Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Strzelin Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 68

57-100 Strzelin

Tel./Fax: (71) 392-75-00/ (71) 392-75-07

E-mail: zk_strzelin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 01 września 2003 r. Zakład Karny w Strzelinie określono jako zakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych. Największą populację stanowią skazani dorośli, odbywający karę po raz pierwszy. W ramach rządowego programu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku w Zakładzie Karnym w Strzelinie wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, tym samym pojemność jednostki wzrosła do 805 osadzonych. Zakład Karny w Strzelinie został utworzony Zarządzeniem Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979 r. Jednak za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się datę 23 czerwca 1980 roku, kiedy to administrację oraz skazanych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, mającego siedzibę w budynkach przy kopalni granitu w Strzelinie, przemieszczono do zakładu karnego. Głównym inwestorem budowy zakładu były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały zapewnić sobie stałych pracowników spośród skazanych odbywających tu karę pozbawienia wolności. W 1982 roku KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości. Zakład Karny w Strzelinie wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Początkowo odbywali tu kary pierwszy raz karani, następnie recydywiści, na których nakładano obowiązek świadczenia pracy w przyległych do zakładu kamieniołomach i ponownie pierwszy raz karani w tym osadzeni młodociani. Od chwili oddania do użytku zakład wymagał zmian, ulepszeń i większych lub mniejszych modernizacji, celem dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów. Przebudowano kotłownię, dzięki rozbudowie mamy nowoczesną kuchnię i pralnię obsługującą oprócz naszej pięć jednostek penitencjarnych okręgu wrocławskiego. Stan modernizacji zakładu trwa do dnia dzisiejszego. W dniu 7 listopada 2004 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość nadania naszej jednostce Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Natomiast dnia 6 sierpnia 2004 roku dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa papieża Jana Pawła II udzielonego funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Zakładu Karnego w Strzelinie. W 2010 roku obchodziliśmy 30-lecie istnienia naszej jednostki penitencjarnej. Jubileusze sprzyjają dokonywaniu bilansu dokonań, było ich niemało. Zawdzięczamy je w głównej mierze ciężkiej codziennej pracy byłych i obecnych funkcjonariuszy oraz pracowników naszej jednostki jak i życzliwości i wszechstronnej pomocy jakiej doświadczamy ze strony przełożonych z OISW we Wrocławiu.

Dyrektor Zakładu Karnego
płk mgr Zdzisław Rataj
Tel./Fax: (71) 392-75-01
E-mail: zdzislaw.rataj@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk mgr Stanisław Furdykoń
Tel./Fax: (71) 392-75-02
E-mail: stanislaw.furdykon2@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr mgr Jan Rykieta
Tel./Fax: (71) 392-75-03
E-mail: jan.rykieta@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk mgr Marek Geciów
Tel./Fax: (71) 392-75-06
E-mail: marek.geciow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr mgr Dariusz Zarzycki
Tel./Fax: 71-392-75-31
E-mail: dariusz.zarzycki@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (71) 392-75-05
Dowódca Zmiany: (71) 392-75-20
Dział Organizacyjny: (71) 392-75-93
Dział Kadr: (71) 392-75-04 / (71) 392-75-98
Dział Penitencjarny: (71) 392-75-90
Dział Ochrony: (71) 392-75-10
Dział Ewidencji: (71) 392-75-40 / (71) 392-75-41 / (71) 392-75-42 /(71) 392-75-43
Dział Kwatermistrzowski: (71) 392-75-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 392-75-09
Dział Łączności i Informatyki: (71) 392-75-95 / (71) 392-75-96
Dział Finansowy: (71) 392-75-45
Służba Zdrowia: (71) 392-75-37

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
59 1010 1674 0043 0113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek


Informuję, że z dniem 01.07.2015 r. w życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jedną ze zmian jest zmiana brzmienia art. 113a, dotyczącego paczek żywnościowych przekazywanych osadzonym.

Artykuł ten otrzymał brzmienie:

 

art.113a § 3 „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

 

W związku z powyższym, od dnia 01.07.2015 r. paczki przynoszone do zakładu w trakcie widzeń albo przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego podobne usługi
nie są przyjmowane.

 

Nowelizacja przepisów powoduje, że osobami uprawnionymi do zamówienia i opłacenia paczki dla skazanego będą jedynie osoby zaliczone do grona osób najbliższych. Zamówienia złożone przez inne osoby nie są realizowane.

 

Osoba najbliższe będą mogły zamówić paczkę:

 • przesyłając zamówienie na adres ZIGB Piast w Wołowie,
 • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).
 • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę
  na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

Dyrektor

Zakładu Karnego

w Strzelinie

 

 

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

                      RACHUNEK E-PAKA: 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

 

 ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ

 naciśnij paczkę 

http://e-paka.igbpiast.pl/

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

ul. Cicha 8,  WOŁÓW

 

Zasady udzielania widzeń

 1. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach 8.00 do 14.00. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 13.00.

2. Widzenia realizowane w Zakładzie Karnym w Strzelinie będą udzielane w pierwszej kolejności, osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

3. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu zamkniętego odbywają się :

 • w środy w godz. 8ºº - 16ºº

 • w niedziele w godz. 8ºº - 16ºº

W dni świąteczne widzeń nie udziela się, za wyjątkiem:

 • drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8ºº - 16ºº

 • pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych w godz. 8ºº - 16ºº

4. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu półotwartego odbywają się :

 • we wtorki w godz. 8ºº - 16ºº

 • w czwartki w godz. 8ºº - 16ºº

 • w niedziele w godz. 8ºº - 16ºº

W dni świąteczne widzeń nie udziela się, za wyjątkiem:

 • drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8ºº - 16ºº

 • pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych w godz. 8ºº - 16ºº


5. Wypis z Kodeksu karnego wykonawczego – art.105a:

§ 1

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

§ 2

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 3

Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia
z dziećmi.

§ 4

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora.

§ 5

Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osoba odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

§ 6

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

§ 7

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

VIDEO ROZMOWY ZA POŚREDNICTWEM URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

   Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie od dnia 1 października 2014 r. skazani mają możliwość kontaktowania się z osobami bliskimi poprzez video rozmowy za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych. Regulamin definiuje osoby, które w pierwszej kolejności mają prawo do korzystania z video rozmów:

1) cudzoziemcy,

2) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 15,

3) osadzeni, których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd osób najbliższych na widzenia,

4) osadzeni, których osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej.