Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kłodzko Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 16

57-300 Kłodzko

Tel./Fax: (74) 865-18-00 / (74) 867-30-17

E-mail: zk_klodzko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:

·        oddział aresztu śledczego,
·        oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·        oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·        oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Ustalona pojemność jednostki to 659 miejsc. 

Budynki kłodzkiego więzienia zostały wzniesione w 1889 roku. Gmach główny, w którym zakwaterowani są osadzeni, jest postawiony na planie litery „Y”. Po zakończeniu budowy zakład zasiedlono więźniami przebywającymi wcześniej w Twierdzy Kłodzkiej, której obiekty początkowo objęte były również administracją więzienną. W górującej nad miastem fortecy wykonywano tzw. „karę twierdzy”, orzeczoną przez Sądy Powszechne. Odstąpiono od tego w roku 1939 i działalność więzienia pozostawała już bez związku z obiektami fortecy.

W roku 1928 w obiektach przy obecnej ulicy Hołdu Pruskiego utworzony został oddział przeciwgruźliczy. Co ciekawe, w dawnych Niemczech istniały tylko dwa takie oddziały. Podobny działał w więzieniu Hohenasperg koło Ludwigsburga.

W okresie II wojny światowej więzienie było miejscem kaźni więźniów z okupowanych przez Niemcy hitlerowskie krajów Europy. W maju 1945 r nastąpiło przejęcie obiektów więziennych przez władze polskie – polską administrację wojskową. Utworzony przez Niemców oddział przeciwgruźliczy działał jeszcze do lat 1972-75. W jego miejsce utworzony został ośrodek pracy na zewnątrz i później Ośrodek Przystosowania Społecznego, stanowiący odrębną od więzienia strukturę organizacyjną. W roku 1990 Ośrodek ten został zlikwidowany, a należące do niego obiekty powróciły pod administrację jednostki i w chwili obecnej znajduje się tam oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz oddział dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych.

Obiekty zakładu przedzielone są drogą publiczną stanowiąc dwa, wyodrębnione architektonicznie zespoły.

Dyrektor zakładu karnego
kpt. Jacek Marcelewicz
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: jacek.marcelewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Zawadzki
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: dariusz.zawadzki@sw.gov.pl
p.o. Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Marzena Miszkiewicz
Tel./Fax: 74 8651800
E-mail: marzena.miszkiewicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Julian Leszczuk
Tel./Fax: (74) 865-18-61
E-mail: rzecznik.klodzko@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (74) 865-18-00
Dowódca Zmiany: (74) 865-18-11
Dział Organizacyjny: (74) 865-18-22
Dział Kadr: (74) 865-18-07
Dział Penitencjarny: (74) 865-18-61
Dział Ochrony: (74) 865-18-08
Dział Ewidencji: (74) 865-18-92
Dział Kwatermistrzowski: (74) 865-18-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (74) 865-18-58
Dział Łączności i Informatyki: (74) 865-18-55
Dział Finansowy: (74) 865-18-54
Służba Zdrowia: (74) 865-18-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Wrocław
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-17:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

         Zasady otrzymywania paczek

 

Formularz zamówienia na paczkę i katalogu artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej

 1. Formularz „Zamówienia na paczkę” i „Katalog artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej” udostępniony jest:
 1. na stronie internetowej: e-paka.igbpiast.pl/jak zamawiac;
 2. na sali widzeń
 3. poczekalni dla odwiedzających
 4. na tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych
 1. Osoba najbliższa wypełnia druk zamówienia podając dane osadzonego, swoje dane jako osoby najbliższej, wskazując asortyment, wagę, cenę i wartość artykułów, które chce aby znalazły się w paczce, a które są dostępne w Kantynie. Następnie uiszcza opłatę za produkty w paczce.
 2. W przypadku składania zamówienia podczas widzenia opłata uiszczana jest bezpośrednio w punkcie sprzedaży na sali widzeń gotówką.
 3. W przypadku składania zamówień drogą pocztową lub poprzez pozostawienie zamówienia w paczkowni ZK podczas dni w których odbywa się widzenie opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy określony na stronie internetowej ZIGB PIAST załączając potwierdzenie pod druk zamówienia.
 4. Zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto drogą pocztową winno być wysłane lub przyniesione na adres : Kantyna przy Zakładzie Karnym w Kłodzku ul. Boh. Getta 16, 57-300 Kłodzko
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być składane przez osadzonego oddziałowemu. Wówczas paczka zostanie opłacona z posiadanych w Depozycie środków pieniężnych.

Realizacja zamówień na paczki

 1. W przypadku otrzymania pisemnego zamówienia drogą pocztową wraz z uiszczeniem opłaty na konto bankowe ZIGB PIAST:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz czy osoba składająca jest osobą najbliższą.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia, osadzony jest doprowadzony w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z otrzymanym drukiem. Potwierdza fakt otrzymania paczki na tym druku zamówienia.
  4. w przypadku braku uprawnienia do paczki lub innych przeszkód pieniądze wpłacone na konto ZIGB PIAST zostają odesłane Zamawiającemu (osobie najbliższej) po potrąceniu opłat bankowych lub pocztowych
 2. W przypadku realizacji uprawnienia do paczki żywnościowej przez osadzonego ze środków własnych poprzez złożenie pisemnego zamówienia lub podczas zamówienia składanego podczas widzenia przez osobę odwiedzającą:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz środki finansowe osadzonego.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia osadzony doprowadzony jest w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z przekazanym drukiem zamówienia, co potwierdza na druku jak i na paragonie otrzymanym z Depozytu ZK.
  4. W przypadku nadpłaty zwrot środków będzie przekazywany na konto skazanego.
 3. Nie pobiera się opłat związanych z przygotowaniem paczki.

Istnieje mozliwość zamówienia paczki higienicznej na stronie internetowej e-paka.igbpiast.pl

Zasady udzielania widzeń

Na widzenia dla osadzonych w pierwszej kolejności wpuszczane są:

 1. kobiety w zaawansowanej ciąży,
 2. osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 3. niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 4. osoby powyżej 75 roku życia.
Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty, niedziele i święta. Skazanym pracującym na drugą zmianę lub zatrudnionym w innym systemie, a mającym wolny dzień (palacze, kucharze Itp.) można udzielić także widzenia w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00.
Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne.
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w czwartki w godzinach od 9:00do 15:00 (tylko w dni robocze).
Widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach od 9:00do 15:00. rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić do godziny 14:00.
Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.
Widzenie z osoba nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU

 

W związku ze zbliżającym się okresem ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, a co za tym idzie dużą ilością osób chętnych do odwiedzenia osadzonych, administracja jednostki informuje, że w okresie od 14 grudnia 2015 do 03 stycznia 2016 r:

 1. Widzenia z osadzonymi będą trwały jednorazowo nie więcej niż 60 min.

 2. Nastąpi zmiana organizacji widzeń:

 • w dniu 23 grudnia (środa) realizowane będą widzenia dla tymczasowo aresztowanych

 • w dniu 24 grudnia (czwartek) dodatkowo realizowane będą widzenia dla skazanych

Przypominam, że w dniach 25 i 26 grudnia 2015 roku oraz 1 stycznia 2016 r. kantyna zakładu karnego będzie nieczynna

 

Dyrektor Zakładu Karnego  w Kłodzku