Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kłodzko Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 16

57-300 Kłodzko

Tel./Fax: (74) 865-18-00 / (74) 867-30-17

E-mail: zk_klodzko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:

·         oddział aresztu śledczego,
·         oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·         oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Ustalona pojemność jednostki to 659 miejsc. 

Budynki kłodzkiego więzienia zostały wzniesione w 1889 roku. Gmach główny, w którym zakwaterowani są osadzeni, jest postawiony na planie litery „Y”. Po zakończeniu budowy zakład zasiedlono więźniami przebywającymi wcześniej w Twierdzy Kłodzkiej, której obiekty początkowo objęte były również administracją więzienną. W górującej nad miastem fortecy wykonywano tzw. „karę twierdzy”, orzeczoną przez Sądy Powszechne. Odstąpiono od tego w roku 1939 i działalność więzienia pozostawała już bez związku z obiektami fortecy.

W roku 1928 w obiektach przy obecnej ulicy Hołdu Pruskiego utworzony został oddział przeciwgruźliczy. Co ciekawe, w dawnych Niemczech istniały tylko dwa takie oddziały. Podobny działał w więzieniu Hohenasperg koło Ludwigsburga.

W okresie II wojny światowej więzienie było miejscem kaźni więźniów z okupowanych przez Niemcy hitlerowskie krajów Europy. W maju 1945 r nastąpiło przejęcie obiektów więziennych przez władze polskie – polską administrację wojskową. Utworzony przez Niemców oddział przeciwgruźliczy działał jeszcze do lat 1972-75. W jego miejsce utworzony został ośrodek pracy na zewnątrz i później Ośrodek Przystosowania Społecznego, stanowiący odrębną od więzienia strukturę organizacyjną. W roku 1990 Ośrodek ten został zlikwidowany, a należące do niego obiekty powróciły pod administrację jednostki i w chwili obecnej znajduje się tam oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz oddział dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych.

Obiekty zakładu przedzielone są drogą publiczną stanowiąc dwa, wyodrębnione architektonicznie zespoły.

Dyrektor zakładu karnego
kpt. Jacek Marcelewicz
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: jacek.marcelewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Zawadzki
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: dariusz.zawadzki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Julian Leszczuk
Tel./Fax: (74) 865-18-61
E-mail: rzecznik.klodzko@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Krasowski
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: krzysztof.krasowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (74) 865-18-00
Dowódca Zmiany: (74) 865-18-11
Dział Organizacyjny: (74) 865-18-22
Dział Kadr: (74) 865-18-07
Dział Penitencjarny: (74) 865-18-61
Dział Ochrony: (74) 865-18-08
Dział Ewidencji: (74) 865-18-92
Dział Kwatermistrzowski: (74) 865-18-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (74) 865-18-58
Dział Łączności i Informatyki: (74) 865-18-55
Dział Finansowy: (74) 865-18-54
Służba Zdrowia: (74) 865-18-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Wrocław
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-15:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Kłodzko

 

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w kwartale paczkę z żywnością na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym (art.113a§3 kkw) o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

 1. W paczce należy umieścić spis jej zawartości.

 2. Paczki mogą być przesyłane drogą pocztową do zakładu karnego w dni powszednie i w dni widzeń w godz. 9ºº – 14ºº lub dostarczane bezpośrednio tylko w dni widzeń.

 3. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy, tubki, słoiki, itp.) a także przedmioty, o których mowa wart. 110A§4 kkw – niebezpieczne i niedozwolone.

 4. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w punkcie 4 będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.

 5. Artykuły żywnościowe dostarczane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 6. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw (po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza) może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

UWAGA

Została uruchomiona usługa zamawiania paczek w systemie internetowym E-PAKA oraz korespondencyjnie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zamawiania paczek znajdują się na stronie http://e-paka.igbpiast.pl

 

Zasady udzielania widzeń

Na widzenia dla osadzonych w pierwszej kolejności wpuszczane są:

 1. kobiety w zaawansowanej ciąży,
 2. osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 3. niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 4. osoby powyżej 75 roku życia.
Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty, niedziele i święta. Skazanym pracującym na drugą zmianę lub zatrudnionym w innym systemie, a mającym wolny dzień (palacze, kucharze Itp.) można udzielić także widzenia w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00.
Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne.
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w czwartki w godzinach od 9:00do 15:00 (tylko w dni robocze).
Widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach od 9:00do 15:00. rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić do godziny 14:00.
Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.
Widzenie z osoba nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.