Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Żytkowice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Żytkowicach

Żytkowice

26-930 Garbatka - Letnisko

Tel./Fax: (48) 62-11-250/ (48) 61-46-030

E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów
Zakład Karny w Żytkowicach to jednostka typu półotwartego, przeznaczona dla dorosłych recydywistów penitencjarnych, która realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności. Pojemność Zakładu Karnego w Żytkowicach wraz z Oddziałem Zewnetrznym w Pionkach wynosi 563 miejsca. Jednostka dysponuje punktem bibliotecznym, radiowęzłem, świetlicami, boiskiem sportowym,  fryzjernią oraz pracownią artystyczną i salą ćwiczeń.  W Zakładzie Karnym w Żytkowicach nie funkcjonują oddziały terapeutyczne, szpitalne oraz ośrodki diagnostyczne. Zakład Karny w Żytkowicach usytuowany jest w gminie Garbatka-Letnisko w powiecie kozienickim. Położony jest przy zjeździe z drogi powiatowej nr 691, przy stacji kolejowej Żytkowice. Historia jednostki jako zakładu karnego rozpoczęła się 10 lutego 1983 r. po tym jak 4 lutego 1983 r. przestał tu istnieć Ośrodek Przystosowania Społecznego, działający od 1975 r. Do ośrodka kierowani byli recydywiści, którzy zakończyli odbywanie zasadniczej kary pozbawienia wolności. Było to miejsce, w którym poprzez pracę mieli stopniowo przygotowywać się do powrotu do społeczeństwa, a że pracy nie brakowało, tak więc prawie 100 proc. osadzonych zatrudnionych było w pobliskiej bazie kolejowej PKP. Poza pracą stały kontakt z inicjatywy skazanych zakład utrzymywał z lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz domem specjalnej troski dla dzieci w Policznie. Po 9 latach istnienia kryminał, gdzie zdarzyły się jedynie dwa samookaleczenia, gdzie nie kradli, gdzie „grypser” szanował „nie – grypsera” stanął przed wizją zamknięcia. Wszystkiemu winien był krach na rynku pracy w roku 90 – tym. PKP, którego własnością były budynki oraz teren zakładu karnego i które dotychczas łożyło na utrzymanie jednostki miało dość własnej siły roboczej. Więźniowie przestali być potrzebni. Rozmowy między ówczesnym naczelnikiem Zakładu Karnego a kierownikiem Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych PKP w Radomiu zakończyły się fiaskiem. W Żytkowicach zaistniał swoisty fenomen: kadra penitencjarna i skazani stanęli solidarnie w obronie zakładu. Tutejsi pensjonariusze kierowali się prostą zasadą: chcieli być tam, gdzie jest dobrze. Sprawa nabrała szerszego rozgłosu po publikacjach w prasie. W Gazecie Wyborczej z 25.09.1990 roku w artykule „Zostawcie nam kryminał!” oraz Słowie Powszechnym - „Obronimy nasz zakład…” przytoczono kilka wypowiedzi skazanych: „będziemy bronić naszego zakładu” , „ nie dopuścimy do jego likwidacji”, „zastrajkujemy”. Więźniowie Zakładu Karnego w Żytkowicach nie chcieli dobrowolnie opuszczać swoich cel, na likwidacje zakładu – głośno mówili „nie” – przygotowali w tej sprawie petycję do władz. Ogromny trud włożony w walkę o „ocalenie” jak widać się opłacił, jednostka nadal istnieje i bezustannie się rozwija. Zakład Karny w Żytkowicach to z pewnością mało znana, położona na uboczu i dość młoda placówka penitencjarna, która jednak po latach zawirowań i niepewności doczekała się zmian i spokojnego spojrzenia w przyszłość. Fakt tak głębokiej izolacji od społeczeństwa – biorę tu pod uwag położenie – było przekleństwem w okresie komunizmu i piętnastu lat przemian po jego upadku. W końcu nadszedł kres nostalgii – wraz ze zmianą Dyrektora jednostki w 2004 roku otworzyły się nowe perspektywy rozwoju. Ppłk Robert Kowalczyk - jeden z młodszych kierowników jednostek penitencjarnych w okręgu warszawskim postawił na totalny rozwój - i to w każdej dziedzinie. Współczesna historia Zakładu Karnego w Żytkowicach od momentu objęcia stanowiska przez Pana Dyrektora Kowalczyka przebiega pod znakiem modernizacji i rozbudowy. W pierwszej kolejności postawiono na poprawę warunków socjalno – bytowych  odbywania kary pozbawienia wolności. Zostały zrobione nowe dachy na wszystkich pawilonach, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, wymieniono okna w celach, wyremontowano salę ćwiczeń i pokoje wychowawców. W październiku 2008 roku oddano do użytkowania nowy budynek administracji. Następnie oddano budynki gospodarcze wraz z kuchnią i garażami. Na przełomie roku 2009/2010 został zasiedlony nowy pawilon mieszkalny o pojemności 162 osób.  Nie zapomniano również o oddalonym o kilkanaście kilometrów Oddziale zewnętrznym w Pionkach, który po przeprowadzonym gruntownym remoncie mógłby być wizytówką  i wzorem do modernizacji innych jednostek. Pomimo kłopotów finansowych Służby Więziennej, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w miarę posiadanych środków nieustannie dokonywane są prace remontowe i modernizacyjne.
Dyrektor zakładu karnego
ppłk Grzegorz Mazur
Tel./Fax: (48) 62-11-250
E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Bogdan Dudziński
Tel./Fax: (48) 62-11-250
E-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Daniel Janiszewski
Tel./Fax: (48) 62-11-255
E-mail: djaniszewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 62-11-250
Dowódca Zmiany: (48) 62-11-257
Dział Kadr: (48) 62-11-261
Dział Penitencjarny: (48) 62-11-255
Dział Ochrony: (48) 62-11-252
Dział Ewidencji: (48) 62-11-259
Dział Kwatermistrzowski: (48) 62-11-268
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 62-11-263
Dział Łączności i Informatyki: (48) 62-11-269
Dział Finansowy: (48) 62-11-260
Służba Zdrowia: (48) 62-11-264

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski
o. Warszawa
70101010100023361391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9-11
Wtorek: 9-11
Środa: 14-17
Czwartek: 9-11
Piątek: 9-11

Zasady przyjmowania paczek

 

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny. 

Sposób zamawiania paczki obowiązujący od dnia 01.07.2015r:

Sposób zamawiania

Formularz

Od dnia 01.07.2015r obowiązuje poniższy cennik:

Artykuły spożywcze

Artykuły tytoniowe

Owoce i warzywa

 

Do dnia 30.06.2015r obowiązuje dotychczasowy sposób otrzymywania paczki żywnościowej:

 

Skazany może otrzymać raz w kwartale paczkę żywnościową zgodnie z art. 113a § 3, 4,5 i 6. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Żytkowicach, lub Oddziału Zewnętrznego w Pionkach (zgodnie z adresem odbiorcy) za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej bądź gońca w godzinach 8.00 – 18.00. Istnieje również możliwość przekazania paczki przez osoby odwiedzające z artykułów zakupionych w kantynie zakładu karnego. Paczki dostarczane do jednostki przez osoby indywidualne mogą być przyjmowane do godz. 16.00. Paczki żywnościowe wydawane są skazanym w dniu przyjęcia, natomiast paczki odzieżowe po wpisaniu w kartę w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości i na jego podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. W paczkach z żywnością mogą znajdować się wyłącznie artykuły żywnościowe. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, jajka, surowe mięso oraz artykuły żywnościowe i higieniczne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka zawierająca w/w artykuły będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki. Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca, a także których zawartość po dokonaniu kontroli wzbudziła zastrzeżenia. Ponadto nie będą przyjmowane paczki z żywnością przekraczające ciężar 5 kg, jak również adresowane do osadzonych, którzy w danym kwartale skorzystali już z prawa do jej otrzymania bądź też wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymania paczki żywnościowej. Od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Pionkach. Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w poczekalni przy sali widzeń,

c) na tablicy ogłoszeń przed wejściem do jednostki

d) w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

Lista produktów

Formularz zamówienia

 

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową na adres tutejszej jednostki z dopiskiem "Kantyna". Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego w Żytkowicach, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

Dane do wpłaty:

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "Pomerania"

Oddział w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 23

18-400 Łomża

Nr konta: 02 1130 1121 0006 5624 2920 0009

Zasady udzielania widzeń

 
Widzenia udzielane są w sali widzeń, zgodnie z art.105a KKW w kolejności zgłoszeń osób odwiedzających. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Od dnia 01.01.2012 r. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazanych można odwiedzać w środy, czwartki, soboty w godz. 8.00 – 15.00, a w niedziele i dni świąteczne w godz.8.00 – 16.00. Osoby bliskie mogą zgłaszać się na widzenia od godziny 7.45 do godziny 14.00. W środę i w czwartek w godz.9.00 – 15.00 odbywają się widzenia zgodnie z art. 138§1ust 3 kkw dla osób posiadających w/w nagrodę. W sobotę w niedzielę oraz dni świąteczne w godz.9.00 – 15.00 odbywają się widzenia zgodnie z art. 138§1ust 2 kkw dla osób posiadających w/w nagrodę. Zapisy na widzenia w trybie art. 138§1 ust 2 i 3 kkw przyjmowane są przez wychowawców zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Za zgodą Dyrektora lub kierujących I i II Oddziałem Penitencjarnym w trakcie widzenia można przekazać rodzinie odzież niestosowną do pory roku, płyty oraz kasety.