Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Oleśnica Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Oleśnicy

Wały Jagiellońskie 1

56-400 Oleśnica

Tel./Fax: 71 3980700 / 71 3980712

E-mail: zk_olesnica@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Historia i przeznaczenie

Czterokondygnacyjny budynek oleśnickiego więzienia został wzniesiony ok 1900 r. na planie litery "Y". W latach 1965-1972 w zakładzie istniał szpitalny oddział psychiatrii sądowej. W 1972 roku jednostkę  zreorganizowano i zmieniono na zakład karny dla skazanych recydywistów wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych.
Od 1998 roku jest to zakład karny z oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.
Pojemność jednostki została określona na 172 miejsca.
Przeznaczenie - zakład karny typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych mężczyzn.
W zakładzie odbywają kary ponadto skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, chorzy na cukrzycę insulinozależną.

W jednostce oferowana jest bardzo szeroka gama oddziaływań terapeurycznych. Realizowanych jest ciągle 17 cykli terapii grupowej między innymi trening zastępowania agresji "Art".

dyrektor zakładu karnego
ppłk Robert Stasz
Tel./Fax: 071-398-07-00
oficer prasowy
kpt. Wioleta Balińska
Tel./Fax: 071-398-07-15
E-mail: rp_olesnica@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 713980701
Dowódca Zmiany: 713980700
Dział Kadr: 713980703
Dział Penitencjarny: 713980715
Dział Ochrony: 713980702
Dział Ewidencji: 713980706
Dział Kwatermistrzowski: 713980705
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 713980700
Dział Finansowy: 713980708
Służba Zdrowia: 713980719

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Wrocław
Wały Jagiellońskie 1
56-400 Oleśnica
05 1010 1674 0006 1913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9,00-17,00
Wtorek: 8,00-15,00
Środa: 8,00-15,00
Czwartek: 8,00-15,00
Piątek: 8,00-15,00

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać pod adres:
Zakład Karny w Oleśnicy
Wały Jagiellońskie 1
56-400 Oleśnica

 

Zasady przyjmowania paczek:
Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.


Nie przyjmuje się paczek:

    *      bez spisu zawartości;
    *      żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg;
    *      higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
    *      zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny
ich zawartości.

 

 

Sposób realizacji paczki żywnościowej poprzez kantynę ZK w Oleśnicy

 

1. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się:

a/ na stronie internetowej ZK w Oleśnicy:

 http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny- olesnica/,

b/ w punkcie sprzedaży (kantynie),

c/ na tablicy ogłoszeniowej przy sali widzeń,

d/ na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do ZK,

2. Formularz zamówienia paczki znajduje się:

a/ na stronie internetowej ZK w Oleśnicy,

b/ w punkcie sprzedaży (kantynie),

c/ u funkcjonariusza dozorującego widzenia, 

d/ na bramie przy wejściu do ZK.    

3. Zamówienie na dostarczenie paczki można złożyć w punkcie sprzedaży (kantynie)  lub drogą pocztową

4. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez wychowawcę skazanego, że  posiada on uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej oraz wpłynięciu do punktu  sprzedaży (kantyny) dowodu wpłaty za paczkę na konto: Firma „Beta” Henryk Płuska  nr konta 63 9584 0008 2001 0012 1183 0001.

5. Paczka może być też zrealizowana w trakcie widzenia skazanego z osobą go odwiedzającą. W tym celu skazany podaje wychowawcy, co najmniej tydzień przed widzeniem, dokładną  datę odwiedzin oraz jakie produkty zamawia na paczkę. Wychowawca przekazuje zamówienie osobie prowadzącej punkt sprzedaży (kantynę) wraz z informacją, czy posiada on uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej oraz kiedy odbędzie się widzenie. 

6. Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu  nie później, niż w  terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.


7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej,  przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła  (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją  o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę

Lista produktów

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się:
- w czwartki
-w  niedziele
-w  święta, za wyjątkiem dni :  21 kwietnia, 3 maja, 1 listopada, 11 listopada

                                                     26 grudnia
w godzinach 8:00 - 15:00

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

Osoby odwiedzające  skazanych  w  tutejszym  Zakładzie Karnym  mają  prawo podczas  widzeń  do poczęstunku z artykułów spożywczych i napojów zakupionych wyłącznie na terenie jednostki. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń za wyjątkiem: kobiet w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach) oraz osób powyżej 75 roku życia. Wymienione osoby przyjmowane są poza kolejnością.