Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Siedlce Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

Tel./Fax: (25) 785-13-00 / (25) 785-13-30

E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Siedlcach jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn.  Pojemność jednostki określona jest na 701 miejsc. Jednym z oddziałów siedleckiej jednostki jest oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Na terenie zakładu działa Przedsiębiorstwo Produkcyjne SETAR, które zatrudnia więźniów.  Skazani siedleckiej jednostki biorą udział w wielu programach readaptacyjnych, kursach zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz pracach społecznych na rzecz społeczności lokalnej. Od 2010 roku w Zakładzie Karnym w Siedlcach prowadzone jest nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego w systemie e-learningowym.  W oddziale terapeutycznym realizowany jest Program Oddziaływania Terapeutycznego, ale także inne programy readaptacyjne m.in.: Bajki, które leczą- bajkoterapia dla  upośledzonych umysłowo, Trening zastępowania agresji ART, Artterapia- psychorysunek, Duluth- program dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach terapii zajęciowej skazani wykonują zabawki ekologiczne, poduszki, a w ostatnim czasie budki lęgowe dla jerzyków oraz karmniki w ramach podpisanych porozumień. Wykonane zabawki przekazywane są na rzecz Domu Małego Dziecka w Siedlcach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Siedlcach. Bogata oferta zajęć readaptacyjnych dostępna jest również poza Oddziałem Terapuetycznym. Skazani uczą się poruszania po rynku pracy w ramach Przywięziennych Klubów Pracy, poznają podstawy języka angielskiego i obsługi komputera. Zakład Karny w Siedlcach od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy organizowaniu wystaw, imprez rodzinnych, ale także przy programach artterapeutycznych. Uczestniczy w projektach "Tikkun Naprawa" otaczając opieką cmentarze żydowskiej w Siedlcach, Łukowie i Treblince. Skazani z siedleckiego więzienia nagrywają bajki dla swoich dzieci w ramach projektu "Poczytaj mi" realizowanego przez Fundację Sławek. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, więźniowie szkoleni są w zakresie zdobycia zawodu m.in. kucharz małej gastronomii, fryzjer męski, malarz, glazurnik, spawacz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier - pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera, elektryk, monter sieci teleinformatycznych. W październiku 2012r. Zakład Karny w Siedlcach przystąpił do realizacji Projektu Więzienie Stracony Czas wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, wychodząc w zajęciami edukacyjnymi do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rejonu siedleckiego. Zajęcia oparte są na filmie i scenariuszu opracowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli i młodzieży.
Zakład Karny w Siedlcach jest najstarszą jednostką okręgu warszawskiego, z blisko 170- letnią tradycją. Więzienie zostało wybudowane w latach 1841- 1843, a 15 czerwca 1844 roku poświęcone i oficjalnie oddane w użytkowanie. Za kluczową rolę w jego powstaniu uważa się misję zreformowania ówczesnego więziennictwa polskiego przez hrabiego Fryderyka Skarbka, który zakładał zbudowanie 10 więzieni. Było to 3 więzienie: po stołecznym Pawiaku i więzieniu w Sieradzu. Za poprzednika więzienia uważa się więzienie inkwizycyjne w Łukowie, które znajdowało się w budynku klasztornym. Zostało ono zbudowane w amerykańskim systemie celkowym z przeznaczeniem na 117 aresztantów. Projekt budowy został opracowany przez znanego architekta rządowego, autora planów wielu budynków użyteczności publicznych Królestwa Polskiego, Henryka Marconiego. Głównym gmachem więzienia był 4-kondyngnacyjny, murowany budynek korpusu głównego, ujęty narożnymi basztami. We wschodnie skrzydło muru więziennego wkomponowano piętrowy budynek sądowy. W tympanonie od obecnej ulicy Pułaskiego znajduje się alegoria Sprawiedliwości: 3 antyczne boginie mierzące na wagach dobre i złe ludzkie uczynki. Z dniem 1 lipca 1876 oku zamknięto gmach sadowy, a w marcu 1880 roku otworzono w tym miejscu szpital ( lazaret ), a także oddział etapowy („etapnoje otdielenje”) i kobiecy („żenskaja tjurma”). 1 lipca 1884 roku oddano do użytkowania oczekiwany od dawna dom administracyjny. Aby rozładować przepełnienie panujące w starym gmachu postanowiono wybudować nowy pawilon zwany w rosyjskich dokumentach „nowym więzieniem” ( dosłownie „nowaja tjurma” ). W zasadzie budowle wzniesione w okresie carskim nadały więzieniu kształt architektoniczny trwający do dzisiaj. Więzienie w Siedlcach początkowo było uważane ( w czasach zwiększonej autonomii Królestwa Polskiego ) za swoisty budynek użyteczności publicznej. Takie pojmowanie jego roli szybko zmieniło się w wyniku stosowania carskich represji politycznych. Stało się ono w tym czasie prawdziwym symbolem powstań i ucisku politycznego władzy zaborczej. Więzieni byli tutaj powstańcy styczniowi, unici podlascy, rewolucjoniści i bojownicy o niepodległość. Najsławniejszym więźniem politycznym tego okresu był Feliks Dzierżyński, osławiony i krwiożerczy dowódca sowieckiej Czeka .Zresztą w naszym zakładzie funkcjonowała cela – muzeum poświęcona jego pobytowi. Patronował również sąsiedniej, przylegającej do zakładu ulicy ( notabene wróciła ona w roku 1989 do poprzedniej nazwy). Po ewakuacji jednostki przez Rosjan w 1915 roku więzienie zostało podane władzy okupacyjnej, tym razem niemieckiej. W tym czasie zapełniło się ono aresztantami, przede wszystkim za nieprzestrzeganie niemieckich zarządzeń administracyjnych. Panowały bardzo ciężkie warunki bytowe. Wielu osadzonych nie doczekało się końca nawet kilkumiesięcznej kary. Po kryzysie przysięgowym nastąpiły aresztowania konspiratorów z podlaskiej POW. Zakład siedlecki w zaraniu niepodległości został przejęty od Niemców bez stosowania przemocy. Przed ofensywą bolszewicką na Polskę w lipcu 1920 roku więzienie zostało tymczasowo przeniesione w głąb kraju. Specyficzną grupę skazanych w okresie międzywojennym stanowili oskarżeni i skazani za działalność wywrotową i antypaństwową. Wśród nich dominowali komuniści i ich sympatycy, przeważnie pochodzenia żydowskiego oraz ukraińscy działacze nacjonalistyczni m.in. Stefan Bandera. Tutaj na krótko przebywał po swoim powrocie z emigracji Wincenty Witos, wybitny mąż stanu i trzykrotny, przedwojenny premier rządu polskiego. We wrześniowej zawierusze więzienie przestało funkcjonować. Grupy więzienników uciekały na Wschód, gdzie byli zatrzymywani , a później rozstrzeliwani przez sowieckie NKWD np. przodownik Wincenty Kulenty. Okres II Wojny Światowej spowodował zwielokrotnienie surowych represji politycznych okupanta hitlerowskiego. Funkcjonariusze więzienni przystąpili do konspiracji, głównie AK- owskiej. Spośród nich był ks. Marian Myrcha, odznaczony w latach 90-tych medalem resortowym. Najbardziej spektakularnym sukcesem ruchu oporu była brawurowa akcja NSZ, która uwolniła sztab XII Okręgu tej organizacji w dniu 12 marca 1944 roku, o czym zaświadcza obecnie tablica pamiątkowa. Okupacyjny naczelnik więzienia Apolinary Świderski przed wkroczeniem Armii Czerwonej nakazuje uwolnić więźniów. Opuszczone więzienie zostało rozszabrowane. Po reaktywowaniu przeszło ono pod władzę resortu bezpieczeństwa publicznego. Częścią więzienia zawiadywali Sowieci bez możliwości jakiejkolwiek kontroli ze strony polskiej. Wzmogły się represje doby stalinowskiej. Kadrę przedwojenną i tą z czasów okupacji zwalniano, a nowo przyjętych poddawano politycznej indoktrynacji, a także inwigilacji. Ustalono 40 nazwisk osób straconych w tym okresie m. in. obok zbrodniarzy hitlerowskich figurują polscy patrioci. W ramach akcji odwetowych zbrojne podziemie skrytobójczo zastrzeliło 2 naczelników więzienia: Józefa Zwolińskiego i Władysława Sadowskiego.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Marek Suwiński
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Robert Stańczuk
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Adam Kulik
Tel./Fax: (25) 785-13-00
E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Marta Kuźma
Tel./Fax: (25) 785-13-29
E-mail: marta.kuzma2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (25) 785-13-00 wewn. 604
Dowódca Zmiany: (25) 785-13-11
Dział Organizacyjny: (25) 785-13-09
Dział Kadr: (25) 785-13-07
Dział Penitencjarny: (25) 785-13-02
Dział Ochrony: (25) 785-13-01
Dział Ewidencji: Kierownik (25) 785-13-04 / Statystyka (25) 785-13-12 / Transporty / Czynności Procesowe (25) 785-13-13/ Przyjęcia (25) 785-13-26
Dział Kwatermistrzowski: (25) 785-13-06
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (25) 785-13-10
Dział Łączności i Informatyki: (25) 785-13-18
Dział Finansowy: (25) 785-13-05
Służba Zdrowia: (25) 785-13-08

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
62 1010 1010 0015 5713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 9:00-15:00
Środa: 9:00-15:00
Czwartek: 9:00-15:00
Piątek: 9:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

 

UWAGA ZMIANA SPOSOBU REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH od 1.07.2015r.

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach informuje,

że w związku z wprowadzonymi zmianami Kodeksu Karnego Wykonawczego od 1 lipca 2015 r.

(Dz. U. z 20.03.2015 r. poz. 396 ),

 

zakład karny nie będzie przyjmował paczek żywnościowych dla skazanych.

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego

art. 113a otrzymuje brzmienie:

 

 

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

 

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 
 E-paczki
 
Informuję, że Zakład Karny w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2012 roku uruchamił dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością, realizowanych przez punkt sprzedaży znajdujący się na terenie jednostki.
 
 
 1. Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia,   przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty przez osobę, która chce taką paczkę zrealizować.
 2. Środki pieniężne przeznaczone na sporządzenie paczki należy wpłacać na konto: 

  BANK PEKAO SA I/O w Siedlcach 84 1240 2685 1111 0010 4330 9602

  W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
 3. Zamówienie będzie sporządzane na podstawie listy produktów, która będzie dostępna w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej. Zgodnie z art. 113 a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego paczka z żywnością nie może przekraczać 5 kg wraz z opakowaniem.
 4. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego osoby zainteresowane będą mogły złożyć w punkcie sprzedaży bądź drogą pocztową na adres „Punkt sprzedaży firmy SETAR w Siedlcach przy Zakładzie Karnym w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 47”.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 7.  Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji ZK Siedlce, zostaną niezwłocznie przekazane przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia.
 8. dodatkowe informacje będą udzielane telefonicznie przez punkt sprzedaży - tel. 785 - 13 -00 wew. 491
  lub drogą elentroniczną e-mail setar@setar.com.pl 

   
     
NIEZBĘDNE DOKUMENTY  DO  REALIZACJI  E-PACZKI
 
 
Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży
Przedsiębiorstwa Państwowego "SETAR" w Siedlcach 

 

 

Jednocześnie informuję, że nadal można korzystać z dotychczasowych zasad przekazywania paczek żywnościowych.

Paczki mogą być doręczone do zakładu bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca. Osadzony może otrzymać w kwartale 1 paczkę żywnościową, o wadze nie przekraczającej wraz z opakowaniem 5 kg 0 wymiarach: wysokość do 20cm:szerokość do 50 cm Paczki doręczone bezpośrednio przez nadawcę są przyjmowane w dni pracy administracji, w godz. 10:00-12:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis zawartości z wyszczególnieniem ilości poszczególnych składników.

 

 Paczka dostarczana przez pocztę, gońca czy firmę kurierską podlega kontroli elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przedmiotów niedozwolonych paczka zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.
W paczce nie mogą znajdować się:(poza rzeczami wymienionymi w dalszej części zarządzenia)
- artykuły w opakowaniach szklanych (słoiki, butelki itp.)
-artykuły w opakowaniach metalowych, plastikowych i hermetycznie zamkniętych (konserwy, jogurty, serki homogenizowane itp.)
- jajka
- artykuły w pojemnikach ciśnieniowych (dezodoranty, pianki do golenia itp.)
- ostre narzędzia (igły, skalpele itp.)
- korespondencja (listy, zapiski, karty pocztowe, zdjęcia itp.)
- środki płatnicze (krajowe i zagraniczne)
- środki łączności i sprzęt RTV
- płyny w opakowaniach tekturowych, plastikowych, szklanych oraz saszetkach
- artykuły w tubach (kremy, pasty, balsamy)
        - czasopisma zawierające treści pornograficzne i obsceniczne
        - papierosy, tytoń, alkohol
        - inne artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia ich substancji lub walorów użytkowych
        - grzyby i owoce suszone
        - suplementy diety (wysokobiałkowe, wysoko węglowodanowe, batony, shake itd.)
        - słodziki
 

 

Paczka dostarczona do zk powinna być zapakowana i opisana na sposób pocztowy (obwiązanie, wypisanie adresata i nadawcy). Podlega ona kontroli zawartości w obecności osoby dostarczającej. Paczka podlega zwrotowi na koszt nadawcy lub nie zostanie przyjęta do zk w przypadku, gdy:

 

- dany osadzony nie przebywa w jednostce,
- jej ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg
- zawiera przedmioty niedozwolone,
- osadzony został pozbawiony możliwości jej otrzymania.
Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Przesłanie skazanemu odzieży i bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zk. Tymczasowo aresztowany na otrzymanie środków higieny osobistej musi posiadać zgodę organu dysponującego. Paczki z odzieżą po ich dostarczeniu do zakładu, przekazuje się do magazynu odzieżowego. Kontroli zawartości paczki   (jej zgodności z zezwoleniem) dokonuje w obecności osadzonego funkcjonariusz pełniący służbę w magazynie depozytowym .Paczka z odzieżą winna mieć wymiary:wysokość do 20 cm:szerokość do 50 cm.
Środki higieny i przedmioty osobistego użytku (mogą być przesłane w tego rodzaju paczce) przekazywane są adresatowi. Bielizna, odzieży i obuwie przekazywana jest osadzonemu w ilości dozwolonej, określonej w porządku wewnętrznym zakładu. Nadmiar odzieży, obuwia lub bielizny przechowywany jest w magazynie.
 W paczce higienicznej osadzony może otrzymać:
-2 tuby pasty do zębów w obudowie niemetalowej,
-2 tuby kremu do golenia w obudowie niemetalowej,
-1 opakowanie proszku do prania o wadze do 1kg.
-1 szampon do mycia włosów o pojemności do 750ml.
-1 płyn do mycia naczyń o pojemności do 1l.
-5 szt. mydeł do mycia o konsystencji stałej.
-6 szt.maszynek jednorazowych do golenia.
Leki dostarczone w paczce (po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza i dyrektora, a w przypadku tymczasowo aresztowanego również zgody organu dysponującego) przekazywane są do ambulatorium zakładowego. Sposób ich wydawania określa w każdym przypadku lekarz, który wyraził zgodę na doręczenie ich do zakładu. Ilość i rodzaj leków powinien być zgodny z zezwoleniem. Nadmiar leków oraz leki inne, niż wymienione w zezwoleniu będą odsyłane na koszt osadzonego pod wskazany przez niego adres. Do tego czasu będą przechowywane w ambulatorium. Ilość i rodzaj leków przekazywanych do ambulatorium osadzony potwierdza przez złożenie podpisu na załączonym do paczki spisie leków. W przypadku jego braku spis taki sporządza pielęgniarka w ambulatorium zakładowym.
Przedmiotów w paczkach:
- których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący w zakładzie porządek lub utrudniają konwojowanie,
        - które są przedmiotami niebezpiecznymi,bądź niedozwolonymi a w szczególności brzytwy, żyletki, o     noże i widelce metalowe, środki obezwładniające, odurzające,
        - substancje psychotropowe, alkohol, narzędzia do cięcia metalu,
        - których osadzony nie może posiadać z innych względów
nie dostarcza się osadzonym. Paczkę z takimi przedmiotami zwraca się do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego

  

 

 

 
 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w sali widzeń. Zezwolenia na widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w wydzielonej części sali widzeń. Pozostałe widzenia realizowanie są przy stolikach w sali widzeń, oprócz widzeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt, które odbywają się przez telefon w wydzielonych na sali widzeń pomieszczeniach.

Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń o ile są wolne miejsca w sali widzeń.

W  pierwszej kolejności udziela się widzeń :

- kobietom w zaawansowanej ciąży

- osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia regulaminowego.

Widzenie bez osoby dozorującej nie jest widzeniem dodatkowym – w ten sposób określa się możliwą formę udzielonego widzenia.

Dla tymczasowo aresztowanych zasada udzielania widzeń wg kolejności zgłoszeń może nie być przestrzegana w sytuacji, gdy współuczestnicy przestępstwa mają widzenie w tym samym dniu. W takiej sytuacji widzeń udziela się pojedynczo z zachowaniem kolejności ich zgłoszeń. Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia określonego przez organ dysponujący.

Dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywający na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mówi art. 124 § 1 i 2 kkw. dyrektor indywidualnie określi czas dłuższego widzenia.

Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw (opieka nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania uprawnienia do tego rodzaju widzenia.

 1. Widzenia dla skazanychodbywają się w niedziele w godzinach  08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30-13.00.
 • Piąty wtorek, środa i sobota miesiąca – dodatkowe dni widzeń dla skazanych, którym udzielono nagród w postaci zezwoleń na dodatkowe widzenie lub na wykorzystanie dodatkowych widzeń z dziećmi.
 • Dodatkowo dla skazanych niepracującychwidzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w godzinach 08.15-13.00.
 • Dodatkowo dla skazanych zatrudnionych według grafiku w dni wolne
  od pracy widzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 08.15- 13.00.
 1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
 •  We wtorki i środy w godzinach 08.30-16.00.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 08.15 -13.00.
 •  W soboty w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30 -13.00

     Według następującego porządku:

 • Pierwszy i trzeci wtorek i środę orazpierwszą i trzecią sobotę miesiąca –  tymczasowo aresztowani,  których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
 • Drugi i czwarty wtorek i środę orazdrugą i czwartą sobotę miesiąca - tymczasowo aresztowani,  których nazwiska zaczynają się na litery: L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.

w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r.

Tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

( Miesiąc, dzień tygodnia, dzień danego miesiąca)

Styczeń

 

Luty

Wtorek

06; 20

Wtorek

03; 17

Środa

07; 21

Środa

04; 18

Sobota

03; 17

Sobota

07; 21

 

 

Marzec

Kwiecień

Wtorek

03; 17

Wtorek

07; 21

Środa

04; 18

Środa

01; 15

Sobota

07; 21

Sobota

04; 18

 

 

Maj

Czerwiec

Wtorek

05; 19

Wtorek

02; 16

Środa

06; 20

Środa

03; 17

Sobota

02; 16

Sobota

06; 20

Tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery:
L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.

 

 ( Miesiąc, dzień tygodnia, dzień danego miesiąca)

Styczeń

 

Luty

Wtorek

13; 27

Wtorek

10; 24

Środa

14; 28

Środa

11; 25

Sobota

10; 24

Sobota

14; 28

 

 

Marzec

Kwiecień

Wtorek

10; 24

Wtorek

14; 28

Środa

11; 25

Środa

08; 22

Sobota

14; 28

Sobota

11; 25

 

 

Maj

Czerwiec

Wtorek

12; 26

Wtorek

09; 23

Środa

13; 27

Środa

10; 24

Sobota

09; 23

Sobota

13; 27

 

3. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary zgodnie z art. 88 § 3 Kkw i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych zgodnie  z art. 212 § 4 Kkw, odbywają się w poniedziałek    w godzinach 11.00-15.30. Zgłoszenia na powyższe widzenia przyjmowane są   w godzinach 10.30-13.30.

4. Widzenia dla osadzonych izolowanych ze względów zdrowotnych odbywają się  w poniedziałek w godzinach 08.30-15.30 i udzielane są według zaleceń lekarskich. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 08.30-13.00. 

Widzenia z notariuszem, obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym udzielane są w godzinach urzędowania administracji zk w miejscach do tego przeznaczonych.