Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wołów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6

56-100 Wołów

Tel./Fax: (71) 37-58-100 / (71) 37-58-200

E-mail: zk_wolow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Wołowie jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz skazanych recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

Pojemność Zakładu Karnego w Wołowie wynosi 1046 miejsc w 260 celach mieszkalnych. Ponadto w Oddziale Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zakładu Karnego w Wołowie może przebywać 20 osadzonych.

W Zakładzie Karnym w Wołowie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Ponadto w jednostce znajduje się oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, w którym mogą przebywać skazani (również młodociani), zakwalifikowani do kategorii skazanych, o których mowa w art. 88 § 3 k.k.w. oraz tymczasowo aresztowani, zakwalifikowani do kategorii osadzonych, o których mowa w art. 212a § 1 k.k.

Wołowska jednostka penitencjarna jest usytuowana w zachodniej częsci miasta Wołów, przy ul. Więziennej 6, w pobliżu magistrali kolejowej Wrocław - Zielona Góra oraz drogi wojewódzkiej nr 340.

Historia wołowskiego więzienia sięga swoimi korzeniami ostatniej dekady XIX wieku. Jej budowę, trwającą blisko 3 lata, rozpoczęto wiosną 1892 r. Kompleks budynków więziennych wzniesiono przy drodze z Wołowa do Ścinawy, na terenie ówczesnej Polskiej Wsi (Polnischdorf). W dniu 1 października 1895 r. zleceniodawca przedsięwzięcia - Pruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - przekazało obiekt do użytku. Konieczność uruchomienia na tym terenie nowego więzienia, o systemie celkowym, wynikała z istniejącego przeciążenia dawnego więzienia pomocniczego.

Projekt budowlany przygotowany został przez Ministerstwo Robót Publicznych. Jego szkic wykonał Okręgowy Inspektor Budowlany radca budowlany Anton Baumgart (członek Bau-Commissionsrath in München), przy wsparciu Architekta Rządowego Kitschlera. Nadzór budowlany objął Tajny Radca Budowlany Beyer z Wrocławia, Krajowy Inspektor Budowlany (późniejszy profesor Technische Hochschule Hannover) Wilhelm Schleyer (1853-1936) oraz Architekt Rządowy Kitschler. Ponadto w realizacji projektu okresowo brał czynny udział Krajowy Inspektor Budowlany Ramdohr i Architekt Rządowy Rosenbaum.

 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia zakupiono blisko 11 ha gruntów, z czego ok. 5,8 ha zostało przeznaczone pod budynki i budowle. Resztę stanowiły grunty orne wykorzystywane przez instytucję w celach gospodarczych oraz przez więźniów.

 

 

Nowowybudowany kompleks więzienny składał się z czterokondygnacyjnego, wzniesionego na planie krzyża, budynku głównego dla 564 więźniów, jednokondygnacyjnego szpitala przeznaczonego dla 10 pacjentów, budynku bramowego oraz szeregu budynków gospodarczych, pomocniczych, a także mieszkalnych dla personelu.

 

 

Trzy skrzydła budynku głównego (A, B, C) mieściły przede wszystkim cele jednoosobowe i izolacyjne oraz pomieszczenia dla dozorców, szkołę, łaźnie, umywalnie, kotłownie i pomieszczenie gospodarcze. Czwarte skrzydło (D) poza celami odrębnego przeznaczenia zawierało pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne i gospodarcze, małą bibliotekę oraz kościół z zakrystią. Cele odrębnego przeznaczenia stanowiły cele izolacyjne, przejściowe i dla porządkowych oraz karcery. Na pomieszczenia administracyjno-biurowe i socjalne składały się biura dla dyrektora, inspektora, zatrudnieniowca, księgowego, kwatermistrza, duchownych (katolickiego i ewangelickiego) oraz ewidencji, a ponadto sekretariat, sala konferencyjna, kasa, poczekalnia, pokoje przyjęć i przesłuchań oraz łaźnia, toalety i umywalnie dla personelu. Szpital, poza pięcioma salami chorych, dysponował dyżurką lekarską, celą izolacyjną i kuchnią pomocniczą.

 

 

Budynek bramowy, obok dyżurki dozorcy, posiadał pomieszczenia biurowe oraz cztery mieszkania dla starszego dozorcy, dozorcy, kwatermistrza i konserwatora.

Zaplecze gospodarcze więzienia obejmowało budynek kuchni wraz z magazynami, piekarnią, pralnią, suszarnią i maglem oraz składy magazynowe (w tym opału) i gospodarcze (obory, stajnie i chlewnie), kostnicę, a także platformę wagową.

Na zewnątrz, w sąsiedztwie murów więziennych, wzniesiono willę dla dyrektora, trzy budynki mieszkalne z przeznaczeniem dla wyższego personelu (2 inspektorów, 1 nauczyciela, 1 duchownego i 2 sekretarek) oraz dwanaście budynków mieszkalnych dla 24 dozorców. W projekcie znalazł się ponadto nigdy nie wybudowany dom dla 2 nauczycieli.

 

 

Wszystkie budynki i budowle wykonano z cegły wypalanej. Koszty posadowienia budynku głównego wyniosły 658 000 marek, zaś budynku bramowego, gospodarczego, szpitalnego i mieszkalnych 330 900 marek. Nakłady na obiekty pomocnicze (magazyny, składy, obiekty pomocnicze), ogrodzenie, instalację wodno-kanalizacyjną itp. pochłonęły kwotę 311 100 marek. Zakup działki budowlanej kosztował 32 615 marek, a wyposażenia wewnętrznego (szacunkowo) 71 500 marek. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się w sumie 1 404 000 marek, co w efekcie przełożyło się na koszt 1 metra sześciennego kubatury budynków na poziomie 12,70 marek, zabudowań gospodarczych (przeciętnie) 11,95 marek, a jednego miejsca dla więźnia około 2 490 marek. O niezwykłej skali tego przedsięwzięcia świadczy niezawodnie przytoczona poniżej wzmianka w publikowanym przez pruskie Ministerstwo Robót Publicznych Biuletynie Urzędu Budownictwa z 22 lutego 1896 r. 

 

 

Prawdopodobnie pierwszym naczelnikiem Strafanstalt Wohlau został von Bütow, którego w 1899 roku zmienił na stanowisku Carl Finkelnburg. Następnie jednostką zarządzał  Georg Loebe Hülsberg - późniejszy dyrektor Strafanstalt Kassel-Wehlheiden oraz berlińskiego więzienia Moabit. W dniu 1 kwietnia 1907 r. Hülsberga zastąpił na tym stanowisku dr. jur. Walther Leonhard - uprzedni dyrektor Strafanstalt Kassel-Wehlheiden. W latach trzydziestych XX w. więzieniem kierowali kolejno dr. jur. Steinecke oraz Willy Pfotenhauer - uczestnik Berlińskiego Kongresu Penitencjarnego w 1935 r.

 

 

Od momentu wybudowania do końca drugiej wojny światowej wołowskie więzienie ugruntowało sobie pozycję jednego z najcięższych w Niemczech. W tamtych czasach panował w nim ostry rygor i było ono pilnie strzeżone – w systemie ochrony zewnętrznej wykorzystywano mechaniczne zegary z taśmą, rejestrującą częstotliwość obchodów wachmanów, którzy musieli je systematycznie nakręcać. Jednym z pomocników wachmeistra był późniejszy zbrodniarz z KL Auschwitz-Birkenau: Josef Klehr.

 

 

Regulamin obowiązujący więźniów wołowskiego zakładu był bardzo surowy. Przykładowo w okresie pierwszych sześciu miesięcy odbywania kary więzień mógł otrzymać zgodę na widzenie lub kontakt korespondencyjny wyłącznie w nagłych wypadkach. Dopiero po jego upływie mógł uzyskać jedno widzenie co 3 miesiące, a co 6 tygodni napisać i otrzymać list. Otrzymanie listu zawierającego treści nieprzyzwoite lub częściej, niż to wynikało z porządku wewnętrznego, skutkowało jego zwrotem. Korespondencja nieczytelna i widokówki nie były adresatom wydawane. Zabronione również było przesyłanie więźniom pieniędzy, znaczków, wycinków z gazet, zdjęć, pocztówek, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – także w okresie świąt. W odwiedzinach nie mogły ponadto uczestniczyć dzieci poniżej 16 roku życia, a warunkiem rozpatrzenia przez administrację jakiegokolwiek wniosku było dołączenie do niego znaczka na kopertę zwrotną. Szczegółowo został również określony sposób redagowania korespondencji. 

 

 

Początkowo, aż do 1924 roku, zakład przeznaczony był dla więźniów karnych i aresztantów skazanych przez sądy okręgu wrocławskiego. W ciągu kolejnych dwóch lat stał się miejscem odosobnienia dla młodocianych. Jednak ze względu na istotny spadek przestępczości nieletnich - w 1926 roku w obiekcie zdolnym pomieścić ponad 500 więźniów przebywało ich zaledwie 188 - powrócono do jego pierwotnego przeznaczenia.

 

 

Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w więzieniu karnym w Wołowie odbywali karę niemieccy socjaldemokraci, m.in.: zabójca Horsta Wessela - Albrecht „Ali” Hoehler, a także Bernhard Pischon, Karl Barthel i Ernst Grüner.

 

 

W dniu 1 kwietnia 1940 r. dokonano ponownej zmiany przeznaczenia jednostki, w efekcie której zaczęto osadzać w niej młodocianych więźniów karnych, nieletnich narodowości polskiej, którzy po ukończeniu 14. roku życia odpowiadali przed sądami jak dorośli, a także odbywających karę obozu karnego, skazanych przez sądy rejonowe w Głogowie, Zgorzelcu, Gubinie, Chociebużu, Zielonej Górze, Pile i Międzyrzeczu, funkcjonujących pod auspicjami ówczesnych obwodów: wrocławskiego, berlińskiego i kwidzyńskiego. W okresie II Wojny Światowej w wołowskim więzieniu przebywali m.in. były premier Czechosłowacji Rufolf Beran, czeski prozaik Jura Sosnar, muzykolog Vladimír Helfert oraz generał Metodej Simek. Pod koniec 1944 roku do Zakładu Karnego w Wołowie skierowano uczestników Powstania Warszawskiego, którzy - najprawdopodobniej zgładzeni - zostali pochowani w bezimiennej mogile na więziennym cmentarzu na Gancarzu.

 

 

W dniu 22 stycznia 1945 r., na polecenie prokuratora generalnego we Wrocławiu, po uprzednim zwolnieniu części więźniów, zakład został ewakuowany do Stollberga via Legnica. Ostatnim naczelnikiem Strafanstalt Wohlau był radca Niedermöler.

Cztery dni po ewakuacji opuszczony obiekt zajęły oddziały Armii Czerwonej. Wkrótce po tym komendant wojenny miasta mjr Naumow przekazał go w administrowanie NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR). Wiele wskazuje na to, że w latach 1945-1948 zakład pełnił funkcję obozu filtracyjnego, w którym przetrzymywano przywożonych z terenu całych Niemiec obywateli ZSRR, a wśród nich tzw. własowców – sowieckich żołnierzy, z których utworzono w Wehrmachcie jednostkę dowodzoną przez generała Andrieja Własowa. Wszystkim więźniom postawiono zarzut zdrady ZSRR. Nieliczni uniewinnieni byli odsyłani do Związku Radzieckiego, na większości jednak wykonano wyroki śmierci.

Na przełomie 1948 i 1949 roku, w wyniku zbrodniczej działalności funkcjonariuszy NKWD, jednostka została całkowicie wyludniona, obiekt zaś do czasu przejęcia go przez władze polskie w roku 1953 stał opuszczony. W dniu 16 marca 1957 r. ówczesny Minister Sprawiedliwości Marian Rybicki Zarządzeniem Nr 24/57/CZW utworzył więzienie w Wołowie, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 kwietnia 1957 roku.

 

 

Pierwszym naczelnikiem nowouruchomionego więzienia był kom. Marian Muchalski (01-08-1957 – 01-04-1967), a po nim kolejno kom. Kazimierz Szczepański (01-04-1967 –  01-10-1975), płk Wacław Obolewicz (01-10-1975 – 16-03-1990) oraz późniejszy dyrektor płk Marek Gajos (16-03-1990 – 28-02-2008).

 

 

W ciągu swojej dalszej, ponad półwiecznej działalności, Zakład Karny w Wołowie zawsze zajmował istotne miejsce na mapie penitencjarnej Polski. Przez lata rozbudowywany stał się jedną z dziesięciu największych jednostek w kraju.

 

 

Szeroko pojętą działalność edukacyjno-resocjalizacyjną prowadzi zlokalizowane na terenie Zakładu Centrum Kształcenia Ustawicznego, oferujące możliwość kształcenia w ramach Liceum Ogólnokształcącego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach mechanika-montera maszyn i urządzeń oraz stolarza.
Placówka, w której corocznie pobiera naukę ponad 300 osadzonych, jest nowoczesną szkołą posiadającą dwie pracownie komputerowe i specjalistyczne gabinety przedmiotowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny oraz dysponującą wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

 

 

W dniu 23 września 2005 r., dzięki staraniom ówczesnego dyrektora płk. Marka Gajosa, jednostce został nadany sztandar ufundowany przez Komitet Inicjatywy Nadania Sztandaru Zakładowi Karnemu w Wołowie, pod przewodnictwem kapelana Zakładu Karnego w Wołowie ks. Stanisława Małysy, w którego skład weszły:

- Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Montażowe w Wołowie,

- Koło Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Wołowie,

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Wołowie (obecnie ZIGB Piast),

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Razem”,

- Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa Razem”,

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Wołowie.

Aktu wręczenia sztandaru dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Ryszard Godyla.

 

 

Przy Zakładzie Karnym w Wołowie funkcjonują dwa przedsiębiorstwa przywięzienne. Pierwsze z nich to Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Montażowe POMET, w którego obszarze działalności mieści się w szczególności wykonywanie elektrycznych instalacji sygnalizacyjnych, robót ogólnobudowlanych i obróbka mechaniczna elementów metalowych. Przedsiębiorstwo posiada koncesję Nr L-0010/01 wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności usługowej w przedmiocie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, a także certyfikat EN ISO 9001-2000 w zakresie projektowania, montażu i serwisu elektronicznych oraz mechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczenia osób i mienia.

 

 

Drugie – Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST – utworzona na podstawie Zarządzenia Nr 219/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r., powstała w efekcie fuzji i przekształcenia czterech gospodarstw pomocniczych działających przy jednostkach penitencjarnych w Wołowie, Kłodzku, Poznaniu i Rawiczu. W zakresie działalności instytucji mieści się kompleksowe wykonawstwo robót remontowych i budowlanych, produkcja mebli, sprzętu magazynowego i sportowo-rekreacyjnego, galanterii skórzanej i papierniczej, outsourcing i handel, usługi projektowo-kosztorysowe i hotelarsko-gastronomiczne na bazie pozostających do dyspozycji obiektów w Karpaczu, Golinie, Grzybowie i Rawiczu, a także prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolno-hodowlanego.

 

 

Ponadto Zakład Karny współpracuje z powołanym do życia w 1989 roku Stowarzyszeniem Ognisko TKKF "RAZEM". Stowarzyszenie to jest największą organizacją sportową na terenie powiatu wołowskiego. W swoich szeregach zrzesza blisko 250 członków, głównie funkcjonariuszy i pracowników zakładu oraz członków ich rodzin. W sześciu sekcjach (piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, sportów walki, tenisa stołowego i wędkarstwa) trenuje ponad 80 zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych. Szczególny nacisk TKKF kładzie na rozwój sportu dziecięcego, młodzieżowego oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

 

 

Źródła: 

 1. Günther L., Wohlau unsere Heimatstadt im Bild, L. Günther Verlag, Düseldorf 1992.
 2. Knobloch H., Der arme Epstein - Wie der Tod zu Horst Wessel kam, Christoph Links Verlag, Berlin 1993.
 3. Kościk E. (red.), Wołów. Zarys monografii miasta, wyd. DTSK Silesia, Wrocław-Wołów 2002.
 4. Kurek A., Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 5. Röll W., Sozialdemokraten im Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945, Wallstein Verlag 2000.
 6. Siemens D., Horst Wessel - Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten, Siedler Verlag, München 2009.
 7. Weber H., Herbst A., Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945. Karl Dietz Verlag, Berlin 2004.
 8. Wlezień T., Ciemna strona historii, Kurier Gmin, Nr 565, 21. 02. 2002.
 9. Actes du Congrès Pénal et Pénitentiaire International de Berlin août 1935, V. 1 b, Berne, Bureau de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire 1936, En Commission Chez Staempfli & CIE., À Berne.
 10. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Cassel, Kassel (Germany: Regierungsbezirk), Hof- und Waisenhaus-Buchdruckerei, 1907.
 11. Gruyter de W., Mitteilungsblatt der Fachgruppe Strafrecht in der Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Volume 30, 1910.
 12. Monatsblätter, Deutscher Reischverband für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, 1930.
 13. (…) Wer Paul Löbe angreift. Betonung auf Demokratisch, Der Spiegel 37/1949.
 14. Centralblatt der Bauverwaltung, Ministerium der Öffentlichen Arbeiten, XVI Jahrgang, Nr 8, Berlin 22. 02. 1896.
 15. The Evening Independent, St. Petersburg, Florida, Monday, August 23, 1926
 16. Fragment planu sytuacyjnego więzienia wołowskiego, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Rejencji Wrocławskiej, VI/332.
 17. Zarządzenia o utworzeniu Więzienia Karnego w Wołowie, Archiwum Zakładowe Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
 18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Karnego w Wołowie w roku 1937 [fragm.], maszynopis [tłum.], Archiwum Zakładowe Zakładu Karnego w Wołowie.
 19. Dokumentacja personalna.
 20. Landesarchiv Berlin.
 21. TU Berlin Architektur Museum.
 22. www.dolny.slask.org.pl, 18. 11. 2009.
 23. http://historicus.uni.torun.pl/modules/wfsection/article.php?articleid=12&page=2, 18. 11. 2009.
 24. http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Bernhard-Pischon;art1049,1605019, 30. 11. 2011.
 25. http://digitalcollections.mcmaster.ca/wwiiccc/media/envelope-kloss-milan-anna-klosswa-kromeritz-fieldprisoncamp-formatted-25-january-1942, 08.12.2011. 

tekst:

Sebastian Milik, 

Krzysztof Pietrzak

 

zdjęcia:

archiwum autorów,

Krzysztof Konieczny,

Tomasz Wodejko,

Mirosław Horbacz

 

 

 

   

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Robert Kuczera
Tel./Fax: (71) 37-58-100
E-mail: robert.kuczera@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Lidia Wójs
Tel./Fax: (71) 37-58-201
E-mail: lidia.wojs@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Roman Chodorowski
Tel./Fax: (71) 37-58-501
E-mail: roman.chodorowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
kpt. Krzysztof Pietrzak
Tel./Fax: (71) 37-58-301
E-mail: krzysztof.pietrzak@sw.gov.pl / rzecznik.wolow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (71) 37-58-502
Dowódca Zmiany: (71) 37-58-407
Dział Organizacyjny: (71) 37-58-505
Dział Kadr: (71) 37-58-506
Dział Penitencjarny: (71) 37-58-101
Dział Ochrony: (71) 37-58-400
Dział Ewidencji: (71) 37-58-550
Dział Kwatermistrzowski: (71) 37-58-600
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 37-58-512
Dział Łączności i Informatyki: (71) 37-58-700, Informatycy CZSW: (71) 37-58-707
Dział Finansowy: (71) 37-58-530
Służba Zdrowia: (71) 37-58-570

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW
Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów,
85 1010 1674 0045 2913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Osadzony ma prawo raz na kwartał otrzymać paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar (podstawa prawna – art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 2. Za zgodą dyrektora osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami (zwaną dalej paczką higieniczno-odzieżową); wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza (podstawa prawna – art. 113a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 3. Limity czasowe, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą zezwoleń na otrzymanie dodatkowej paczki żywnosciowej, przyznanej w formie nagrody bądź ulgi.
 4. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie:
 1. za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie,
 2. bezpośrednio przez nadawcę,
 3. za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca (drogą wysyłkową)

 

II. Realizacja paczek za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie

 

Realizacja paczek w punkcie sprzedaży podczas widzeń

 

 1. Paczki z żywnością i paczki higieniczno-odzieżowe, zamawiane bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością lub paczkę higieniczno-odzieżową (tzw. formularz F-1) po dokonaniu płatności w punkcie sprzedaży.
 2. Formularz F-1 jest dostępny:
 1. do pobrania sw.gov.pl/Data/Files/kpietrzak/bip/formularz-f-1.pdf,
 2. w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 3. przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie (brama główna),
 1. Osoby składające zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie, mogą uzyskać informację o posiadaniu przez skazanego uprawnień do otrzymania paczki z żywnością lub paczki higieniczno-odzieżowej. Informacji udziela funkcjonariusz pełniący służbę przy obsłudze widzeń. Adnotacja o posiadaniu uprawnienia bądź braku posiadania uprawnienia do otrzymania paczki jest dokonywana przez funkcjonariusza na formularzu F-1.
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów, dostępnej w punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń. Wybór produktów jest dokonywany przez zamawiającego bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Lista zakupionych produktów jest drukowana na drugiej stronie formularza F-1.
 3. Wpłata środków pieniężnych następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży po dokonaniu zakupu produktów.
 4. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 9.00 do 14.00.
 5. Szczegółowe procedury postępowania dla osób chcących zamówić paczkę w sposób, o którym mowa powyżej - sw.gov.pl/Data/Files/kpietrzak/bip/procedura-nr-1---zamowienie-paczki-w-kantynie.pdf


Realizacja paczek zamawianych drogą pocztową lub poprzez złożenie zamówienia w skrzynce, znajdującej się przy wejściu do zakładu

 

 1. Paczki z żywnością i paczki higieniczno-odzieżowe, zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością lub paczkę higieniczno-odzieżową (tzw. formularz F-2) przekazanego wraz z dowodem wpłaty.
 2. Formularz F-2 jest dostępny:
 1. do pobrania http://sw.gov.pl/Data/Files/249007kpie/bip/e-paczka/formularz_f2_paczka.pdf
 2. przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie (brama główna),
 3. w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej:
 1. do pobrania sw.gov.pl/Data/Files/kpietrzak/bip/lista-produktow.pdf,
 2. przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie (brama główna),
 3. w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń.
 1. Wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki z żywnością lub paczki higieniczno-odzieżowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [imię i nazwisko, adres zamieszkania]
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST
56-100 Wołów, ul. Cicha 8
(nr konta) BGK o/Wrocław 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005 rachunek E-PAKA
z dopiskiem: paczka z żywnością lub paczka higieniczno-odzieżowa dla
[imię, nazwisko, imię ojca]

 1. Wypełniony formularz F-2 wraz z dowodem wpłaty można złożyć:
 1. w skrzynce, znajdującej się przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 2. drogą pocztową, na adres:

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST
ul. Cicha 8, 56-100 Wołów
z dopiskiem: zamówienie paczki z żywnością lub

zamówienie paczki higieniczno-odzieżowej dla
[imię, nazwisko, imię ojca]

 1. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 9.00 do 14.00. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień odbioru przez wyznaczonego pracownika ZIGB PIAST w Wołowie wypełnionego formularza F-2 wraz z dowodem wpłaty ze skrzynki, znajdującej się przy wejściu do zakładu lub dzień doręczenia przesyłki zawierającej wypełniony formularz F-2 wraz z dowodem wpłaty do siedziby Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej w Wołowie.
 2. Środki pieniężne, wpłacone na zakup paczki z żywnością lub paczki higieniczno-odzieżowej, w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie, są niezwłocznie przekazywane przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Do ww. przyczyn należą w szczególności:
 1. brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki z żywnością,
 2. brak zgody dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie na otrzymanie przez skazanego paczki higieniczno-odzieżowej,
 3. nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwiające realizację paczki,
 4. niewłaściwe opłacenie paczki,
 5. zamówienie paczki z żywnością o ciężarze przekracząjącym dopuszczalny limit (tzn. 5 kg lub inny ciężar określony przy wyrażeniu zgody przez dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie).
 1. Szczegółowe procedury postępowania dla osób chcących zamówić paczkę w sposób, o którym mowa powyżej - sw.gov.pl/Data/Files/kpietrzak/bip/procedura-nr-2---zamowienie-paczki-w-zigb-z-zewnatrz.pdf

 

Realizacja paczek zamawianych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego E-PAKA

 

 1. Zamówienia paczki z żywnością i paczki higieniczno-odzieżowej, za pośrednictwem serwisu internetowego E-PAKA, można dokonać na stronie internetowej http://e-paka.igbpiast.pl/.
 2. Osadzony lub osoba zamawiająca tworzy kod paczki, składający się z 5 sekcji oddzielonych myślnikami:
 1. S-1 – indywidualny numer osadzonego określony w systemie Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności NOE.NET. W sekcji S-1 istnieje możliwość wprowadzenia 7 znaków. Jeżeli numer osadzonego będzie składał się z mniejszej ilości znaków niż 7, to brakujące miejsca wypełnia się z lewej strony cyframi "0". Indywidualny numer osadzonego można otrzymać m.in. u wychowawcy oddziału,
 2. S-2 – rodzaj paczki. Określa, czy zamawiana paczka jest paczką z żywnością czy paczką higieniczno-odzieżową. W skład sekcji wchodzą 2 litery, które dają możliwość określenia rodzaju paczki, zamawianej dla osadzonego, tj:
  • ZZ – paczka z żywnością zwykła,

  • HZ – paczka higieniczno-odzieżowa zwykła,

  • ZN – paczka z żywnością (nagroda),

  • ZU – paczka z żywnością (ulga),

 3. S-3 – dopuszczalny maksymalny ciężar paczki. Ciężar paczki jest określony w kilogramach, dlatego też należy wpisać jedną cyfrę. Jeżeli paczka nie jest obarczona limitem wagowym, należy wpisać literę "N",
 4. S-4 – określenie kwartału, w którym paczka może zostać wykorzystana. Określenie kwartału w sekcji następuje poprzez wpisanie cyfry "1", "2", "3" lub "4", oznaczającej dany kwartał. W wypadku gdy paczka może zostać zamówiona bez wiążącego terminu realizacji, należy wpisać literę "N",
 5. S-5 – oznaczenie Zakładu Karnego w Wołowie. Oznaczenie Zakładu Karnego w Wołowie następuje poprzez wpisanie wyrażenia "WOŁÓW".

Przykładowy kod paczki, dla osadzonego w Zakładzie Karnym w Wołowie, o numerze identyfikacyjnym 1234, dla którego jest zamawiana paczka z żywnością zwykła, o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg, przysługująca mu w II kwartale 2012 roku, przyjmuje następującą formę:

 

0001234-ZZ-5-2-WOŁÓW

 

 1. Osoba dokonująca zamówienia na stronie serwisu internetowego E-PAKA, wybiera w kategoriach miasto "WOŁÓW" oraz rodzaj paczki, a następnie dokonuje wyboru towarów wchodzących w skład paczki. Przy finalizacji zamówienia osoba zamawiająca wpisuje we wskazanym miejscu kod paczki, a po potwierdzeniu złożenia zamówienia i otrzymaniu informacji od administratora sklepu internetowego o konieczności dokonania zapłaty za paczkę, dokonuje przelewu na wskazane konto.
 2. Przelewu należy dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 9.00 do 14.00. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych. na konto ZIGB PIAST w Wołowie.
 4. Środki pieniężne, wpłacone na zakup paczki z żywnością lub paczki higieniczno-odzieżowej, w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie, są niezwłocznie przekazywane przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Do ww. przyczyn należą w szczególności:
 1. brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki z żywnością,
 2. brak zgody dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie na otrzymanie przez skazanego paczki higieniczno-odzieżowej,
 3. niewłaściwe opłacenie paczki,
 4. zamówienie paczki z żywnością o ciężarze przekracząjącym dopuszczalny limit (tzn. 5 kg lub inny ciężar określony przy wyrażeniu zgody przez dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie).

   

 III. Realizacja paczek dostarczanych przez nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego lub drogą wysyłkową (na dotychczasowych zasadach)

 

 1. Paczki, dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie bezpośrednio przez nadawcę lub drogą wysyłkową, powinny być opakowane w karton oraz prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do ich zawartości. Do zamknięcia opakowania paczki może zostać użyta taśma samoprzylepna. 
 2. Wewnątrz paczki z żywnością, dostarczanej do Zakładu Karnego w Wołowie bezpośrednio przez nadawcę lub drogą wysyłkową, należy umieścić spis jej zawartości zawierający: rodzaj, nazwę i ilość artykułów.
 3. Wewnątrz paczki higieniczno-odzieżowej, dostarczanej do Zakładu Karnego w Wołowie bezpośrednio przez nadawcę lub drogą wysyłkową, należy umieścić kopię zezwolenia dyrektora zakładu na otrzymanie paczki, przesłanego przez osadzonego, a na opakowaniu nakleić druk kontrolny.
 4. Paczkę, dostarczaną drogą wysyłkową, należy przesłać na adres:

Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6
56-100 Wołów
z dopiskiem: paczka z żywnością lub paczka higieniczno-odzieżowa dla
[imię, nazwisko, imię ojca]

 1. Paczki są przyjmowane do Zakładu Karnego w Wołowie codziennie, w godz. 9.00 – 14.00.
 2. Paczki, po przeprowadzeniu ich kontroli w obecności osadzonego, przekazywane są adresatowi w dniu przyjęcia w pomieszczeniu paczkowni, od godz. 9.00 do momentu wydania wszystkich paczek.
 3. Nie będą przyjmowane oraz nie będą wydawane w części lub w całości paczki w przypadku stwierdzenia:
 4. braku uprawnień osadzonego do jej otrzymania,
 5. niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego (paczka z żywnością przekraczająca wraz z opakowaniem ciężar 5 kg lub przekraczająca ciężar określony przy wyrażeniu zgody przez dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie),
 6. niewłaściwego opakowania lub niewłaściwego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do jej zawartości,
 7. braku spisu zawartości (paczka z żywnością) lub kopii zezwolenia dyrektora na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej,
 8. artykułów, o których mowa w art. 113a § 5 kodeksu karnego wykonawczego (tj. artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykułów  w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym).

 

 

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia odbywają się:
 1. w czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 14.30,
 2. w soboty, niedziele od godziny 9.00 do godziny 15.30.
 1. Widzenia osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają się:
 1. w poniedziałki, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 14.30,
 2. w soboty od godziny 9.00 do godziny 15.30.
 1. Widzenia odbywają się również w następujące  dni:
 1. 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 3. pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 4. 1 maja,
 5. 3 maja,
 6. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 7. dzień Bożego Ciała,
 8. 15 sierpnia,
 9. 1 listopada,
 10. 11 listopada,
 11. 25 grudnia,
 12. 26 grudnia.
 1. Widzenia udzielane są w sali widzeń dozorowanych, w sali widzeń bezdozorowych oraz dwóch pokojach przeznaczonych do realizacji widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. W sali widzeń dozorowanych lub bezdozorowych jednocześnie nie może uczestniczyć w widzeniu więcej niż 15 skazanych.                                                                  
 2. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej (podstawa prawna - art. 105a § 6. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).                                                                                
 3. W pierwszej kolejności widzenia są udzielane następującym osobom odwiedzającym:
 1. kobietom w zaawansowanej ciąży,
 2. dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 3. niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkich lub o kulach),
 4. powyżej 75 roku życia.