Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wrocław Nr 1 Poleć znajomemu Drukuj

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Jednostka organizacyjna: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

 

Zakład Karny Nr 1

we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław


 


 

Wrocław, dnia 29 października 2012 r.


 

D/Kw2233/5/12


 


 


 


 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego


 


 

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone
jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), zwanym w dalszej części ogłoszeniaRozporządzeniem, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu informuje, że posiada do zagospodarowania następujące, zbędne składniki majątku ruchomego.


 

Nazwa składnika

Numer elektroniczny

Rasa

Nazwa psa

Numer ewid.

Data urodzenia

Rok ukończenia kursu i rodzaj

Ocena

Wartość

Pies służbowy

985120022364693

Owczarek niemiecki

Fan

179

07.05.2004

2008

wartowniczy

Zbędny

Zdrowy

600,00 zł

Pies służbowy

985161000510422

Owczarek niemiecki

Klif

347

05.04.2007

2008

wartowniczy

Zbędny

Zdrowy

3 240,00 zł

Pies służbowy

953000000705089

Owczarek niemiecki

Jork

317

06.11.2006

2008

wartowniczy

Zbędny

Zdrowy

1 890,00zł


 

 1. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia, mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny oraz nieodpłatnego przekazania na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

 2. Ponieważ przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejnościna podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzeniapotrzeby innych państwowych jednostek budżetowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009
  r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności jednostek penitencjarnych, wskazane wyżej składniki przewidziane do nieodpłatnego przekazania tymże jednostkom bez obowiązku zwrotu.

 3. W przypadku braku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem ze strony jednostek, o których mowa w pkt. 2 niniejszej informacji, zagospodarowanie składników rzeczowych majątku ruchomego nastąpi w drodze sprzedaży. W dalszej kolejności zostanie rozważona możliwość przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego osobom lub instytucjom, określonym w § 8 ust. 4 i 5 Zarządzenia Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia
  14
  maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej, a następnie pod uwagę brane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie składników jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji gospodarki budżetowej albo darowizna na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia
  07
  września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
  z
  późn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową
  lub
  turystyczną, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

 4. Procedura sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie przeprowadzona zgodnie z jednym z trybów opisanych w rozdziale 3 Rozporządzenia.

 5. Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, to jest jednostki, o której mowa w pkt. 2 niniejszej informacji lub jednostki samorządu terytorialnego albo gdy o przekazanie wystąpi instytucja gospodarki budżetowejorganu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec tej instytucji 38 ust. 3 Rozporządzenia).

 6. Każdy wniosek o nieodpłatne przekazanie lub dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione odpowiednio
  w
  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 Rozporządzenia.

 7. Szczegółowych informacji na temat zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego udzielają ppor. Marek Stachowicz (nr tel. 71/32-72-650) oraz mł. chor. Michał Sieński
  (71/32-72-673)

 8. Jednostki, o których mowa w pkt. 2 niniejszej informacji, mogą składać wnioski w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego do dnia 07 listopada 2012 r.


 


 


 

Kierownik jednostki

/-/

płk mgr Kazimierz Markiewicz

Dyrektor

Zakładu Karnego Nr 1

we Wrocławiu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Utworzony o : 2012-10-31 11:10 przez: Marek Łażewski
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-31 11:10, autor ostatniej modyfikacji: Marek Łażewski