Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Dzierżoniów Poleć znajomemu Drukuj

Rekrutacja na rok 2012

2011-09-23 02:36

Jednostka: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

Dział Kadr Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ogłasza nabór chętnych na stanowisko strażnika w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

 

Informuję, że Areszt Śledczy w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 53, z dniem 26 września 2011 roku rozpoczyna nabór do Służby Więziennej, który trwać będzie do dnia 30 września 2011 roku. Nabór do służby dotyczy ewentualnych przyjęć do SW w roku 2012 na stanowisko strażnika w dziale ochrony.

Przewidywana ilość etatów 5.

1. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz.U. Nr 79 poz. 523 z późn. zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie

 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • korzystająca z pełni praw publicznych

 • która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


 

  1. Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale organizacyjno-prawnym i kadr AŚ w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 53, podanie o przyjęcie do Służby Więziennej, CV oraz wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie www.sw.gov.pl (zakładka „Praca” - zasady przyjęcia do Służby Więziennej) – PROSZĘ ANKIETĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)


 

  1. Dodatkowo należy również dołączyć:


 

 • świadectwa pracy lub służby (kserokopie),

 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie)

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

 • odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie),

 • kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej,

 • 1 fotografię

 • inne, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.


 

Komplet dokumentów należy składać umieszczony w koszulce foliowej. Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Dzierżoniowie nie zwraca złożonych dokumentów.


 


 


 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:


 

 • oceny złożonych dokumentów,

 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • testu sprawności fizycznej,

 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.


 Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

Osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne mogą dostać propozycje wstąpienia do służby w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach AŚ w Dzierżoniowie pod numerami tel. (74) 832 48 62.