Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kłodzko Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 16

57-300 Kłodzko

Tel./Fax: (74) 865-18-00 / (74) 867-30-17

E-mail: zk_klodzko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:

·        oddział aresztu śledczego,
·        oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·        oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·        oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Ustalona pojemność jednostki to 659 miejsc. 

Budynki kłodzkiego więzienia zostały wzniesione w 1889 roku. Gmach główny, w którym zakwaterowani są osadzeni, jest postawiony na planie litery „Y”. Po zakończeniu budowy zakład zasiedlono więźniami przebywającymi wcześniej w Twierdzy Kłodzkiej, której obiekty początkowo objęte były również administracją więzienną. W górującej nad miastem fortecy wykonywano tzw. „karę twierdzy”, orzeczoną przez Sądy Powszechne. Odstąpiono od tego w roku 1939 i działalność więzienia pozostawała już bez związku z obiektami fortecy.

W roku 1928 w obiektach przy obecnej ulicy Hołdu Pruskiego utworzony został oddział przeciwgruźliczy. Co ciekawe, w dawnych Niemczech istniały tylko dwa takie oddziały. Podobny działał w więzieniu Hohenasperg koło Ludwigsburga.

W okresie II wojny światowej więzienie było miejscem kaźni więźniów z okupowanych przez Niemcy hitlerowskie krajów Europy. W maju 1945 r nastąpiło przejęcie obiektów więziennych przez władze polskie – polską administrację wojskową. Utworzony przez Niemców oddział przeciwgruźliczy działał jeszcze do lat 1972-75. W jego miejsce utworzony został ośrodek pracy na zewnątrz i później Ośrodek Przystosowania Społecznego, stanowiący odrębną od więzienia strukturę organizacyjną. W roku 1990 Ośrodek ten został zlikwidowany, a należące do niego obiekty powróciły pod administrację jednostki i w chwili obecnej znajduje się tam oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz oddział dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych.

Obiekty zakładu przedzielone są drogą publiczną stanowiąc dwa, wyodrębnione architektonicznie zespoły.

Dyrektor zakładu karnego
kpt. Jacek Marcelewicz
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: jacek.marcelewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Zawadzki
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: dariusz.zawadzki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Julian Leszczuk
Tel./Fax: (74) 865-18-61
E-mail: rzecznik.klodzko@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Krasowski
Tel./Fax: (74) 865-18-00
E-mail: krzysztof.krasowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (74) 865-18-00
Dowódca Zmiany: (74) 865-18-11
Dział Organizacyjny: (74) 865-18-22
Dział Kadr: (74) 865-18-07
Dział Penitencjarny: (74) 865-18-61
Dział Ochrony: (74) 865-18-08
Dział Ewidencji: (74) 865-18-92
Dział Kwatermistrzowski: (74) 865-18-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (74) 865-18-58
Dział Łączności i Informatyki: (74) 865-18-55
Dział Finansowy: (74) 865-18-54
Służba Zdrowia: (74) 865-18-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Wrocław
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-15:00
Wtorek: 08:00-15:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

                 
  Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku

 

Uwaga! Zmiany obowiązują od dnia 01.07.2015.


            Informuję, że z dniem 01.07.2015r. w życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jedną ze zmian jest zmiana brzmienia art. 113a, dotyczącego paczek żywnościowych przekazywanych osadzonym.

Artykuł ten otrzymuje brzmienie:
art.113a § 3
Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

 

           W związku z powyższym, od dnia 01.07.2015r paczki przynoszone do zakładu w trakcie widzeń albo przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego podobne usługi nie będą przyjmowane.

 

           Osoba odwiedzająca będzie mogła zakupić paczkę na terenie zakładu karnego  (kantyna w sali widzeń) poprzez złożenie pisemnego zamówienia i pokrycie kosztów zakupionych artykułów.
 

           Inne osoby najbliższe, mogą zamówić paczkę przesyłając zamówienie na adres ZIGB Piast w Wołowie oddz. w Kłodzku.

           Nowelizacja przepisów powoduje, że nie będą realizowane zamówienia osób, które nie są zaliczone do grona osób najbliższych, tj. osób uprawnionych do odbywania widzeń.
 

           Masa przekazywanych w paczce artykułów żywnościowych nie będzie mogła przekroczyć 6 kg. Istotnym jest, że do wagi paczki wliczane będą również artykuły żywnościowe posiadane przez osadzonego w celi mieszkalnej.

 

                                                                                                               Dyrektor
                                                                                              Zakładu Karnego w Kłodzku 

 


         Zasady otrzymywania paczek od dnia 1 lipca 2015r.

 

Formularz zamówienia na paczkę i katalogu artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej

 1. Formularz „Zamówienia na paczkę” i „Katalog artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej” udostępniony będzie:
 1. na stronie internetowej: e-paka.igbpiast.pl/jak zamawiac;
 2. na sali widzeń
 3. poczekalni dla odwiedzających
 4. na tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych
 1. Osoba najbliższa wypełnia druk zamówienia podając dane osadzonego, swoje dane jako osoby najbliższej, wskazując asortyment, wagę, cenę i wartość artykułów, które chce aby znalazły się w paczce, a które są dostępne w Kantynie. Następnie uiszcza opłatę za produkty w paczce.
 2. W przypadku składania zamówienia podczas widzenia opłata uiszczana jest bezpośrednio w punkcie sprzedaży na sali widzeń gotówką.
 3. W przypadku składania zamówień drogą pocztową lub poprzez pozostawienie zamówienia w paczkowni ZK podczas dni w których odbywa się widzenie opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005 ZIGB PIAST załączając potwierdzenie pod druk zamówienia.
 4. Zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto drogą pocztową winno być wysłane lub przyniesione na adres : Kantyna przy Zakładzie Karnym w Kłodzku ul. Boh. Getta 16, 57-300 Kłodzko
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być składane przez osadzonego oddziałowemu. Wówczas paczka zostanie opłacona z posiadanych w Depozycie środków pieniężnych.

Realizacja zamówień na paczki

 1. W przypadku otrzymania pisemnego zamówienia drogą pocztową wraz z uiszczeniem opłaty na konto bankowe ZIGB PIAST:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz czy osoba składająca jest osobą najbliższą.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia, osadzony jest doprowadzony w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z otrzymanym drukiem. Potwierdza fakt otrzymania paczki na tym druku zamówienia.
  4. w przypadku braku uprawnienia do paczki lub innych przeszkód pieniądze wpłacone na konto ZIGB PIAST zostają odesłane Zamawiającemu (osobie najbliższej) po potrąceniu opłat bankowych lub pocztowych
 2. W przypadku realizacji uprawnienia do paczki żywnościowej przez osadzonego ze środków własnych poprzez złożenie pisemnego zamówienia lub podczas zamówienia składanego podczas widzenia przez osobę odwiedzającą:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz środki finansowe osadzonego.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia osadzony doprowadzony jest w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z przekazanym drukiem zamówienia, co potwierdza na druku jak i na paragonie otrzymanym z Depozytu ZK.
  4. W przypadku nadpłaty zwrot środków będzie przekazywany na konto skazanego.
 3. Nie pobiera się opłat związanych z przygotowaniem paczki.


Zasady przyjmowania paczek innych niż żywnościowe nie ulegają zmianie.

Istnieje mozliwość zamówienia paczki higienicznej na stronie internetowej e-paka.igbpiast.pl

Zasady udzielania widzeń

Na widzenia dla osadzonych w pierwszej kolejności wpuszczane są:

 1. kobiety w zaawansowanej ciąży,
 2. osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 3. niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 4. osoby powyżej 75 roku życia.
Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty, niedziele i święta. Skazanym pracującym na drugą zmianę lub zatrudnionym w innym systemie, a mającym wolny dzień (palacze, kucharze Itp.) można udzielić także widzenia w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00.
Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne.
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w czwartki w godzinach od 9:00do 15:00 (tylko w dni robocze).
Widzenia odbywają się w sali widzeń w godzinach od 9:00do 15:00. rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić do godziny 14:00.
Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.
Widzenie z osoba nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.