Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Warszawa - Służewiec Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

ul. Kłobucka 5

02-699 Warszawa

Tel./Fax: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66

E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu przebywają: skazani mężczyźni młodociani i dorośli odbywający karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, XVIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy. Ustalona pojemność aresztu to 1152 miejsca, w tym 72 miejsca w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim. W jednostce funkcjonują także dwa działy terapeutyczne dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Początki Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu sięgają 1944 roku. W wykazie jednostek więziennych tutejsza jednostka penitencjarna w tamtym czasie figuruje jako Ośrodek Pracy Służewiec. W 1957r. jednostkę przekształcono na więzienie karno-śledcze I klasy o pojemności do 1000 więźniów. Od 1964r. jednostka, już jako Zakład Karny w Warszawie Służewcu, podlegała Centralnemu Więzieniu nr 1 w Warszawie z siedzibą przy ul. Rakowieckiej nr 37. Od 1975r. ponownie była Ośrodkiem Pracy z oddziałem zakładu karnego zwykłego. Przy Ośrodku Pracy działało Gospodarstwo Pomocnicze-Biuro Projektów, wykonujące prace projektowe i introligatorsko-reprodukcyjne. Gospodarstwo to przestało istnieć w pierwszej połowie lat 90-tych. Na początku lat 80-tych jednostka ponownie była Zakładem Karnym z Oddziałem Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim. Zabudowa tutejszego aresztu była przez lata zabudową typu pawilonowego, parterową, o pogarszającym się stanie technicznym. Właśnie stan techniczny budynków doprowadził do podjęcia decyzji o ich wyburzeniu. Od 2005 roku sukcesywnie w miejsce starych budynków powstawały pawilony nowego typu. W 2012r. zakończyła się budowa ostatniego, piątego już pawilonu mieszkalnego.

p.o. Dyrektora aresztu śledczego
ppłk Radosław Salak
Tel./Fax: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66
E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Katarzyna Wereszczyńska
Tel./Fax: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66
E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Joanna Małocha
Tel./Fax: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66
E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Piotr Kosewski
Tel./Fax: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66
E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Anna Penkin-Szafrańska
Tel./Fax: 519-818-197 / (22) 847-33-41
E-mail: Anna.Penkin@sw.gov.pl

LEKARZ POZ

Funkcjonariusz

 

LEKARZ DERMATOLOG

Funkcjonariusz

 

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 843-11-91 / (22) 847-33-41 / (22) 354-51-00
Dowódca Zmiany: (22) 847-33-41 / (22) 847-33-53 / (22) 847-33-64
Dział Organizacyjny: (22) 354-51-35 / (22) 354-51-05
Dział Kadr: (22) 354-51-04 / (22) 354-52-05 / (22) 354-51-14
Dział Penitencjarny: (22) 354-52-10 / (22) 354-52-11
Dział Ochrony: (22) 354-51-10 / (22) 354-51-12 / (22) 354-51-13 / (22) 354-51-25
Dział Ewidencji: (22) 354-52-71 / (22) 354-52-72 / (22) 354-52-73 / (22) 354-52-78
Dział Kwatermistrzowski: (22) 354-51-70 / (22) 354-51-71 / (22) 354-51-72 / (22) 354-51-75
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 354-51-06
Dział Łączności i Informatyki: (22) 354-51-73 / (22) 354-57-83
Dział Finansowy: (22) 354-52-80 / (22) 354-52-81 / (22) 354-52-82 / (22) 354-52-83
Służba Zdrowia: (22) 354-52-90 / (22) 354-52-91

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Warszawa
50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10-17
Wtorek: 10-14
Środa: 10-14
Czwartek: 10-14
Piątek: 10-14

Zasady przyjmowania paczek

 

PACZKI REALIZOWANE SĄ PRZEZ SAMYCH SKAZANYCH ORAZ ICH BLISKICH ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY ("KANTYNY").

 

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem zakładu karnego.

 

Paczkę skazany (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany) otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę dla osoby pozbawionej wolności może złożyć również osoba najbliższa. Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione nie będą realizowane.

 

Zgodnie z treścią z art. 110a § 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg w związku z powyższym waga paczki żywnościowej nie może przekraczać 6 kg.

 

Zamówienie na paczkę, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być również złożone podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności (formularz zamówienia na paczkę należy złożyć łącznie ze zgłoszeniem na widzenie).

 

Paczka realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe punktu sprzedaży.

 

W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki.

 

Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków pieniężnych jest niezgodna z wartością zamówienia oraz gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki przekazywane są osobie która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Osoba zamawiająca, chcąc dokonać zakupu paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej, musi złożyć zamówienie na powyższe paczki ODDZIELNIE na każdą z nich.

 

Formularz zamówienia oraz lista (cennik) produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.
 
 
 
 
 
Uwaga: ceny niektórych produktów mogą ulec zmianie w trakcie trwania miesiąca

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA:

 

1) Paczka realizowana za pośrednictwem internetu

- z powyższej strony pobierz formularz zamówienia i wypełnij na podstawie cennika, który jest jednocześnie wykazem sprzedawanych produktów;

- zapłać za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na nr konta:

95 1130 1017 0020 1458 9320 0010

- w tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony;

- prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty za pośrednictwem e-mail: paczki@igbmazovia.pl lub wyślij drogą pocztową na adres jednostki penitencjarnej z dopiskiem: kantyna;

- po potwierdzeniu otrzymania wpłaty oraz posiadaniu przez osadzonego uprawnień do otrzymania paczki kantyna zrealizuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.

 

2) Paczka realizowana za pośrednictwem kantyny (podczas widzeń):

- pobierz formularz z internetu lub odbierz w biurze przepustek lub kantynie;

- wypełnij na podstawie cennika dostępnego w ww. miejscach;

- dla usprawnienia procedury realizacji paczki (sprawdzone zostanie w czasie oczekiwania na widzenie uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki), wypełniony formularz przekaż funkcjonariuszowi podczas zgłaszania się na widzenie;

- zapłać w kantynie za paczkę podczas widzenia;

- kantyna po otrzymaniu formularza, zapłaty i potwierdzenia o posiadanym uprawnieniu zrealizuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.

 

Paczka zostanie przekazana osadzonemu w dniu zrealizowania jej przez kantynę.

 

Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych odbywa się

od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 13.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Paczki ODZIEŻOWE i HIGIENICZNE przyjmowane są

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

WAŻNE! Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej MUSI być naklejony w miejscu widocznym na paczce, bez potrzeby jej otwierania.

 

Wykaz artykułów, które mogą znajdować się w paczce higienicznej:

- szampon do włosów w przezroczystej plastikowej butelce,

- mydło w kostce,

- krem do twarzy, rąk i ciała w plastikowym opakowaniu,

- pasta i szczoteczka do zębów,

- dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie,

- tarka do stóp,

- gąbka do mycia ciała,

- gąbka do mycia naczyń,

- chusteczki higieniczne,

- papier toaletowy,

- grzebień lub szczotka do włosów,

- pilniczek papierowy,

- patyczki higieniczne,

- obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka,

- worki na śmieci,

- plastikowa mydelniczka,

- jednorazowa maszynka do golenia,

- krem do golenia w plastikowym opakowaniu,

- krem po goleniu w plastikowym opakowaniu,

- pędzelek do golenia 

 

Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości;

- pozostałych, jeżeli będą zawierały inne artykuły niż na zezwoleniu (talonie);

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w sposób istotny ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;

- o wymiarach przekraczających 30x30x50 cm oraz w opakowaniach innych niż kartonowe lub foliowe.  

 

Zezwala się na jednorazowe otrzymywanie paczki z bielizną osobistą (skarpety, majtki, podkoszulek) w ilości do 5 sztuk danego asortymentu, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody dyrektora lub kierującego oddziałem penitencjarnym, w czasie 1 miesiąca od przyjęcia osadzonego z wolności. Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora lub kierującego oddziałem penitencjarnym. W przypadku niezgodności zawartości paczki z talonem zostanie ona w całości zwrócona. 

Zasady udzielania widzeń

 

1. Widzenia dla skazanych przebywających w oddziałach terapeutycznych odbywają się w PONIEDZIAŁKI.

2. Widzenia dla pozostałych skazanych odbywają się w PONIEDZIAŁKI, WTORKI i CZWARTKI, w następującym porządku:

* PONIEDZIAŁEK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-H;

* WTOREK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery I-O;

* CZWARTEK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery P-Ż.

3. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w ŚRODY.

4. Widzenia w NIEDZIELĘ odbywają się w następującym porządku:

a) 1 niedziela miesiąca – skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od A do H, oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego;

b) 2 niedziela miesiąca – skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od I do O, oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego;

c) 3 niedziela miesiąca – tymczasowo aresztowani bez podziału na litery;

d) 4 niedziela miesiąca – skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od P do Ż, oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego.

* * *

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 7.30-12.00.

Widzenia odbywają się w godz. 8.30-16.00.

 

WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

- KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,

- OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,

- OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z WIDOCZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU, tj. na wózku inwalidzkim i o kulach,

-OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 

WIDZENIA W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W GRODZISKU MAZOWIECKIM:

 

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 10.30-14.30.

Widzeń udziela się w środy, soboty i niedziele w godz. 11.00-16.00.

Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się TYLKO w soboty i niedziele.

 

Uwaga !!!

     Czas przeznaczony na zakup poczęstunku podczas widzenia oraz realizacji paczki przez osobę odwiedzającą wlicza się do czasu widzenia.

Poczęstunek konsumowany jest podczas widzenia w sali widzeń. Niespożyte podczas widzenia artykuły osoba odwiedzająca zabiera ze sobą. 

 

Punkt sprzedaży NIE PROWADZI sprzedaży we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy określone ustawą.