Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Siedlce Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

Tel./Fax: (25) 785-13-00 / (25) 785-13-30

E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Siedlcach jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn.  Pojemność jednostki określona jest na 701 miejsc. Jednym z oddziałów siedleckiej jednostki jest oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Na terenie zakładu działa Przedsiębiorstwo Produkcyjne SETAR, które zatrudnia więźniów.  Skazani siedleckiej jednostki biorą udział w wielu programach readaptacyjnych, kursach zawodowych oraz pracach społecznych na rzecz społeczności lokalnej. Od 2010 roku w Zakładzie Karnym w Siedlcach prowadzone jest nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego w systemie e-learningowym.  W oddziale terapeutycznym realizowany jest Program Oddziaływania Terapeutycznego, ale także inne programy readaptacyjne m.in.: Bajki, które leczą- bajkoterapia dla  upośledzonych umysłowo, Trening zastępowania agresji ART, Artterapia- psychorysunek, Duluth- program dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach terapii zajęciowej skazani wykonują zabawki ekologiczne, poduszki, budki lęgowe dla jerzyków oraz karmniki w ramach podpisanych porozumień. Wykonane zabawki przekazywane są na rzecz Domu Małego Dziecka w Siedlcach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Siedlcach. Bogata oferta zajęć readaptacyjnych dostępna jest również poza Oddziałem Terapuetycznym. Skazani uczą się poruszania po rynku pracy w ramach Przywięziennych Klubów Pracy, poznają podstawy języka angielskiego i obsługi komputera. Zakład Karny w Siedlcach od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy organizowaniu wystaw, imprez rodzinnych, ale także przy programach artterapeutycznych. Uczestniczy w projektach "Tikkun Naprawa", otaczając opieką cmentarze żydowskie w Siedlcach, Łukowie i Treblince. Skazani z siedleckiego więzienia nagrywają bajki dla swoich dzieci w ramach projektu "Poczytaj mi" realizowanego przez Fundację Sławek. Więźniowie szkoleni są w zakresie zdobycia zawodu m.in. kucharz małej gastronomii, fryzjer męski, malarz, glazurnik, spawacz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier - pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera, elektryk, monter sieci teleinformatycznych, pilarz. Od października 2012r. Zakład Karny w Siedlcach realizuje projekt Więzienie Stracony Czas wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, wychodząc w zajęciami edukacyjnymi do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rejonu siedleckiego. Zajęcia oparte są na filmie i scenariuszu opracowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli i młodzieży.
Zakład Karny w Siedlcach jest najstarszą jednostką okręgu warszawskiego, z ponad 170- letnią tradycją. Więzienie zostało wybudowane w latach 1841- 1843, a 15 czerwca 1844 roku poświęcone i oficjalnie oddane w użytkowanie. Za kluczową rolę w jego powstaniu uważa się misję zreformowania ówczesnego więziennictwa polskiego przez hrabiego Fryderyka Skarbka, który zakładał zbudowanie 10 więzieni. Było to trzecie więzienie: po stołecznym Pawiaku i więzieniu w Sieradzu. Za poprzednika więzienia uważa się więzienie inkwizycyjne w Łukowie, które znajdowało się w budynku klasztornym. Zostało ono zbudowane w amerykańskim systemie celkowym z przeznaczeniem na 117 aresztantów. Projekt budowy został opracowany przez znanego architekta rządowego, autora planów wielu budynków użyteczności publicznych Królestwa Polskiego, Henryka Marconiego. Głównym gmachem więzienia był 4-kondyngnacyjny, murowany budynek korpusu głównego, ujęty narożnymi basztami. We wschodnie skrzydło muru więziennego wkomponowano piętrowy budynek sądowy. W tympanonie od obecnej ulicy Pułaskiego znajduje się alegoria Sprawiedliwości: 3 antyczne boginie mierzące na wagach dobre i złe ludzkie uczynki. Z dniem 1 lipca 1876 oku zamknięto gmach sadowy, a w marcu 1880 roku otworzono w tym miejscu szpital ( lazaret ), a także oddział etapowy („etapnoje otdielenje”) i kobiecy („żenskaja tjurma”). 1 lipca 1884 roku oddano do użytkowania oczekiwany od dawna dom administracyjny. Aby rozładować przepełnienie panujące w starym gmachu postanowiono wybudować nowy pawilon zwany w rosyjskich dokumentach „nowym więzieniem” ( dosłownie „nowaja tjurma” ). W zasadzie budowle wzniesione w okresie carskim nadały więzieniu kształt architektoniczny trwający do dzisiaj. Więzienie w Siedlcach początkowo było uważane ( w czasach zwiększonej autonomii Królestwa Polskiego ) za swoisty budynek użyteczności publicznej. Takie pojmowanie jego roli szybko zmieniło się w wyniku stosowania carskich represji politycznych. Stało się ono w tym czasie prawdziwym symbolem powstań i ucisku politycznego władzy zaborczej. Więzieni byli tutaj powstańcy styczniowi, unici podlascy, rewolucjoniści i bojownicy o niepodległość. Najsławniejszym więźniem politycznym tego okresu był Feliks Dzierżyński, osławiony i krwiożerczy dowódca sowieckiej Czeka .Zresztą w naszym zakładzie funkcjonowała cela – muzeum poświęcona jego pobytowi. Patronował również sąsiedniej, przylegającej do zakładu ulicy ( notabene wróciła ona w roku 1989 do poprzedniej nazwy). Po ewakuacji jednostki przez Rosjan w 1915 roku więzienie zostało podane władzy okupacyjnej, tym razem niemieckiej. W tym czasie zapełniło się ono aresztantami, przede wszystkim za nieprzestrzeganie niemieckich zarządzeń administracyjnych. Panowały bardzo ciężkie warunki bytowe. Wielu osadzonych nie doczekało się końca nawet kilkumiesięcznej kary. Po kryzysie przysięgowym nastąpiły aresztowania konspiratorów z podlaskiej POW. Zakład siedlecki w zaraniu niepodległości został przejęty od Niemców bez stosowania przemocy. Przed ofensywą bolszewicką na Polskę w lipcu 1920 roku więzienie zostało tymczasowo przeniesione w głąb kraju. Specyficzną grupę skazanych w okresie międzywojennym stanowili oskarżeni i skazani za działalność wywrotową i antypaństwową. Wśród nich dominowali komuniści i ich sympatycy, przeważnie pochodzenia żydowskiego oraz ukraińscy działacze nacjonalistyczni m.in. Stefan Bandera. Tutaj na krótko przebywał po swoim powrocie z emigracji Wincenty Witos, wybitny mąż stanu i trzykrotny, przedwojenny premier rządu polskiego. We wrześniowej zawierusze więzienie przestało funkcjonować. Grupy więzienników uciekały na Wschód, gdzie byli zatrzymywani , a później rozstrzeliwani przez sowieckie NKWD np. przodownik Wincenty Kulenty. Okres II Wojny Światowej spowodował zwielokrotnienie surowych represji politycznych okupanta hitlerowskiego. Funkcjonariusze więzienni przystąpili do konspiracji, głównie AK- owskiej. Spośród nich był ks. Marian Myrcha, odznaczony w latach 90-tych medalem resortowym. Najbardziej spektakularnym sukcesem ruchu oporu była brawurowa akcja NSZ, która uwolniła sztab XII Okręgu tej organizacji w dniu 12 marca 1944 roku, o czym zaświadcza obecnie tablica pamiątkowa. Okupacyjny naczelnik więzienia Apolinary Świderski przed wkroczeniem Armii Czerwonej nakazuje uwolnić więźniów. Opuszczone więzienie zostało rozszabrowane. Po reaktywowaniu przeszło ono pod władzę resortu bezpieczeństwa publicznego. Częścią więzienia zawiadywali Sowieci bez możliwości jakiejkolwiek kontroli ze strony polskiej. Wzmogły się represje doby stalinowskiej. Kadrę przedwojenną i tą z czasów okupacji zwalniano, a nowo przyjętych poddawano politycznej indoktrynacji, a także inwigilacji. Ustalono 40 nazwisk osób straconych w tym okresie m. in. obok zbrodniarzy hitlerowskich figurują polscy patrioci. W ramach akcji odwetowych zbrojne podziemie skrytobójczo zastrzeliło 2 naczelników więzienia: Józefa Zwolińskiego i Władysława Sadowskiego.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Marek Suwiński
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Robert Stańczuk
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Magdalena Maciejewska
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Marta Kuźma
Tel./Fax: (025) 785-13-02
E-mail: marta.kuzma2@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA ODPŁATNEGO I NIEODPŁATNEGO ZATRUDNIENIA SKAZANYCH

Ważne telefony

Sekretariat: (25) 785-13-00 wewn. 604
Dowódca Zmiany: (25) 785-13-11
Dział Organizacyjny: (25) 785-13-09
Dział Kadr: (25) 785-13-07
Dział Penitencjarny: (25) 785-13-02
Dział Ochrony: (25) 785-13-01
Dział Ewidencji: Kierownik (25) 785-13-04 / Statystyka (25) 785-13-12 / Transporty / Czynności Procesowe (25) 785-13-13/ Przyjęcia (25) 785-13-26
Dział Kwatermistrzowski: (25) 785-13-06
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (25) 785-13-02
Dział Łączności i Informatyki: (25) 785-13-18
Dział Finansowy: Gł Ks (25) 785-13-05 / Budżet (25) 785-13-14 / Depozyt (25) 785-13-15
Służba Zdrowia: (25) 785-13-08

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
62 1010 1010 0015 5713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 9:00-15:00
Środa: 9:00-15:00
Czwartek: 9:00-15:00
Piątek: 9:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami Kodeksu Karnego Wykonawczego od 1 lipca 2015 r. (Dz. U. z 20.03.2015 r. poz. 396 ), zakład karny nie przyjmuje paczek żywnościowych dla skazanych.

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego

art. 113a

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 
 E-paczki
 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzanej ustawą o zmianie ustawy- kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuje się o następujących zmianach:

 

1. Paczka dla osadzonego może być zrealizowana przez osobę bliską na terenie zakładu karnego poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio u funkcjonariusza pełniącego służbę przyjmującego paczki lub podczas trwania widzenia.

2. Formularze zamówienia wraz z listą dostępnych produktów są wyłożone w poczekalni lub dostępne u funkcjonariusza prowadzącego widzenie.

3.  Przy składaniu zamówienia należy uwzględnić wagę produktów, które osadzony posiada już w celi. Łączna waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kilogramów.

4. Po złożeniu zamówienia funkcjonariusz dokonuje weryfikacji uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej.

5. W przypadku braku uprawnień zamówienie będzie zwracane osobie zamawiającej wraz ze stosowną informacją.

6. W przypadku posiadania uprawnień zgłosi się do Państwa pracownik PP ,,Setar" w celu przyjęcia środków finansowych oraz druku zamówienia. Płatności przyjmowane bedą jedynie gotówką.

 

Zamówienie na paczkę można również złożyć za pośrednictwem zamówienia nadesłanego pocztą na adres Zakładu Karnego w Siedlcach z dopiskiem "Paczka" lub drogą mailową zk_siedlce@sw.gov.pl

1. W przypadku złożenia zamówienia drogą pocztową należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu środków pieniężnych na konto przedsiębiorstwa ,,Setar" pokrywającego wartość zamówienia.

2. Środki pieniężne przeznaczone na sporządzenie paczki należy wpłacać na konto: 84124026851111001043309602

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

3. Zamówienie będzie sporządzane na podstawie listy produktów, która jest dostępna na stronie internetowej, podobnie jak formularz zamówienia.

4. Przy składaniu zamówienia należy uwzględnić wagę produktów, które osadzony posiada już w celi. Łączna waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kilogramów. Waga jest umieszczona na liście produktów.

5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Po złożeniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty paczka będzie zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacone na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Setar" na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Dodatkowe informacje będą udzielane telefonicznie przez punkt sprzedaży - tel. 25 644-54-69 lub tel. 25 785 - 13 -00 wew. 491 lub drogą elentroniczną e-mail siedlce@setar.com.pl ,
 
     
NIEZBĘDNE DOKUMENTY  DO  REALIZACJI  E-PACZKI
 
 
Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży
Przedsiębiorstwa Państwowego "SETAR" w Siedlcach 

  

 

 

 
 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w sali widzeń. Zezwolenia na widzenia bez osoby dozorującej lub widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującym udzielane są w wydzielonych częściach sali widzeń. Pozostałe widzenia realizowanie są przy stolikach w sali widzeń. Widzenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach sali widzeń.

Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń o ile są wolne miejsca w sali widzeń.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń :

- kobietom w zaawansowanej ciąży

- osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia regulaminowego.

Widzenie bez osoby dozorującej oraz widzenie w oddzielnym pomieszczeniu nie jest widzeniem dodatkowym – w ten sposób określa się możliwą formę udzielonego widzenia.

Dla tymczasowo aresztowanych zasada udzielania widzeń wg kolejności zgłoszeń może nie być przestrzegana w sytuacji, gdy współuczestnicy przestępstwa mają widzenie w tym samym dniu. W takiej sytuacji widzeń udziela się pojedynczo z zachowaniem kolejności ich zgłoszeń. Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia określonego przez organ dysponujący.

Dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywający na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mówi art. 124 § 1 i 2 kkw. dyrektor indywidualnie określi czas dłuższego widzenia.

Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw (opieka nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania uprawnienia do tego rodzaju widzenia.

 1. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30-13.00, natomiast zgłoszenia na widzenia, na połączenie, których Dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 07.30-12.00.
 2. Piąty wtorek, środa i sobota miesiąca – dodatkowe dni widzeń dla skazanych, którym udzielono nagród w postaci zezwoleń na dodatkowe widzenie lub na wykorzystanie dodatkowych widzeń z dziećmi.
 3. Dodatkowo dla skazanych niepracujących widzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w godzinach 08.15-13.00, natomiast zgłoszenia na widzenia, na połączenie których Dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 08.15 – 12.00.
 4. Dodatkowo dla skazanych zatrudnionych według grafiku w dni wolne
  od pracy widzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 08.15- 13.00, natomiast zgłoszenia na widzenia, na połączenie których Dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach
  08.15-12.00.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:

 1. We wtorki i środy w godzinach 08.30-16.00.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 08.15 -13.00.
 2. W soboty w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30 -13.00

Według następującego porządku:

 1. Pierwszy i trzeci wtorek i środę oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca – tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
 2. Drugi i czwarty wtorek i środę oraz drugą i czwartą sobotę miesiąca - tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery: L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.

w okresie od 01 lipca do 30 grudnia 2016r.

Tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

( Miesiąc, dzień tygodnia, dzień danego miesiąca)

LIPIEC

 

SIERPIEŃ

Wtorek

05; 19

Wtorek

02; 16

Środa

06; 20

Środa

03; 17

Sobota

02; 16

Sobota

06; 20

 

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Wtorek

06; 20

Wtorek

04; 18

Środa

07; 21

Środa

05; 19

Sobota

03; 17

Sobota

01; 15

 

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Wtorek

01; 15

Wtorek

06; 20

Środa

02; 16

Środa

07; 21

Sobota

05; 19

Sobota

03; 17

Tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery:
L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.

( Miesiąc, dzień tygodnia, dzień danego miesiąca)

LIPIEC

 

SIERPIEŃ

Wtorek

12; 26

Wtorek

09; 23

Środa

13; 27

Środa

10; 24

Sobota

09; 23

Sobota

13; 27

 

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Wtorek

13; 27

Wtorek

11; 25

Środa

14; 28

Środa

12; 26

Sobota

10; 24

Sobota

08; 22

 

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Wtorek

08; 22

Wtorek

13; 27

Środa

09; 23

Środa

14; 28

Sobota

12; 26

Sobota

10; 24

3. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych:

do odbywania kary zgodnie z art. 88a§1 Kkw, odbywają   się   w   poniedziałki w godzinach
11.00-15.30. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 10.30-13.30, natomiast zgłoszenia na widzenia, na połączenie których Dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 10.30 – 12.30.

- do odbycia kary zgodnie z art.88d§1-4Kkw odbywają się w sali widzeń lub wyznaczonym pomieszczeniu w oddz. IV.

- do odbycia kary zgodnie z art. 212ba§1-4Kkw odbywają się w sali widzeń lub wyznaczonym pomieszczeniu  w oddz. IV.

4. Widzenia dla osadzonych posiadających zalecenia lekarskie odbywają się w poniedziałek w godzinach 08.30-15.30 i udzielane są według zaleceń lekarskich. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 08.30-13.00, natomiast  zgłoszenia na widzenia, na połączenie których Dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 08.15 – 12.00.

Widzenia z notariuszem, obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym udzielane są w godzinach urzędowania administracji zk w miejscach do tego przeznaczonych.