Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Wrocław Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy we Wrocławiu

Świebodzka 1

50-046 Wrocław

Tel./Fax: 71/32 72 400, fax 71/343 66 10

E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

  

Zdjęcie 1. Zdjęcie lotnicze Aresztu Śledczego we Wrocławiu współcześnie.

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/

 

Przeznaczenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych Areszt Śledczy we Wrocławiu pełni funkcję aresztu śledczego oraz zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych.

Pojemność aresztu wynosi 794 miejsc w oddziałach mieszkalnych i 46 w szpitalu psychiatrycznym.

Bazę materialną niezbędną do prowadzenia działalności penitencjarnej stanowi 11 świetlic rozlokowanych w oddziałach mieszkalnych wyposażonych w stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, TV oraz gry świetlicowe; biblioteka posiadająca w swoich zbiorach ponad 12 000 woluminów; radiowęzeł; pracownia artystyczna; sala muzykoterapii (wykorzystywana głównie przez pacjentów szpitala psychiatrycznego oraz osadzonych uczestniczących w programach resocjalizacyjnych). W areszcie realizowane są programy resocjalizacyjne, w których skazani są przygotowywani do wyjścia na wolność, m.in.: kursy zawodowe wraz z aktywizacją zawodową oraz programy realizowane poza jednostką przy współpracy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. „Zanim będzie za późno” jest ważnym programem w działalności penitencjarnej aresztu, który jest częścią dużego programu realizowanego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu i Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór”.

Dzięki wykorzystaniu środków finansowych z funduszy takich jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Norweski (Norway Grants) w jednostce organizowane są dla skazanych kursy przyuczające do zawodu malarza budowlanego, technologa robót wykończeniowych, brukarza.

Osadzeni nadużywający alkoholu, zażywający środki odurzające, stosujący przemoc domową mogą uczestniczyć w programach resocjalizacyjnych i profilaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę działu penitencjarnego.

W jednostce zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno osoby skazane, jak i tymczasowo aresztowane mają możliwość skorzystania z posługi religijnej (obecnie udzielane są praktyki dla wiernych pięciu wyznań: rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego, prawosławnego, zielonoświątkowców oraz Świadków Jehowy). Na terenie jednostki znajduje się kaplica ekumeniczna, w której odbywa się posługa religijna trzech wyznań rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego oraz prawosławnego.

W areszcie funkcjonuje również Zakład Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Psychiatrycznym, Ambulatorium. Na terenie oddziałów usytuowane są ponadto gabinety przyjęć oraz izba chorych z 4 łóżkami. Uzupełnienie zaplecza medycznego stanowią gabinet stomatologiczny, zabiegowy oraz pracownie RTG, EEG, EKG wyposażone w nowoczesny sprzęt. Oprócz tego, usytuowano Ośrodek Diagnostyczny, w którym wykonywane są badania, o których mowa w art.83§1 i 3 kkw. Może w nim przebywać jednorazowo 34 skazanych. Personel ośrodka stanowi 4 psychologów.

W wykonywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności, administracja jednostki wspierana jest przez Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Biuro Porad Obywatelskich przy Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawicieli Dolnośląskiej Intergrupy AA oraz Anonimowych Narkomanów, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy – o charakterze tej współpracy przesądza specyfika aresztu oraz wiele innych organizacji i instytucji.

 

Historia Aresztu Śledczego we Wrocławiu

Areszt Śledczy zlokalizowany jest w dawnym kompleksie sądowo – więziennym wybudowanym na terenie Wrocławia w drugiej połowie XIX wieku należącego wówczas do państwa pruskiego.

W 1835 r. powołana została komisja, której zadaniem było wybudowanie nowego więzienia, ponieważ dotychczasowe miejskie budynki penitencjarne mieszczące się przy ul. Więziennej (dawne więzienie miejskie) wzniesione w XIV wieku okazały się za ciasne. Więzienie miało powstać na terenach pofortecznych w części koszar odkupionych od Śląskiego Pułku Kirasjerów.

Nową lokalizację zatwierdzono w 1839 r., a pierwszy projekt architektoniczny sporządził architekt L. Drewitz. W roku 1842 r. zawarto porozumienie pomiędzy władzami miejskimi, a ówczesnym królem Prus Fryderykiem Wilhelmem IV, o budowie nowego więzienia. Decyzja ta została jednak zmieniona przez magistrat, więzienie postanowiono połączyć z sądem miejskim, co do dnia dzisiejszego stanowi bez wątpienia udogodnienie w transportowaniu aresztantów na rozprawy.

Nowe plany kompleksu wykonał Karl Ferdinand von Busse z Berlina, które następnie zostały zatwierdzone przez Fryderyka Wilhelma w 1844 r., a budowę zrealizowano w latach 1845 – 1852. Wykonane w surowej czerwonej cegle budynki przypominają średniowieczne budowle typu zamkowego. „Wrocławska Bastylia” z czerwonej cegły, najeżona wieżami, blankami i pseudostrzelnicami została wybudowana vis-à-vis Pałacu Królewskiego i koszar, symbolicznie podkreślając filary pruskiej państwowości: monarchię, armię i sądownictwo, dopełniając tym samym ideowo oraz architektonicznie wrocławskie forum królewskie.

Pierwotnie, neogotycki zespół składał się z dwóch zewnętrznych skrzydeł budynków sądowych oraz usytuowanej za nimi budowli w kształcie krzyża Św. Andrzeja, przeznaczonej na potrzeby więziennictwa. Struktura budynków aresztu wzorowana była na anglosaskich zakładach karnych należących w ówczesnych czasach do jednych z najnowocześniejszych.

Najbardziej interesujące, ze względów architektonicznych, są w niej zakończenia ramion krzyża, których środkowa część ma kształt ryzalitu o formie połowy ośmiokąta, w którego trzech ścianach, umieszczono wysokie na trzy kondygnacje okna.

Centralnym punktem budowli jest ośmioboczna hala centralna, w której zbiegają się ramiona krzyża. Konstrukcja tego typu pozwalała na wgląd do każdego z cztero kondygnacyjnych skrzydeł umożliwiając tym samym pełniejszą kontrolę nad osadzonymi. W roku 1911 między wschodnim i południowym skrzydłem wzniesiono budynek szpitala. Pojemność jednostki szacowano wówczas na 566 osób, w tym 120 kobiet .

Budynki sądowe były dwukrotnie przebudowywane w latach 1881-1887 oraz 1930, natomiast budowla więzienna pozostała zasadniczo niezmieniona. Na początku II Wojny Światowej w areszcie przetrzymywani byli wykładowcy krakowskich uczelni wyższych.

W trakcie walk o Wrocław w 1945 roku budynki zostały poważnie zniszczone, lecz pomimo tego już w czerwcu tegoż roku więzienie zostało ponownie uruchomione.

 

 Zdjęcie 2. Zdjęcie lotnicze kompleksu sądowo więziennego 1945 r.

 Źródło: http://dolny-slask.org.pl/

 

Brak środków finansowych i ogrom wojennych zniszczeń spowodowały, iż po krótkiej działalności „Więzienie nr 1” w październiku 1945 r. zostało zamknięte. Do ponownego uruchomienia jednostki doszło po niespełna dwóch latach od jego zamknięcia (marzec 1947r.) oznaczone wówczas zostało jako Więzienie nr II, rozpoczęto również prace remontowe.
Po kilku latach od zakończenia wojny wszystkie zniszczenia zostały odbudowane jednakże jej ślady widoczne są po dziś dzień. Na murach budynków widoczne są ślady wojennych przejść jednostki od różnic w kolorze cegły użytej przy odbudowie zniszczeń po ślady będące wynikiem ostrzału z broni maszynowej. W 1948 roku w dawnym budynku szpitalnym utworzono Szpital Psychiatryczny, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jego pacjentami są tymczasowo aresztowani poddawani obserwacji sądowo-psychiatrycznej i skazani z zaburzeniami psychicznymi wymagający diagnostyki i leczenia.

Pierwotny wygląd budynków aresztu zachował się do dziś, przebudowom poddawano jedynie wnętrza dostosowując obiekt do nowych standardów (kanalizacja, woda itp.).

Najbardziej dramatycznym wydarzeniem w powojennej historii wrocławskiego aresztu, była powódź w 1997 roku, którą potocznie określano mianem powodzi tysiąclecia. Podczas powodzi przez niemal trzy doby, teren i budynki aresztu zalane były na wysokość ok. 1,5 do 2 metrów. Infrastruktura gospodarcza jednostki i najniżej położone oddziały mieszkalne zostały wówczas zalane i w znacznym stopniu zniszczone. Po ustąpieniu wód powodziowych w jednostce rozpoczęto szacowanie strat i żmudny proces odbudowy.

 

Zdjęcie 3. Plan zalanego kompleksu sądowo-więziennego 1997 r.

 Źródło – http://dolny-slask.org.pl/

 

Obecnie w Areszcie systematycznie remontowane są  oddziały mieszkalne. Cele mieszkalne  wyposażane są w ciepłą wodę,  kąciki sanitarne są zabudowywane, wszędzie wymieniono stolarkę okienną. Poza tym odmalowano salę widzeń do spotkań skazanych z rodzinami, w tym kącik zabaw dla dzieci oraz place spacerowe.

 

Zdjęcie 4. Zdjęcia Aresztu Śledczego we Wrocławiu współcześnie.

 

 Źródło: Copyright by Tomasz Kuriata.

 

Zdjęcie 5. Widok sali widzeń i świetlica w Areszcie Śledczym we Wrocławiu - 2015 r.

 

 

 Źródło: własne.

 

W 2015 roku oddano do użytku funkcjonariuszy i pracowników salę ćwiczeń oraz siłownię.

Źródło: własne.

 

 

tekst: kpt. Krzysztof Anders

         sierż. Paweł Domin

 

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Szczepan Ociepa
Tel./Fax: 71/32-72-450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Andrzej Susłowicz
Tel./Fax: 713272450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Stanisław Walkowiak
Tel./Fax: 71/3272450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
p.o. Zastępca dyrektora aresztu śledczego
por. Roman Oraczewski
Tel./Fax: 71/32-72-450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Krzysztof Anders
Tel./Fax: 71/32-72-467
E-mail: rzecznik.as.wroclaw@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 71 32 72 450
Dowódca Zmiany: 71 32 72 401
Dział Organizacyjny: 71 32 72 551
Dział Kadr: 71 32 72 454; 554; 551
Dział Penitencjarny: 71 32 72 467
Dział Ochrony: 71 32 72 420
Dział Ewidencji: 71 32 72 460 , 461, 462
Dział Kwatermistrzowski: 71 32 72 500, 501,502
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 32 72 563
Dział Łączności i Informatyki: 71 32 72 549
Dział Finansowy: 71 32 72 470
Służba Zdrowia: 71 32 72 514

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O
Wrocław
79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 10.00-12.00
Środa: 10.00-12.00
Czwartek:
Piątek: 10.00-12.00

Zasady przyjmowania paczek

                                                              PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego.

2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą (o której mowa w art. 115§11 KK) w formie pisemnej oraz po pokryciu kosztów paczki. Zamówienie może również złożyć osobiście.

3. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przyjmującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu (na adres: „KANTYNA” Areszt Śledczy we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław).

Zamówienie podlega weryfikacji przez pracownika sklepu, czas realizacji zgodnie z punktem 7. W przypadku błędnie wypełnionego zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia.

4. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów.

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów (do wglądu) są dostępne w jednostce penitencjarnej:

  • u oddziałowego oddziału mieszkalnego

  • w punkcie sprzedaży,

  • na sali widzeń,

  • w paczkowni zewnętrznej,

  • na bramie głównej,

  • oraz na stronie internetowej jednostki http://sw.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zakładce Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz stronie sklepu: http://e-paka.igbpiast.pl.

6. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła lub osobie wskazanej w oświadczeniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.

9. Wewnątrz paczki powinno znajdować się zamówienie na paczkę.

10. Paczki żywnościowe wydawane są w oddziale mieszkalnym w dni robocze, w godzinach pracy administracji.


 

PACZKI ODZIEŻOWE I HIGIENICZNE

 

1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Osadzony o możliwości dostarczenia paczki powiadamia rodzinę drogą korespondencyjna lub telefonicznie.

2. Do paczki odzieżowej można dołączyć bez konieczności uzyskania zezwolenia środki higieny osobistej (mydło-2szt., pasta do zębów – 1 szt., szczoteczka do zębów – 1 szt., krem do golenia – 1 szt., krem po goleniu – 1 szt., dezodorant w sztyfcie lub w kulce – 1 szt., nożyki jednorazowe do golenia – 5 szt. lub lub wkłady do maszynek do golenia – 4 szt., papier toaletowy 4 rol., chusteczki higieniczne 1op. oraz kartki, koperty i znaczki).

3. Osadzony ponadto może dokonywać zakupów środków higieny osobistej i przedmiotów osobistego użytku podczas widzenia lub na druku za pośrednictwem kantyny oraz za pośrednictwem strony internetowej sklepu: http://e-paka.igbpiast.pl

Przesyłając paczkę odzieżową lub higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

4. Czasopisma i prasę, których nie można zaprenumerować za pośrednictwem aresztu oraz książki służące samokształceniu, których nie ma w księgozbiorze tutejszej biblioteki, mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. Nie zezwala się na czasopisma, prasę i książki zawierające treści pornograficzne.

5. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy te i przedmioty będą przekazywane na zewnątrz upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

6. Paczki higieniczne oraz higieniczno-odzieżowe przyjmowane są w paczkowni zewnętrznej przy ul. Świebodzkiej 1A wg poniższego schematu:

  • Poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 10:00

  • Środa od godz. 08:00 do godz. 10:00

  • Piątek od godz. 08:00 do godz. 10:00

Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe przesyłane pocztą będą przyjmowane na bramie głównej od poniedziałku do piątku. Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności osadzonego w pomieszczeniu paczkowni wewnętrznej.

Paczka higieniczna lub higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone na talonie będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu śledczego lub w przypadku żywności podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.


 


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzęt RTV (dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora AŚ na jego posiadanie) przyjmowany jest w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00

2. Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

np. Józef Nowak syn Edmunda

NBP O/O WROCŁAW

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

3. Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

np. Józ... Now... syn Edmu...

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50 –046 WROCŁAW

4. Zabrania się wnoszenia na teren Aresztu Śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

5. Na terenie Aresztu Śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6. Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego na zasadach określonych w art. 217 c Kkw (wymagana zgoda jednego lub wszystkich organów dysponujących, w zależności do czyjej osadzony pozostaje dyspozycji).

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

UWAGA!!!!

26 maja 2016 roku widzenia nie odbędą się z uwagi na święto Bożego Ciała.

Pozostałe dni bez zmian.

OGŁOSZENIE!

Kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia składają zgłoszenia na widzenie bez konieczności oczekiwania w kolejce tj. w pierwszej kolejności.

Widzenia udzielane są w sali widzeń - zgodnie z kolejnością zgłoszeń osób odwiedzających.

Wprowadzono drugie widzenie dla skazanych, a ograniczono dla tymczasowo aresztowanych.

Widzenia skazanych rozpoczynają się w: poniedziałek – godz. 900, wtorek – godz. 900,1100,1300, czwartek – godz. 900, 1100,1300, niedziela – godz. 900 i 1300,

Widzenia tymczasowo aresztowanych rozpoczynają się w: poniedziałek – godz. 1100,1300, środa – godz. 900,1100,1300, niedziela – godz. 1100

W niedziele widzenia o godz. 900 dla skazanych udziela się wyłącznie osobom przyjeżdżającym spoza Wrocławia.

 

Widzenia w Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne będą odbywać się w drugi dzień świąteczny wg grafiku jak w niedziele. Dyrektor jednostki będzie ustalał terminy widzeń w dni świąt ruchomych osobnym komunikatem. Kantyna w dni świąteczne będzie nieczynna.

W piątek i sobotę widzeń nie udziela się!

Jednorazowo w widzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osadzonych. Zgłoszenia przyjmowane są do 60 min. przed rozpoczęciem danej tury. Osoby udające się na widzenie wchodzą 15 minut przed wyznaczoną godziną.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, w uzasadnionych wypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na udział w widzeniu większej ilości osób pełnoletnich. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Aresztu Śledczego.

Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem zgodnie z art.105a §7 i 8 Kkw przez funkcjonariusza w przypadku:

- odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom

- nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców

- próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki

- nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Art. 217 Kkw :

"§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

 

Od dnia 15.10.2014r. skazani, których rodziny mają utrudniony kontakt poprzez widzenia (np. przebywający poza granicami RP) mają możliwość kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem SKYPE'A. Rozmowa za pośrednictwem komunikatora internetowego wymaga zgody zarówno skazanego jak i osoby, z którą taki kontakt ma zostać nawiązany oraz podania adresu SKYPE'A. Po wyrażeniu zgody przez skazanego i osobę bliską Dyrektor aresztu wydaje zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy.

 

Wzór zgody poniżej. Dokładnie wypełniony wzór należy przesłać na adres aresztu.

......................................................

imię, nazwisko, osoby bliskiej

........................................................

adres zamieszkania

Pan Dyrektor

Aresztu Śledczego

ul. Świebodzka 1

50-046 WROCŁAW

Wyrażam zgodę na prowadzenie rozmów za pośrednictwem SKYPA z

................................................................

imię, nazwisko, imię ojca skazanego,

.................................................................

stosunek pokrewieństwa

Adres SKYPA..................................

..................................................

podpis osoby wyrażającej zgodę