listy, zapiski, karty pocztowe, zdjęcia, itp.)

 • Karty telefoniczne.

 • Czasopisma o treści kryminogennej i obscenicznej.

 • Ostre narzędzia (igły, skalpele, itp.).

 • Proszek do prania.

 • Guma do żucia.

 • Przyprawy w tym gałka muszkatołowa i zioła.

 • Herbaty liściaste i granulowane

 • Sałatki jarzynowe itp.

 • Owoce cytrusowe.

 • Słodycze z dodatkiem alkoholu w nadzieniu.

 • Torty i ciasta tortowe.

Inne artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia ich walorów użytkowych lub ich substancji.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości można zwrócić się bezpośrednio do funkcjonariusza przyjmującego paczki.

  

 


 

Zasady udzielania widzeń

Zasady i porządek udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie.

Zgodnie z art. 105a Kkw widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 

I. Odwiedzający osadzonych, spełniający następujące kryteria, przyjmowani są poza kolejnością:

 •  kobiety w zaawansowanej ciąży;
 •  osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 •  osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu  (poruszające się na wózku lub o kulach);
 •  osoby powyżej 75 roku życia.
II. Widzenia osadzonych niezatrudnionych z uprawnionymi osobami odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz:
 
1.      w pierwszą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynające się na litery: od A do F;
2.      w drugą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: od G do L;
3.      w trzecią sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: od Ł do R;
4.      w czwartą sobotę miesiąca – osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery: do S do Ż.
 • Widzenia dla osadzonych w pawilonie VI odbywają się w tym pawilonie w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i w trzecią niedzielę miesiąca. 
 • W przypadku tymczasowo aresztowanych, zgodnie z art.217§1 Kkw, za zgodą organu lub organów, do których dyspozycji on pozostaje.
 • Widzenia osadzonych zatrudnionych, skazanych uczniów i skazanych przebywających w oddziale terapeutycznym odbywają się w soboty i niedziele.
 • Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są do godziny 13.00. Zgłoszenia na widzenia dłuższe niż 90 minut przyjmowane są wyłącznie do godziny 12.00.
 • Osadzonym przebywającym w oddziałach szpitalnych widzeń udziela się w sposób określony przez lekarza, za zgodą Dyrektora.
 • Widzenia z obłożnie chorymi w wyjątkowych sytuacjach odbywają się na terenie szpitala. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii lekarza. 
 • W przypadku stwierdzenia niektórych schorzeń u osadzonych przebywających w celach mieszkalnych pawilonów ogólnych widzeń nie udziala się w okresie określonym przez lekarza. 
 • Widzenia w oddzielnych pomieszczeniach, bez osoby dozorujęcej odbywają się w ramach widzeń regulaminowych, zaczynają się o godzinie 9.00 lub 13.00. Skazani wykorzystujący powyższą nagrodę zobowiązani są odpowiednio wcześniej uzgodnić termin jej realizacji z wychowawcą. 
 • Skazani sprawujący pieczę nad dziećmi do lat 15,  mają prawo do dodatkowego 60 minutowego widzenia z dziećmi. Widzenie wykorzystuje się w chwili zgłoszenia się na widzenie osoby odwiedzającej wraz z dzieckiem. Podstawą udzielenia dodatkowego widzenia z dziećmi (zgodnie z art.105 a § 3 Kkw) jest udokumentowanie uprawnienia do tego rodzaju widzenia (np.akt urodzenia dziecka).
 • Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pelnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony opiekun nie uzystał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać- pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora.
 • Złączenie widzeń regulaminowych i nagrodowych  w danym dniu, odbywa się na podstawie indywidualnej prośby osadzonego pozytywnie rozpatrzonej przez Dyrektora.
 • W okresach przedświątecznym i świątecznym widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut 
 • W pierwszej kolejności realizuje się widzenia kodeksowe.
 • Zezwolenie na widzenie dłuższe, dodatkowe, bez osoby dozorującej lub w oddzialnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej można łączyć jedynie z widzeniem kodeksowym.
 • Nagroda w postaci zezwolenia na widzenie bez osoby dozorującej jest formą udzielonego widzenia. Jest to zamiana widzenia kodeksowego. Aby je otrzymać skazany wykorzystuje posiadane widzenia kodeksowe, dodatkowe i dłuższe.         
III. Dopuszcza się zorganizowanie widzenia z rodziną, osobami bliskimi w ważny dzień świąteczny, religii wyznawanej pezez osadzonego;
 
IV. Widzenia z obrońcami odbywają się w pomieszczeniach referatu obsługi procesowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00;
 
1.    widzeń z obrońcami udziela się w przypadku skazanych na podstawie zgody lub wystawionego pełnomocnictwa,
2.    w przypadku tymczasowo aresztowanych po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej.