Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lubań Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lubaniu

Podwale 1

59-800 Lubań

Tel./Fax: (75) 722-93-50 / (75) 722-93-66

E-mail: as_luban@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Bardzo trudno odtworzyć historię zakładu. Zachowane szczątkowo zapiski odnoszą się do genezy powstania, okresu drugiej wojny światowej i czasów powojennych. W maju 1852 roku rozpoczęto budowę sądu i więzienia. Pierwszych więźniów wprowadzono 1 grudnia 1853 roku. / inne źródła podają, że 2 grudnia 1853 r./ Byli to przeważnie młodociani płci męskiej, zatrudniani w miesiącach letnich do prac polowych. W zimie zaś wyplatali sieci, rąbali drewno oraz darli pierze. W ciągu dnia 2 godziny przeznaczone były na ich edukację.
Z nie do końca poświadczonych dokumentów historycznych wynika zaś, że w czasie I wojny światowej w murach lubańskiego aresztu była więziona druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego.
W okresie II wojny światowej administratorem aresztu byli hitlerowcy, którzy osadzali w tej jednostce m.in. kobiety z francuskiego ruchu oporu zatrzymane w wyniku przeprowadzenia akcji "Noc i mgła". Francuzki z lubańskiego więzienia przetransportowane zostały do żeńskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Tam podzieliły losy wielu więźniarek.
Okres powojenny lata 1945-1956 to wdrażanie w życie zarządzeń oraz wytycznych panującej wówczas władzy. Świadczą o tym zapisy w książce inspekcyjnej więzienia karno-śledczego w Lubaniu. Więźniowie zatrudnieni byli w kamieniołomach lubańskich, oraz na terenie zakładu w produkcji nakładczej (naklejanie na szklanki naklejek) i introligatorstwie.
W latach 1956-1958 w lubańskim więzieniu przeprowadzono remont budynku penitencjarnego, co wpłynęło na poprawę warunków socjalno-bytowych. Warunki socjalno-bytowe nie należały do najlepszych: przeludnienie, brak łóżek, sienników, w celach nie było możliwości załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych (wg. obowiązującego porządku, osadzeni w ciągu dnia mogli dwa razy załatwić swoje potrzeby). Lata 70-te i osiemdziesiąte to okres największego przeludnienia, gdzie liczba osadzonych sięgała 400 osób, podczas gdy faktyczne możliwości ograniczały się do około 123 miejsc.
Rok 1989 to rok przemian ustrojowych w kraju, a także głębokich reform w polskim systemie penitencjarnym, nie ominął również aresztu w Lubaniu. Między innymi w lubańskim areszcie wdrażano zmiany w sposobie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz modernizowano budynek penitencjarny. W roku 1999 systemem gospodarczym zmodernizowano gabinety: lekarski i stomatologiczny.
Rok 2000 to początek gruntownych przemian w jednostce. m. in. zmodernizowano kotłownię, w której zainstalowano kotły gazowe niskotemperaturowe oraz blok żywnościowy dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów a także unowocześniona została łaźnia dla osadzonych. Obecnie osadzeni przebywają w celach dwu i trzy osobowych. Ostatnie duże cele (11 osobowe ) zostały zmodernizowane. Cele są wyposażone w instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie oraz dopływ zimnej wody. Wykonano doprowadzenie ciepłej wody do cel mieszkalnych. 29 listopada 2003 roku w Areszcie Śledczym w Lubaniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. W roku 2003 lubański areszt obchodził swój Jubileusz 150 - lecia. Z tej okazji jednostce nadany został sztandar, który ufundowała załoga. Do scenariusza obchodów 150-lecia aresztu włączono też Uliczny Bieg Święta Niepodległości o puchar dyrektora aresztu. Uroczystości Jubileuszu były okazją do nawiązania dobrej współpracy z więziennikami z Görlitz i Czech. Współpraca ta trwa do dziś i jest tym cenniejsza, że lubański areszt jest jednostką przygraniczną.
Rok 2008 był rokiem kolejnych zmian organizacyjnych w jednostce. Wybudowano nowy budynek administracyjny, który w znacznym stopniu usprawnił organizacje pracy funkcjonariuszom oraz dal możliwość pozyskania nowych miejsc dla osadzonych.
Obecnie pojemność aresztu w Lubaniu wynosi 157 miejsc dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.
Przebywający w Lubaniu osadzeni mogą korzystać z biblioteki i świetlicy oraz oddanej do użytku w dniu 18.09.2012 r. kaplicy więziennej.
Na grudzień 2013 roku przypadał kolejny Jubileusz jednostki. W dniu 2 grudnia 2013 r. załoga aresztu świętowała 160-lecie istnienia lubańskiej jednostki.
6 września 2014 r. dla uczczenia pobytu w murach obecnego aresztu w latach 1943-1944 kobiet, działaczek francuskiego ruchu oporu odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą tamte, tragiczne wydarzenia. Przeznaczenie – areszt śledczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Lubaniu zatrudnia 75 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych w wymiarze 2,10 etatu. Wśród funkcjonariuszy 31 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 6 wyższe zawodowe, 38 legitymuje się wykształceniem średnim. Wszyscy pracownicy cywilni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

 

p.o. Dyrektora aresztu śledczego
mjr Szczepan Ociepa
Tel./Fax: (75) 722-93-51
E-mail: as_luban@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Mirosław Kazan
Tel./Fax: (75) 722-93-59 / 506-635-852
E-mail: miroslaw.kazan@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (75) 722-93-52
Dowódca Zmiany: (75) 722-93-69 / 601 147 438
Dział Organizacyjny: (75) 722-93-52
Dział Kadr: (75) 722-93-58
Dział Penitencjarny: (75) 722-93-59
Dział Ochrony: (75) 722-93-53
Dział Ewidencji: (75) 722-93-56
Dział Kwatermistrzowski: (75) 722-93-57
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (75) 722-93-50 w. 382
Dział Łączności i Informatyki: (75) 722-93-67
Dział Finansowy: (75) 722-93-54
Służba Zdrowia: (75) 722-93-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
Wrocław
22 1010 1674 0005 8913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 1. Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością  o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kilogramów.
 2. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
 3. Paczka zawierająca inne artykuły niż żywność, lub artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe, będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
 4. Paczki żywnościowe przyjmuje się od od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dni realizacji widzeń również w godzinach od 8.00 do 16.00 i wydawane są w dniu ich przyjęcia do aresztu.
 5. Przesyłanie skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny, wyrobów tytoniowych i lekarstw może nastąpić na podstawie pisemnej prośby osadzonego zatwierdzonej przez dyrektora.
 6. Paczki odzieżowe przyjmuje się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dni realizacji widzeń również w godzinach od 8.00 do 16.00. Dostarczona odzież będzie wydana osadzonemu po przyjęciu na stan magazynowy.  
 7. Paczka z żywnością może być również przekazana osadzonym za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki zwanego dalej „kantyną”. Podstawą przyjęcia do jednostki paczki żywnościowej jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę przekazany do kantyny wraz z dowodem wpłaty.
 8. Zamówienie na paczkę sporządza się na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
 9. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.
 10. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży są dostępne w kantynie, biurze przepustek oraz w sali widzeń.
 11. Złożone zamówienie może być przyjęte do realizacji przez kantynę po potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.
 12. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 13.  W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy, tubki, słoiki, itp.) a także przedmioty, o których mowa w art. 110 a§4 kkw – niebezpieczne i niedozwolone.
  Zabrania się dostarczania w paczkach w szczególności:
  · środków łączności,
  · napojów alkoholowych,
  · narkotyków, środków psychotropowych i odurzających,
  · substancji żrących takich jak: domestos, wc – piker itp.,
  · broni gazowej i ostrej, gazów paraliżujących, paralizatorów, materiałów wybuchowych oraz noży, nożyczek, igieł, brzytew, żyletek i strzykawek, wszelkiego rodzaju atomizerów,
   
  Nie będą przyjmowane w szczególności następujące artykuły spożywcze :
  · wszelkiego rodzaju nabiał jak: sery białe, homogenizowane, śmietany, maślanki, kefiry, jogurty i mleko (także w proszku), smarowidła na chleb,
  · wszelkiego rodzaju napoje,
  · jajka surowe i gotowane, drożdże,
  · owoce np. arbuzy, dynie itp.
  · warzywa np. .ziemniaki, pomidory, kapusta itp.
  · surowe, smażone, wędzone i gotowane mięso i ryby,
  · wszelkiego rodzaju konserwy, pasztety,
  · podroby,
  · wyroby tytoniowe oraz orzechy nie łuskane,
  · grzyby gotowane, suszone, smażone i marynowane,
  · wyroby garmażeryjne typu; sałatki, gulasz, galaretki, pierogi, naleśniki, placki, kotlety mielone, itp.,
  · artykuły sypkie typu; sól, mąka, przyprawy, ryż, makaron, kasze, kakao, cappuccino, herbata, kawa,
  · zupy, budynie, kisiele, chrupki, chipsy, muesli i wszelkiego rodzaju wyroby sojowe itp.,
  · lekarstwa, witaminy, wszelkie substancje wzmacniające organizm,
  · bułki, chleb, pieczywo chrupkie,
 14. Sprzęt RTV w postaci odbiornika telewizyjnego bądź tunera DVB-T przyjmowany jest na podstawie pisemnej prośby osadzonego zatwierdzonej przez dyrektora. Dodatkowym warunkiem jaki sprzęt musi spełnić jest brak wbudowanego odtwarzacza. Urządzenie nie może być wyposażone w jakiekolwiek moduły łączności bezprzewodowej. W świetle obowiązujących przepisów, dostarczony telewizor nie może mieć przekątnej ekranu większej niż 19". Przewód zasilający nie może być dłuższy niż 2,5 metra.

 

Ważne informacje:

 

Numer konta bankowego do realizacji zamówień na e-paczki: 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005
 

 

Lista dostępnych produktów - aktualna ze stycznia 2014 r.

 

Formularz zamówienia

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla osadzonych odbywają się w sali widzeńw w następującym porządku:
 - w czwartki w godz. 8.00 do 16.00 dla tymczasowo aresztowanych  i skazanych, wobec których stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania  tymczasowego aresztowania,
 - w piątki w godz. 8.00 do 16.00 dla skazanych, wobec których  stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania kary pozbawienia wolności,
 - w niedzielę, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 8.00 do 11.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, wobec których stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania  tymczasowego aresztowania,
- w niedzielę, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 11.00 do 16.00 dla skazanych, 
wobec, których stosuje się regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności.
W uzasadnionych przypadkach na podstawie indywidualnej prośby dopuszcza się realizację widzeń w innych dniach.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osobpełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych   przez odwiedzających na terenie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
W myśl art. 217 Kkw. tymczasowo aresztowany z zastrzeżeniem §1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą  należącą do kręgu osób najbliższych.
Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
Małoletni do lat 15 korzysta z widzeń z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora jednostki.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Osadzony tymczasowo aresztowany na podstawie art. 217 § 1 Kkw może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ dysponujący, do którego dyspozycji pozostaje.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRAWO DO WIDZENIA Z OSADZONYMI MAJĄ:
- KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,
- OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH),
- OSOBY W WIEKU POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.
Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej są realizowane w pomieszczeniu sali widzeń w środy w godz. 11.00 do 16.00.
Widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej są realizowane w niedzielę w godz. od 11.00 do 16.00.