Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lubań Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lubaniu

Podwale 1

59-800 Lubań

Tel./Fax: (75) 722-93-50 / (75) 722-93-66

E-mail: as_luban@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Bardzo trudno odtworzyć historię zakładu. Zachowane szczątkowo zapiski odnoszą się do genezy powstania, okresu drugiej wojny światowej i czasów powojennych. W maju 1852 roku rozpoczęto budowę sądu i więzienia. Pierwszych więźniów wprowadzono 1 grudnia 1853 roku. / inne źródła podają, że 2 grudnia 1853 r./ Byli to przeważnie młodociani płci męskiej, zatrudniani w miesiącach letnich do prac polowych. W zimie zaś wyplatali sieci, rąbali drewno oraz darli pierze. W ciągu dnia 2 godziny przeznaczone były na ich edukację.
Z nie do końca poświadczonych dokumentów historycznych wynika zaś, że w czasie I wojny światowej w murach lubańskiego aresztu była więziona druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego.
W okresie II wojny światowej administratorem aresztu byli hitlerowcy, którzy osadzali w tej jednostce m.in. kobiety z francuskiego ruchu oporu zatrzymane w wyniku przeprowadzenia akcji "Noc i mgła". Francuzki z lubańskiego więzienia przetransportowane zostały do żeńskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Tam podzieliły losy wielu więźniarek.
Okres powojenny lata 1945-1956 to wdrażanie w życie zarządzeń oraz wytycznych panującej wówczas władzy. Świadczą o tym zapisy w książce inspekcyjnej więzienia karno-śledczego w Lubaniu. Więźniowie zatrudnieni byli w kamieniołomach lubańskich, oraz na terenie zakładu w produkcji nakładczej (naklejanie na szklanki naklejek) i introligatorstwie.
W latach 1956-1958 w lubańskim więzieniu przeprowadzono remont budynku penitencjarnego, co wpłynęło na poprawę warunków socjalno-bytowych. Warunki socjalno-bytowe nie należały do najlepszych: przeludnienie, brak łóżek, sienników, w celach nie było możliwości załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych (wg. obowiązującego porządku, osadzeni w ciągu dnia mogli dwa razy załatwić swoje potrzeby). Lata 70-te i osiemdziesiąte to okres największego przeludnienia, gdzie liczba osadzonych sięgała 400 osób, podczas gdy faktyczne możliwości ograniczały się do około 123 miejsc.
Rok 1989 to rok przemian ustrojowych w kraju, a także głębokich reform w polskim systemie penitencjarnym, nie ominął również aresztu w Lubaniu. Między innymi w lubańskim areszcie wdrażano zmiany w sposobie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz modernizowano budynek penitencjarny. W roku 1999 systemem gospodarczym zmodernizowano gabinety: lekarski i stomatologiczny.
Rok 2000 to początek gruntownych przemian w jednostce. m. in. zmodernizowano kotłownię, w której zainstalowano kotły gazowe niskotemperaturowe oraz blok żywnościowy dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów a także unowocześniona została łaźnia dla osadzonych. Obecnie osadzeni przebywają w celach dwu i trzy osobowych. Ostatnie duże cele (11 osobowe ) zostały zmodernizowane. Cele są wyposażone w instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie oraz dopływ zimnej wody. Wykonano doprowadzenie ciepłej wody do cel mieszkalnych. 29 listopada 2003 roku w Areszcie Śledczym w Lubaniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. W roku 2003 lubański areszt obchodził swój Jubileusz 150 - lecia. Z tej okazji jednostce nadany został sztandar, który ufundowała załoga. Do scenariusza obchodów 150-lecia aresztu włączono też Uliczny Bieg Święta Niepodległości o puchar dyrektora aresztu. Uroczystości Jubileuszu były okazją do nawiązania dobrej współpracy z więziennikami z Görlitz i Czech. Współpraca ta trwa do dziś i jest tym cenniejsza, że lubański areszt jest jednostką przygraniczną.
Rok 2008 był rokiem kolejnych zmian organizacyjnych w jednostce. Wybudowano nowy budynek administracyjny, który w znacznym stopniu usprawnił organizacje pracy funkcjonariuszom oraz dal możliwość pozyskania nowych miejsc dla osadzonych.
Obecnie pojemność aresztu w Lubaniu wynosi 157 miejsc dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.
Przebywający w Lubaniu osadzeni mogą korzystać z biblioteki i świetlicy oraz oddanej do użytku w dniu 18.09.2012 r. kaplicy więziennej.
Na grudzień 2013 roku przypadał kolejny Jubileusz jednostki. W dniu 2 grudnia 2013 r. załoga aresztu świętowała 160-lecie istnienia lubańskiej jednostki.
6 września 2014 r. dla uczczenia pobytu w murach obecnego aresztu w latach 1943-1944 kobiet, działaczek francuskiego ruchu oporu odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą tamte, tragiczne wydarzenia. Przeznaczenie – areszt śledczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Lubaniu zatrudnia 75 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych w wymiarze 2,10 etatu. Wśród funkcjonariuszy 31 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 6 wyższe zawodowe, 38 legitymuje się wykształceniem średnim. Wszyscy pracownicy cywilni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego
mjr Wiesław Zwiefka
Tel./Fax: (75) 722-93-52
E-mail: as_luban@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Małgorzata Bernolak-Dragunowicz
Tel./Fax: (75) 722-93-58 / 506-635-852
E-mail: Malgorzata.Bernolak-Dragunowicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (75) 722-93-52
Dowódca Zmiany: (75) 722-93-69 / 601 147 438
Dział Organizacyjny: (75) 722-93-52
Dział Kadr: (75) 722-93-58
Dział Penitencjarny: (75) 722-93-59
Dział Ochrony: (75) 722-93-53
Dział Ewidencji: (75) 722-93-56
Dział Kwatermistrzowski: (75) 722-93-57
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (75) 722-93-50 w. 382
Dział Łączności i Informatyki: (75) 722-93-67
Dział Finansowy: (75) 722-93-54
Służba Zdrowia: (75) 722-93-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
Wrocław
22 1010 1674 0005 8913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10:00-12:00
Wtorek: -
Środa: -
Czwartek: 10:00-12:00
Piątek: 10:00-12:00

Zasady przyjmowania paczek

 PACZKI ODZIEŻOWE I HIGIENICZNE

1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Osadzony o możliwości dostarczenia paczki powiadamia rodzinę przekazując zezwolenie (zatwierdzoną prośbę) osobie dostarczającej paczkę drogą pocztową lub podczas realizacji widzenia.

2. Do paczki odzieżowej można dołączyć bez konieczności uzyskania zezwolenia środki higieny osobistej (mydło – 2 szt., pasta do zębów – 1 szt., szczoteczka do zębów – 1 szt., krem do golenia – 1 szt., krem po goleniu – 1 szt., dezodorant w sztyfcie lub w kulce – 1 szt., nożyki jednorazowe do golenia – 5 szt., papier toaletowy 4 rolki, chusteczki higieniczne 1op. oraz kartki, koperty i znaczki.

3. Do aresztu nie przyjmuje się: proszków do prania, płynów do prania, płynów do płukania, żeli pod prysznic, innych środków kosmetycznych w płynnej postaci, kosmetyków produkowanych na bazie alkoholu, dezodorantów pod ciśnieniem.

4. Tymczasowo aresztowany środki higieny oraz środki lecznicze może otrzymać za zgodą organu do dyspozycji, którego pozostaje oraz za zgodą dyrektora aresztu.

5. Przesyłając paczkę higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego. W sposób trwały, obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy umieszcza się informacje „PACZKA HIGIENICZNO - ODZIEŻOWA”. Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do aresztu. Zezwolenie na otrzymanie paczki umieszcza się wewnątrz opakowania. 

6.Czasopisma, z wykluczeniem prasy zawierających treści pornograficzne, oraz książki służące samokształceniu mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. 

7. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy i przedmioty te będą przekazywane na zewnątrz upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

8. Paczka higieniczno - odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone w zezwoleniu będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego.
                           PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego, z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale VII. pkt. 2 niniejszego zarządzenia.

2. Zakupy realizowane będą w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie aresztu, zwanym dalej „kantyną”. Paczki żywnościowe dostarczane z zewnątrz nie będą przyjmowane.

3. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

4. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu realizującego zamówienie. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu.

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:

na sali widzeń,
w oddziałach mieszkalnych (oddziałowy i wychowawca),
na bramie głównej aresztu,
na stronie internetowej jednostki,
w punkcie sprzedaży.

6. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

7. Numer konta bankowego do realizacji zamówień na paczki:
39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem opłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, przy czym dotrzymanie tegoż terminu uzależnia się od terminu potwierdzenia przez areszt uprawnienia do otrzymania paczki. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.

10. Realizacja zamówień na paczki żywnościowe i ich wydawanie będzie się odbywać we wtorki. W uzasadnionych przypadkach paczki mogą być wydawane w inny dzień tygodnia.
SPRZĘT AUDIOWIZUALNY, URZĄDZENIA POKREWNE, ELEKTRYCZNE I OPRZYRZĄDOWANIE


1.  Sprzęt audiowizualny, płyty CD, DVD oraz osprzęt (np. przedłużacze, przewody RTV) przeznaczony dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę dyrektora na jego posiadanie, przyjmowany jest w czwartki i piątki w godzinach 8:00 do 15:00. Urządzeń służących do nagrywania oraz środków łączności nie dopuszcza się do użytkowania. Wszelki sprzęt powinien być pozbawiony złącz USB i interfejsów komunikacji bezprzewodowej. Skazani i ukarani ponadto mogą posiadać w celi mieszkalnej konsole do gier (PlayStation, PlayStation2 - tylko wersja SLIM tj. od modelu 7xxx i następne - wraz z niezbędnym okablowaniem), konsole starszego typu np. GAME-BOY, PEGAZUS wyposażone w cartridge z grami, do sterowania dopuszcza się jedynie kontrolery przewodowe. Konsole typu PSP, PS3, XBOX i nowsze nie będą przyjmowane.

2. Jedyną drogą przyjęcia sprzętu RTV i akcesoriów jest dostarczenie sprzętu osobiście do jednostki. Sprzęt nadesłany drogą pocztową nie będzie odbierany.  Sprzęt powinien być sprawny i kompletny. Przyjęciu do jednostki podlegają tylko zaprogramowane telewizory i tunery DVB-T, które posiadają możliwość obsługi wbudowanymi przyciskami, bez użycia pilota. Przyjmowany sprzęt - przed jego wydaniem właścicielowi - podlega sprawdzeniu przez technika ds. informatyki i łączności w obecności osoby  go  dostarczającej i następnie oplombowaniu. Uszkodzenie plomby jest równoznaczne z utratą pozwolenia na posiadanie urządzenia w celi.

3. Na podstawie prośby zatwierdzonej przez dyrektora, w której są zawarte warunki przyjęcia i użytkowania sprzętu audiowizualnego, w celi mieszkalnej może znajdować się po jednej sztuce sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz czajnik  elektrycznyo  mocy  do  1000 wat,  przedłużacz  z przewodem ochronnym do 2,5  mb.  przewodu  zasilającego  z  max.  4  gniazdami,  antenę  w  obudowie z tworzywa sztucznego, bez widocznych części metalowych, przewód antenowy o długości max. 2,5 mb. Do aresztu przyjmowane będą wyłącznie odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu nie większej niż 19 cali, przenośne odbiorniki radiowe – CD/DVD, dekodery DVB-T, oraz inne urządzenia audiowizualne bez głośników wolno stojących (bez wbudowanych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej, tzn. Bluetooth, WiFi, czytnika kart pamięci, wersje slim bez wbudowanych dysków HDD), zasilane z instalacji elektrycznej.

4. Ilość posiadanych w celi mieszkalnej przez skazanego nośników w postaci płyt DVD lub/i CD nie może przekraczać łącznie 10 sztuk. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo jednostki nośniki przyjmuje się po sprawdzeniu ich zawartości. Nośniki przyjmuje się na podstawie zgody wydanej przez dyrektora. Płyty nie mogą zawierać treści pornograficznych oraz materiałów prawnie chronionych. Wymiana płyt dopuszczalna jest w trakcie widzenia po uzyskaniu zgody dyrektora i odnotowaniu tego faktu w magazynie depozytowym osadzonych.

 

 

Ważne informacje w skrócie

 

Zmiany nowelizacyjne KKw

Numer konta bankowego do realizacji zamówień na e-paczki:

39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

Lista dostępnych produktów spożywczych - aktualna z 18 listopada 2016 r.

Lista dostępnych produktów tytoniowych, leków i kart telefonicznych - aktualna z 18 listopada 2016 r.

 

Formularz zamówienia


Zasady udzielania widzeń

 

WIDZENIA DLA SKAZANYCH odbywają się:

piątki w godz. 8:30 do 15:30
w niedziele, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 10:30 do 15:30
widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej będą realizowane w pomieszczeniu sali widzeń w środy w godz. 11:00 do 15:00
widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu bez bez osoby dozorującej będą realizowane w niedziele w godz. 10:30 do 15:30
w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor aresztu, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej ilości osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich

WIDZENIA DLA OSADZONYCH
WZGLĘDEM  KTÓRYCH  WYKONYWANY  JEST  REGULAMIN  ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY  WYKONYWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA odbywają się:

w czwartki w godz. 8:30 do 15:30
w niedziele, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 8:30 do 10:30

USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Art.  217 §1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia  o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.   W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. 
 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

§ 107 pkt. 6 Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu.

Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem w przypadku:
a) odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom,
b) nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi nlub gwarą przestępców,
c) próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnbego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo aresztu,
d) nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych zakupionych na terenie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.