Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Żytkowice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Żytkowicach

Żytkowice

26-930 Garbatka - Letnisko

Tel./Fax: (48) 62-11-250/ (48) 61-46-030

E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów
Zakład Karny w Żytkowicach to jednostka typu półotwartego, przeznaczona dla dorosłych recydywistów penitencjarnych, która realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności. Pojemność Zakładu Karnego w Żytkowicach wraz z Oddziałem Zewnetrznym w Pionkach wynosi 561 miejsca. Jednostka dysponuje punktem bibliotecznym, radiowęzłem, świetlicami, boiskiem sportowym,  fryzjernią oraz pracownią artystyczną i salą ćwiczeń.  W Zakładzie Karnym w Żytkowicach nie funkcjonują oddziały terapeutyczne, szpitalne oraz ośrodki diagnostyczne. Zakład Karny w Żytkowicach usytuowany jest w gminie Garbatka-Letnisko w powiecie kozienickim. Położony jest przy zjeździe z drogi powiatowej nr 691, przy stacji kolejowej Żytkowice. Historia jednostki jako zakładu karnego rozpoczęła się 10 lutego 1983 r. po tym jak 4 lutego 1983 r. przestał tu istnieć Ośrodek Przystosowania Społecznego, działający od 1975 r. Do ośrodka kierowani byli recydywiści, którzy zakończyli odbywanie zasadniczej kary pozbawienia wolności. Było to miejsce, w którym poprzez pracę mieli stopniowo przygotowywać się do powrotu do społeczeństwa, a że pracy nie brakowało, tak więc prawie 100 proc. osadzonych zatrudnionych było w pobliskiej bazie kolejowej PKP.  W październiku 2008 roku oddano do użytkowania nowy budynek administracji. Następnie oddano budynki gospodarcze wraz z kuchnią i garażami. Na przełomie roku 2009/2010 został zasiedlony nowy pawilon mieszkalny o pojemności 162 osób.  Nie zapomniano również o oddalonym o kilkanaście kilometrów Oddziale zewnętrznym w Pionkach, który po przeprowadzonym gruntownym remoncie mógłby być wizytówką  i wzorem do modernizacji innych jednostek.
Dyrektor zakładu karnego
ppłk Grzegorz Mazur
Tel./Fax: (48) 62-11-250
E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Bogdan Dudziński
Tel./Fax: (48) 62-11-250
E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Daniel Janiszewski
Tel./Fax: (48) 62-11-255
E-mail: djaniszewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 62-11-250
Dowódca Zmiany: (48) 62-11-257
Dział Kadr: (48) 62-11-261
Dział Penitencjarny: (48) 62-11-255
Dział Ochrony: (48) 62-11-252
Dział Ewidencji: (48) 62-11-259
Dział Kwatermistrzowski: (48) 62-11-251
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 62-11-263
Dział Łączności i Informatyki: (48) 62-11-269
Dział Finansowy: (48) 62-11-260
Służba Zdrowia: (48) 62-11-264

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski
o. Warszawa
70101010100023361391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9-11
Wtorek: 9-11
Środa: 14-17
Czwartek: 9-11
Piątek: 9-11

Zasady przyjmowania paczek

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny. 

 

Formularz obowiązujący od dnia 01.07.2015r:

Sposób zamawiania

Formularz

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

Artykuły spożywcze

Artykuły tytoniowe

Owoce i warzywa

Artykuły chemiczne

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

 

Dane do wpłaty:

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "Pomerania"

Oddział w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 23

18-400 Łomża

Nr konta:  98 1130 1121 0006 5624 2920 0027

Zasady udzielania widzeń

  
     Widzenia udzielane są w sali widzeń, zgodnie z art.105a KKW w kolejności zgłoszeń osób odwiedzających. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Od dnia 01.01.2012 r. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazanych można odwiedzać w środy, czwartki, soboty w godz. 8.00 – 15.00, a w niedziele i dni świąteczne w godz. 8.00 – 16.00. Osoby bliskie mogą zgłaszać się na widzenia od godziny 7.45 do godziny 13.00.
      W środę i w czwartek w godz.9.00 – 15.00 odbywają się widzenia zgodnie z art. 138§1ust 3 kkw dla osób posiadających w/w nagrodę. W sobotę w niedzielę oraz dni świąteczne w godz. 9.00 – 15.00 odbywają się widzenia zgodnie z art. 138§1ust 2 kkw dla osób posiadających w/w nagrodę. Zapisy na widzenia w trybie art. 138§1 ust 2 i 3 kkw przyjmowane są przez wychowawców zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Za zgodą Dyrektora lub kierujących I i II Oddziałem Penitencjarnym w trakcie widzenia można przekazać rodzinie odzież niestosowną do pory roku, płyty oraz kasety.
 
 
Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
  • 25 grudnia - Boże Narodzenie;
  • 1 stycznia - Nowy Rok;
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
  • Poniedziałek Wielkanocny
  • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
  • dzień Bożego Ciała;
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.