Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Zaręba Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Zarębie

ul. Leśna 4

59-800 Zaręba

Tel./Fax: (75) 722-93-70 / (75) 722-93-98

E-mail: zk_zareba@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Zarębie jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn - recydywistów penitencjarnych (zmiana przeznaczenia jednostki z dniem 1 stycznia 2014 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 grudnia 2013 roku). Pojemność jednostki została określona na 467 miejsca.
We wrześniu 1948 r. powołano do życia samodzielną jednostkę: Ośrodek Pracy Więźniów w Zarębie. Pomysł powołania do życia tego rodzaju miejsc odosobnienia wysunął minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz. Jak wynika z zachowanej dokumentacji resortu bezpieczeństwa, włączenie więźniów do działalności produkcyjnej miało rozwiązać problem tzw. produktywizacji. Kierowani do pracy w kamieniołomach mieli pracować przy kruszeniu i sortowaniu kamienia. "Wydaje się, że ośrodki pracy więźniów były formą pośrednią pomiędzy klasycznym więzieniem i obozem pracy". Była to jednostka typu półotwartego. Architekturą i położeniem swoim nie przypominał tradycyjnego więzienia odznaczającego się ponurymi gmachami z bardzo małymi okratowanymi otworami okiennymi. Na potrzeby zakwaterowania więźniów wybudowano odpowiednio przystosowane obiekty parterowe o zabudowie szeregowej. W tym miejscu wypada wspomnieć, że w oknach ośrodka nie było krat. Pomieszczenia mieszkalne zamykane były tylko w nocy. W ciągu dnia więźniowie swobodnie poruszali się po całym jego terenie.
Powstanie jednostki wiązało się z brakiem siły roboczej przy wydobyciu bazaltu w Lubańskich Kamieniołomach Drogowych, w skład których wchodziły następujące zakłady: Księgińskie Kamieniołomy Drogowe w Lubaniu-Księginkach, Sulikowskie Kamieniołomy Drogowe w Sulikowie, Zarębiańskie Kamieniołomy Drogowe w Zarębie.
Materiały budowlane oraz teren pod budowę Ośrodka Pracy Więźniów zabezpieczyły Lubańskie Kamieniołomy Drogowe. Natomiast Wydział Więziennictwa przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu siłę roboczą, która stanowili więźniowie odbywający karę pierwszy raz. Więźniowie stanowili także siłę roboczą w okolicznych kamieniołomach, gdzie zatrudnieni byli głównie w charakterze ładowaczy urobku bazaltu na wolnym powietrzu. Zatrudniani byli do szeregu prostych, przy tym ciężkich, prac fizycznych. Do pracy konwojowani byli przez żołnierzy KBW w Jeleniej Górze. Żołnierze ci zakwaterowani byli na terenie ośrodka w namiotach wojskowych, rozłożonych na terenie obecnego boiska sportowego.
Zasadniczym celem wykonywania kary pozbawienia wolności, w myśl obowiązujących wówczas przepisów, było zaszczepienie nawyku do pracy, aby po wyjściu na wolność, byli więźniowie, mogli stać się pożytecznymi członkami społeczeństwa.
W wyniku amnestii ogłoszonej w 1956 roku, zmniejszyła się znacząco ilość więźniów i w tym samym roku Ośrodek Pracy Więźniów w Zarębie przestaje istnieć. Dyrekcja Zarębiańskich Kamieniołomów Drogowych, jako ówczesny właściciel obiektów ośrodka, zmienia ich przeznaczenie na magazyny i hotel dla robotników zwerbowanych z innych części kraju do pracy w kamieniołomach.
Ponowne otwarcie jednostki więziennej w Zarębie nastąpiło w marcu 1958 roku. Administracyjnie i organizacyjnie reaktywowana jednostka podporządkowana jest Więzieniu Karno-Śledczemu w Lubaniu Śląskim, które podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Głównym miejscem pracy więźniów były ponownie okoliczne kamieniołomy. W tym okresie, tj. w latach 1960-1964, funkcjonowała tu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryczna. W tym też okresie rozpoczęto szkolenie z zakresu szkoły podstawowej. W roku 1969 w ramach Zbiorczej Szkoły Gminnej w Siekierczynie utworzone zostaje Podstawowe Studium Zawodowe, wynikające z potrzeby rozszerzenia szkolenia. Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie umieściło tego Studium w wykazie szkół przywięziennych. Była to placówka podległa Kuratorium Oświaty, której Zakład Karny udostępniał pomieszczenia do prowadzonej działalności.
Jednocześnie prowadzone są szkolenia kursowe. Skazani mogą zdobyć zawód spawacza, spawacza elektrycznego czy też palacza.
Lata 1961-1964 w dziejach Oddziału Zewnętrznego, tzw. OZ-u, upamiętniły się tym, że był to okres największego przeludnienia jednostki. Ilość więźniów dochodziła do 1200 osób, podczas gdy kubatura pomieszczeń mieszkalnych przewidywała tylko 670 miejsc. Ilość miejsc określało wówczas ilość metrów sześciennych danego pomieszczenia.
Przez cały ten czas, teren więzienia ogrodzony był tylko przez płot z drutu kolczastego. W 1967 roku więzienie zostało otoczone murem a wewnątrz pozostawiono ogrodzenie z drutu kolczastego. Dla celów ochronnych, między innymi dla przeciwdziałania ucieczkom, pomiędzy mur a ogrodzenie z drutu wpuszczono psy. Psy służbowe wykorzystywane były również podczas konwojowania do zatrudnienia i w czasie jego wykonywania.
W roku 1969 wykonany został kapitalny remont obiektów mieszkalnych, przystosowujących je jednocześnie do prawidłowego wykonywania kary pozbawienia wolności, ponieważ wejście w życie nowych kodeksów w miejsce kary więzienia nakazuje karę pozbawienia wolności. W latach 1970-1992 odbywają tu karę pozbawienia wolności skazani recydywiści.
W dniu 1 lipca 1972 roku, dotychczasowy Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubaniu staje się samodzielną jednostką typu półotwartego dla recydywistów.
Zakład Karny w Zarębie Górnej (aktualnie nazwa miejscowości Zaręba) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zakład ten został utworzony Zarządzeniem Nr 1/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.01.1972r. w sprawie utworzenia Zakładu Karnego w Zarębie Górnej.
W sierpniu 1972 roku w części Zakładu Karnego utworzony został Ośrodek Przystosowania Społecznego. Dla potrzeb OPS-u wydzielono trzy  pawilony (oddziały C, D i E) mieszkalne. Ogrodzenie z siatki zwieńczone drutem kolczastym oddzielało teren OPS-u od pawilonów mieszkalnych zakładu karnego, gdzie zakwaterowani byli skazani recydywiści. W tym okresie w Zakładzie Karnym odbywają karę skazani recydywiści z wyrokiem do 5 lat pozbawienia wolności.
Bezpośrednie sąsiedztwo skazanych z Zakładu Karnego i umieszczonych z Ośrodka Przystosowania Społecznego źle wpływało na prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne tych pierwszych. Spowodowane to było zachowaniem umieszczonych (bo tak nazywało się kategoria osób pracujących w OPS-ach), które było znacznie gorsze od zachowania i postawy skazanych recydywistów.
 W 1975 roku Ośrodek Przystosowania Społecznego w Zarębie zostaje zlikwidowany. Umieszczonych rozwieziono do innych tego typu jednostek. Teren byłego OPS-u ponownie zostaje podporządkowany Naczelnikowi Zakładu Karnego stanowiąc z nim nierozerwalną całość.
Wydarzenia początku lat osiemdziesiątych nie ominęły jednostki, podobnie jak i innych jednostek Więziennictwa. Strajki z lat 1980-1981 mające swój początek niemal we wszystkich zakładach produkcyjnych rzutowały na nastroje skazanych, albowiem praktycznie 90% skazanych była zatrudniona w różnych zakładach poza murami więzienia. Skazani również mieli swoje postulaty i żądania. Najbardziej charakterystyczne wystąpienie to protest skazanych zatrudnionych w Zakładach Górniczych „KONRAD” w Iwinach. Skazani solidaryzując się ze strajkującymi pracownikami cywilnymi, nie tylko w tym przedsiębiorstwie, po zakończonej zmianie nie wyjechali na powierzchnię przez kilka kolejnych dni, rozpoczęli protest pod ziemią, między innymi, przy stacji pomp chroniących zakład przed zalaniem. Fakt ten uniemożliwiał podjęcie siłowych rozwiązań w tej sprawie. Na prośbę Ryszarda Sawickiego w górniczej Solidarności do negocjacji ze strajkującymi przystąpił zastępca przewodniczącego regionu dolnośląskiego związku, były więzień polityczny Karol Modzelewski, który negocjacje doprowadził do końca.
W tym też okresie, na terenie zakładu, działalność duszpasterską rozpoczynana Kościół. Jest to spełnienie jednego z postulatów skazanych. Skazani bardzo licznie uczestniczą w nabożeństwach, jednak frekwencja ta maleje w latach następnych.
Lata osiemdziesiąte to systematycznie ogłaszane różne akty łaski pozwalające zmniejszać liczbę skazanych w polskich zakładach karnych. Liczba miejsc, czyli tzw. pojemność, w tym okresie obliczona była na 560 osób. Liczba skazanych wahała  się w granicach 400-500 osób. Wszyscy skazani, bądź prawie wszyscy, byli zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach, m.in. kamieniołomach, budownictwie, drogownictwie oraz przy obróbce granitu na terenie przyległym do zakładu karnego.
Nowy rozdział w dziejach zakładu karnego nastąpił w 1993 roku. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji Minister Sprawiedliwości określił nowe przeznaczenie Zakładu Karnego w Zarębie, jako jednostka typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, ale powołano do życia i inne oddziały. Jednym z nich był oddział aresztu śledczego (dla potrzeb którego, przeprowadzono kapitalny remont i adaptację pawilonu A), oraz oddział dla odbywających karę po raz pierwszy typu półotwartego.
W maju 1993 roku Kuratorium Oświaty aktem likwidacyjnym Nr KO/D/014-2/KH/93 z 24.05.1993 r. rozwiązał Podstawowe Studium Zawodowe. Od tego czasu szkolenie skazanych w tutejszym Zakładzie Karnym, odbywa się tylko w systemie kursowym.
Przeznaczenie Zakładu Karnego w Zarębie wielokrotnie ulegało zmianie.  Określone w zarządzeniu Nr 17/99/CZSW ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999 roku pozostaje takie same jak opisane wyżej. Zmiany następują w 2000 roku, kiedy to Minister Sprawiedliwości Lech Kaczyński Zarządzeniem Nr 12/00/CZSW z dnia 11 lipca 2000 roku zmienia zasadniczo przeznaczenie zakładu, które przedstawia się następująco: Zakład Karny w Zarębie jest zakładem typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: dla młodocianych oraz aresztu śledczego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 25 marca 2013 r., jednostka przeznaczona była dla skazanych mężczyzn z oddziałami: -zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy; -zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy; -zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych; -zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki została określona na 467 miejsca.
Ostatnie lata ubiegłego stulecia do dnia dzisiejszego to dla zakładu czas prowadzonych systematycznie modernizacji i remontów. Powstają nowe obiekty takie jak pralnia, kotłownia i kuchnia.
Zgodnie z Instrukcją Nr 27/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych w Zakładzie Karnym w Zarębie z dniem 29 listopada 2010 roku powołano do życia oddziały penitencjarne nr I i II.
W Zakładzie Karnym w Zarębie zatrudnionych jest 126 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych (w wymiarze 2,20 etatu). Wśród funkcjonariuszy i pracowników wykształcenie wyższe magisterskie posiada - 53, wyższe zawodowe - 16, policealne - 3, pozostali średnie - 57.

W zakładzie karnym funkcjonuje biblioteka, jednostka dysponuje boiskami sportowymi przeznaczonymi do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz nożną.
W zakładzie od 1995 roku funkcjonuje ekumeniczna kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa, wcześniej posługi religijne odbywały się w świetlicy centralnej. Od tego roku zawsze w Wielki Poniedziałek ma miejsce wizyta duszpasterska Biskupa Legnickiego. Dzień ten ostatecznie został ogłoszony Dniem modlitwy za skazanych. Posługę duszpasterską sprawuje proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie, którymi kolejno byli: ks. Zygmunt Gontarz, ks. Stanisław Boczoń i ks. Franciszek Molski, a od 2010 ks. Piotr Chorążyczewski.

Opracowanie: Ryszard Leszczyński

 

 

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Andrzej Koszela
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
E-mail: andrzej.koszela@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Mariusz Socha
Tel./Fax: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
E-mail: mariusz.socha2@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
mjr Ryszard Leszczyński
Tel./Fax: (75) 722-93-79 / (75) 722-93-98
E-mail: ryszard.leszczynski2@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NIEODPŁATNEGO OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

OFERTA ODPŁATNEGO ZATRUDNIENIA SKAZANYCH

Ważne telefony

Sekretariat: (75) 722-93-99 / (75) 722-93-98
Dowódca Zmiany: (75) 722-93-84
Dział Kadr: (75) 722-93-81
Dział Penitencjarny: (75) 722-93-94 / (75) 722-93-95
Dział Ochrony: (75) 722-93-90 / (75) 722-93-83
Dział Ewidencji: (75) 722-93-74 / (75) 722-93-75 / (75) 722-93-76
Dział Kwatermistrzowski: (75) 722-93-86 / (75) 722-93-87 / (75) 722-93-88
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (75) 722-93-85
Dział Łączności i Informatyki: (75) 722-93-82
Dział Finansowy: (75) 722-93-73
Służba Zdrowia: (75) 722-93-97

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O WROCŁAW
-
-
84 1010 1674 0046 6213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 7.30-15.00
Środa: 7.30-15.00
Czwartek: 7.30-15.00
Piątek: 7.30-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

1.bez spisu zawartości,
2.żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg,
3.higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
4.zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.


PROCEDURA

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ REALIZACJI PACZEK

DLA FORMY PISEMNEJ – KORESPONDENCYJNEJ

OBOWIĄZUJĄCA W ZAKŁADZIE KARNYM w ZARĘBIE

 

Mając na względzie wymogi zawarte w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12 grudnia 2011 roku (L.Dz.: DG-420/2011) w sprawie zminimalizowania zagrożeń związanych z przemytem na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niedozwolonych oraz polecenia wprowadzenia dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek, wprowadza się, co następuje:

 1. Począwszy od dnia 01.08.2013 roku, udostępnia się możliwość dokonania zamówienia paczki dla osadzonego w formie pisemnej-korespondencyjnej.
 2. Organizacja pracy związanej z realizacją paczki w formie pisemno-korespondencyjnej może przebiegać w jednej z dwóch form określonych w ust. 3 i 4. Określenie konkretnej formy organizacyjnej będzie następowało na podstawie ustaleń dokonanych między obsługą kantyny oraz administracją Zakładu Karnego w Zarębie.

Wersja odbioru osobistego paczki przez osadzonego w kantynie

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie pisemnej-korespondencyjnej przedstawia się następująco:
 1. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego pobiera ze strony internetowej Zakładu Karnego w Zarębie (http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-zareba/index.html) lub ze strony internetowej sklepu E-PAKA (http://e-paka.igbpiast.pl/o-stronie) druk zamówienia na paczkę (wzór zamówienia na paczkę - druk nr 1);
 2. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego wypełnia druk zamówienia na paczkę bazując na asortymencie towarowym dostępnym w systemie internetowych zakupów dla osadzonych e-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/), a umieszczonym w kategorii „Zakład Karny Zaręba” i odpowiedniej podkategorii, w zależności od rodzaju paczki – „Paczka higieniczna” lub „Paczka żywnościowa”;
 3. osoba zainteresowana podlicza wszystkie kolumny zważając, iż paczka spożywcza posiada ograniczenia wagowe (standardowa paczka spożywcza nie może ważyć więcej niż 5 kg), a także dokonuje płatności za zamówione towary na następujący rachunek bankowy:

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST

ul. Cicha 8

56-100 Wołów

39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

 1. wypełniony druk zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty za zamówione towary osoba zainteresowana wysyła korespondencyjnie na adres:

Zakład Karny w Zarębie

ul. Leśna 4

59-800 Lubań

lub zostawia w sekretariacie Zakładu Karnego w Zarębie;

 1. funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie sprawdza uprawnienie do otrzymania paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym, po czym dokonuje stosownej adnotacji na druku zamówienia;
 2. druk zamówienia jest przekazywany przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zarębie pracownikom ZIGB PIAST zatrudnionym przy obsłudze kantyny dla osadzonych lub bufetu sali widzeń prowadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie, którzy weryfikują go pod kątem poprawności dokonanych zapisów, po czym przystępują do realizacji zamówienia lub umieszczają stosowną adnotację na druku w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. realizacja przyjętego zamówienia będzie wykonana nie później niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia od funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zarębie;
 4. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w prowadzonej przez ZIGB PIAST kantynie w Zakładzie Karnym w Zarębie towarów wchodzących w skład otrzymanego zamówienia do odbioru przez osadzonego;
 5. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 6. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym.

 

Wersja dostarczania gotowych paczek na paczkownię

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie pisemnej-korespondencyjnej przedstawia się następująco:
 1. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego pobiera ze strony internetowej Zakładu Karnego w Zarębie (http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-zareba/index.html) lub ze strony internetowej sklepu E-PAKA (http://e-paka.igbpiast.pl/o-stronie) druk zamówienia na paczkę (wzór zamówienia na paczkę - druk nr 1);
 2. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego wypełnia druk zamówienia na paczkę bazując na asortymencie towarowym dostępnym w systemie internetowych zakupów dla osadzonych e-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/), a umieszczonym w kategorii „Zakład Karny Zaręba” i odpowiedniej podkategorii, w zależności od rodzaju paczki – „Paczka higieniczna” lub „Paczka żywnościowa”;
 3. osoba zainteresowana podlicza wszystkie kolumny zważając, iż paczka spożywcza posiada ograniczenia wagowe (standardowa paczka spożywcza nie może ważyć więcej niż 5 kg), a także dokonuje płatności za zamówione towary na następujący rachunek bankowy:

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST

ul. Cicha 8

56-100 Wołów

39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

 1. wypełniony druk zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty za zamówione towary osoba zainteresowana wysyła korespondencyjnie na adres:

Zakład Karny w Zarębie

ul. Leśna 4

59-800 Lubań

lub zostawia w sekretariacie Zakładu Karnego w Zarębie

 1. funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie sprawdza uprawnienie do otrzymania paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym, po czym dokonuje stosownej adnotacji na druku zamówienia;
 2. druk zamówienia jest przekazywany przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zarębie pracownikom ZIGB PIAST zatrudnionym przy obsłudze kantyny dla osadzonych lub bufetu sali widzeń prowadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie, którzy weryfikują go pod kątem poprawności dokonanych zapisów, po czym przystępują do realizacji zamówienia lub umieszczają stosowną adnotację na druku w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. realizacja przyjętego zamówienia będzie wykonana nie później niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia od funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zarębie;
 4. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w kantynie dla osadzonych, prowadzonej przez ZIGB PIAST w Zakładzie Karnym w Zarębie, towarów w workach wielokrotnego użytku zabezpieczonych przez otwarciem plastikowym ściągaczem. Gotowe paczki, z umieszczonym zamówieniem w kieszeni na worku, będą dostarczone do pomieszczenia paczkowni Zakładu Karnego w Zarębie;
 5. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym;
 6. paczki dostarczane są do osadzonych i wydawane przy obecności funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie
 7. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 8. pusty worek wraz z zrealizowanym zamówieniem funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie dostarcza do kantyny prowadzonej przez ZIGB PIAST, gdzie niniejsze zamówienia są przechowywane i ewidencjonowane.

PROCEDURA

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ REALIZACJI PACZEK

DLA FORMY BEZPOŚREDNIEJ

OBOWIĄZUJĄCA W ZAKŁADZIE KARNYM w ZARĘBIE

 

Mając na względzie wymogi zawarte w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12 grudnia 2011 roku (L.Dz.: DG-420/2011) w sprawie zminimalizowania zagrożeń związanych z przemytem na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niedozwolonych oraz polecenia wprowadzenia dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek, wprowadza się, co następuje:

 

 1. Począwszy od dnia 01.08.2013 roku, udostępnia się możliwość dokonania zamówienia paczki dla osadzonego w formie bezpośredniej.
 2. Organizacja pracy związanej z realizacją paczki w formie bezpośredniej może przebiegać w jednej z dwóch form określonych w ust. 3 i 4. Określenie konkretnej formy organizacyjnej będzie następowało na podstawie ustaleń dokonanych między obsługą kantyny oraz administracją Zakładu Karnego w Zarębie.

 

Wersja odbioru osobistego paczki przez osadzonego w kantynie

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie pisemnej-korespondencyjnej przedstawia się następująco:
 1. osoba odwiedzająca osadzonego zostaje poinformowana przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie o możliwości zamówienia paczki dla osadzonego w bufecie sali widzeń;
 2. po wyrażeniu chęci zamówienia paczki dla osadzonego, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie przekazuje osobie zainteresowanej do wypełnienia druk nr 2, w którym osoba zainteresowana wypełnia dane osadzonego, dla którego miałaby być zamawiana paczka, po czym druk ten przekazuje funkcjonariuszowi Zakładu Karnego w Zarębie;
 3. funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie sprawdza uprawnienie do otrzymania paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym, po czym dokonuje stosownej adnotacji na druku zamówienia;
 4. druk zamówienia jest przekazywany przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie do osoby zainteresowanej zamówieniem paczki, która z niniejszym drukiem udaje się do bufetu sali widzeń, gdzie dokonuje zakupu towarów stanowiących zawartość paczki dla osadzonego;
 5. pracownik ZIGB PIAST zatrudnionym przy obsłudze bufetu sali widzeń odczytuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki, po czym przystępuje do realizacji zamówienia;
 6. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w prowadzonej przez ZIGB PIAST kantynie w Zakładzie Karnym w Zarębie towarów wchodzących w skład otrzymanego zamówienia do odbioru przez osadzonego;
 7. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 8. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym.

 

Wersja dostarczania gotowych paczek na paczkownię

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie pisemnej-korespondencyjnej przedstawia się następująco:
 1. osoba odwiedzająca osadzonego zostaje poinformowana przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie o możliwości zamówienia paczki dla osadzonego w bufecie sali widzeń;
 2. po wyrażeniu chęci zamówienia paczki dla osadzonego, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie przekazuje osobie zainteresowanej do wypełnienia druk nr 2, w którym osoba zainteresowana wypełnia dane osadzonego, dla którego miałaby być zamawiana paczka, po czym druk ten przekazuje funkcjonariuszowi Zakładu Karnego w Zarębie;
 3. funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie sprawdza uprawnienie do otrzymania paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym, po czym dokonuje stosownej adnotacji na druku zamówienia;
 4. druk zamówienia jest przekazywany przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie do osoby zainteresowanej zamówieniem paczki, która z niniejszym drukiem udaje się do bufetu sali widzeń, gdzie dokonuje zakupu towarów stanowiących zawartość paczki dla osadzonego;
 5. pracownik ZIGB PIAST zatrudnionym przy obsłudze bufetu sali widzeń odczytuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki, po czym przystępuje do realizacji zamówienia;
 1. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w kantynie dla osadzonych, prowadzonej przez ZIGB PIAST w Zakładzie Karnym w Zarębie, towarów w workach wielokrotnego użytku zabezpieczonych przed otwarciem plastikowym ściągaczem. Gotowe paczki, z umieszczonym zamówieniem w kieszeni na worku, będą dostarczone do pomieszczenia paczkowni Zakładu Karnego w Zarębie;
 2. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym;
 3. paczki dostarczane są do osadzonych i wydawane przy obecności funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie;
 4. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 5. pusty worek wraz z zrealizowanym zamówieniem funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie dostarcza do kantyny prowadzonej przez ZIGB PIAST, gdzie niniejsze zamówienia są przechowywane i ewidencjonowane.

 


 

PROCEDURA

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ REALIZACJI PACZEK

DLA FORMY INTERNETOWEJ

OBOWIĄZUJĄCA W ZAKŁADZIE KARNYM w ZARĘBIE

 

Mając na względzie wymogi zawarte w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12 grudnia 2011 roku (L.Dz.: DG-420/2011) w sprawie zminimalizowania zagrożeń związanych z przemytem na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niedozwolonych oraz polecenia wprowadzenia dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek, wprowadza się, co następuje:

 

 1. Począwszy od dnia 01.08.2013roku, udostępnia się możliwość dokonania zamówienia paczki dla osadzonego w formie internetowej.
 2. Organizacja pracy związanej z realizacją paczki w formie internetowej może przebiegać w jednej z dwóch form określonych w ust. 3 i 4. Określenie konkretnej formy organizacyjnej będzie następowało na podstawie ustaleń dokonanych między obsługą kantyny oraz administracją Zakładu Karnego w Zarębie.

 

Wersja dostarczania gotowych paczek na paczkownię

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie internetowej przedstawia się następująco:
 1. osadzony występuje z wnioskiem do wychowawcy lub administracji ZK w Zarębie o podanie indywidualnego numeru osadzonego określonego w systemie komputerowym Noe. NET;
 2. osadzony tworzy – zgodnie z poniższymi zasadami – tzw. Kod Paczki, składający się z pięciu sekcji cyfr i liter oddzielonych myślnikami. Kod Paczki może być także tworzony bezpośrednio przez osobę uprawnioną przez osadzonego do zamówienia paczki:

 

Indywidualny kod paczki

S1 - indywidualny numer osadzonego określony w systemie komputerowym Noe. NET. W sekcji tej istnieje możliwość wprowadzenia 7 znaków. Jeżeli numer osadzonego będzie składał się z mniejszej ilości znaków niż 7, to brakujące miejsce wypełnia się od lewej strony cyframi „0”. Osadzony może otrzymać swój indywidualny numer osadzonego od wychowawcy.

S2 - rodzaj paczki, czyli określenie, czy paczka zaliczana jest do paczki żywnościowej lub higienicznej. W skład tej sekcji wchodzą dwie litery, które dają możliwość określenia rodzaju paczki przekazywanej dla osadzonego. Dokonujemy wyboru:

ZZ – żywnościowa zwykła;

HZ – higieniczna zwykła;

ZN – żywnościowa nagrodowa;

ZU – żywnościowo ulgowa;

S3 - dopuszczalna maksymalna waga paczki określona w kilogramach, czyli jedna cyfra. Jeżeli paczka nie jest obarczona limitem wagowym, należy wpisać literę „N”. I tak:

 1. waga paczki żywnościowej zwykłej wynosi 5 kg;
 2. paczka higieniczna zwykła nie jest obarczona limitem wagowym;
 3. waga paczki żywnościowej nagrodowej oraz ulgowej wynika z decyzji przyznania prawa do jej otrzymania.

S4 - określenie kwartału, w którym dana paczka może zostać wykorzystana (cyfra arabska, od 1 do 4) lub określenie, że jest to paczka nagrodowa lub higieniczna o niewiążącym terminie realizacji (litera „N”). Osadzony ma prawo do otrzymania tylko jednej paczki żywnościowej zwykłej w przeciągu kwartału.

S5 - oznaczenie Zakładu Karnego w Zarębie, poprzez wpisanie wyrażenia „ZKZARE”.

 1. jeżeli osadzony sam utworzył kod paczki, to przekazuje go dowolnie wybranej przez siebie osobie, która jest w tym momencie uprawniona do zamówienia paczki; osobą uprawnioną do zamówienia paczki jest także osoba, której osadzony przekazał swój indywidualny numer osadzonego oraz wytyczne do tworzenia kodu paczki;
 2. osoba, która uzyskała kod paczki do osadzonego lub na podstawie otrzymanych od osadzonego danych sama utworzyła kod paczki, posiada możliwość złożenia zamówienia na paczkę w sklepie internetowym E-PAKA (http://e-paka.igbpiast.pl/). Osoba ta może złożyć zamówienie bez logowania się do sklepu, lub może także zalogować się do sklepu po wcześniejszym przejściu procesu rejestracji. Założenie konta w sklepie pozwala na szybsze korzystanie ze sklepu przy dokonywaniu następnych zamówień.
 3. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego dokonuje zakupów bazując na asortymencie towarowym dostępnym w kategorii „Zaręba Zakład Karny” i odpowiedniej podkategorii, w zależności od rodzaju paczki – „Paczka higieniczna” lub „Paczka żywnościowa”;
 4. osoba zainteresowana zamówieniem paczki finalizuje zakup paczki, po czym otrzymuje na podaną przez siebie skrzynkę poczty elektronicznej wiadomości o potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz o numerze konta, na które dokonuje płatności za zamówione towary nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia;
 5. obsługa sklepu internetowego E-PAKA po otrzymaniu zamówienia na paczkę oraz wpłaty pieniędzy, dokonuje weryfikacji uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki danego rodzaju u funkcjonariusza pełniącego służbę na paczkowni Zakładu Karnego w Zarębie.
 6. w przypadku, gdy z różnych powodów niezależnych od ZIGB PIAST, nie będzie możliwa realizacja paczki (np. jeżeli osadzony wykorzystał już prawo do otrzymania paczki danego rodzaju, otrzymał karę pozbawiającą go możliwości otrzymania paczki lub zostanie przeniesiony do innej jednostki penitencjarnej), osoba dokonująca zamówienia otrzyma zwrot płatności za zamówioną paczkę pomniejszony o koszty przelewu bądź przekazu pieniędzy;
 7. realizacja przyjętego zamówienia będzie wykonana nie później niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wpłaty za zamówione towary;
 8. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w kantynie dla osadzonych, prowadzonej przez ZIGB PIAST w ZK Zarębie, towarów w workach wielokrotnego użytku zabezpieczonych przez otwarciem plastikowym ściągaczem. Gotowe paczki, z umieszczonym zamówieniem w kieszeni na worku, będą dostarczone do pomieszczenia paczkowni ZK Zaręba;
 9. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym;
 10. paczki dostarczane są do osadzonych i wydawane przy obecności funkcjonariusza ZK Zaręba;
 11. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 12. pusty worek wraz z zrealizowanym zamówieniem funkcjonariusz ZK Zaręba dostarcza do kantyny prowadzonej przez ZIGB PIAST, gdzie niniejsze zamówienia są przechowywane i ewidencjonowane.

 

Wersja odbioru osobistego paczki przez osadzonego w kantynie

 1. Przebieg realizacji zamówienia paczki dla osadzonego w formie internetowej przedstawia się następująco:
 1. osadzony występuje z wnioskiem do wychowawcy lub administracji  Zakładu Karnego w Zarębie o podanie indywidualnego numeru osadzonego określonego w systemie komputerowym Noe. NET;
 2. osadzony tworzy – zgodnie z poniższymi zasadami – tzw. Kod Paczki, składający się z pięciu sekcji cyfr i liter oddzielonych myślnikami. Kod Paczki może być także tworzony bezpośrednio przez osobę uprawnioną przez osadzonego do zamówienia paczki:

 

Indywidualny kod paczki

S1 - indywidualny numer osadzonego określony w systemie komputerowym Noe. NET. W sekcji tej istnieje możliwość wprowadzenia 7 znaków. Jeżeli numer osadzonego będzie składał się z mniejszej ilości znaków niż 7, to brakujące miejsce wypełnia się od lewej strony cyframi „0”. Osadzony może otrzymać swój indywidualny numer osadzonego od wychowawcy.

S2 - rodzaj paczki, czyli określenie, czy paczka zaliczana jest do paczki żywnościowej lub higienicznej. W skład tej sekcji wchodzą dwie litery, które dają możliwość określenia rodzaju paczki przekazywanej dla osadzonego. Dokonujemy wyboru:

ZZ – żywnościowa zwykła;

HZ – higieniczna zwykła;

ZN – żywnościowa nagrodowa;

ZU – żywnościowo ulgowa;

S3 - dopuszczalna maksymalna waga paczki określona w kilogramach, czyli jedna cyfra. Jeżeli paczka nie jest obarczona limitem wagowym, należy wpisać literę „N”. I tak:

 1. waga paczki żywnościowej zwykłej wynosi 5 kg;
 2. paczka higieniczna zwykła nie jest obarczona limitem wagowym;
 3. waga paczki żywnościowej nagrodowej oraz ulgowej wynika z decyzji przyznania prawa do jej otrzymania.

S4 - określenie kwartału, w którym dana paczka może zostać wykorzystana (cyfra arabska, od 1 do 4) lub określenie, że jest to paczka nagrodowa lub higieniczna o niewiążącym terminie realizacji (litera „N”). Osadzony ma prawo do otrzymania tylko jednej paczki żywnościowej zwykłej w przeciągu kwartału.

S5 - oznaczenie Zakładu Karnego w Zarębie, poprzez wpisanie wyrażenia „ZKZARE”.

 1. jeżeli osadzony sam utworzył kod paczki, to przekazuje go dowolnie wybranej przez siebie osobie, która jest w tym momencie uprawniona do zamówienia paczki; osobą uprawnioną do zamówienia paczki jest także osoba, której osadzony przekazał swój indywidualny numer osadzonego oraz wytyczne do tworzenia kodu paczki;
 2. osoba, która uzyskała kod paczki do osadzonego lub na podstawie otrzymanych od osadzonego danych sama utworzyła kod paczki, posiada możliwość złożenia zamówienia na paczkę w sklepie internetowym E-PAKA (http://e-paka.igbpiast.pl/). Osoba ta może złożyć zamówienie bez logowania się do sklepu, lub może także zalogować się do sklepu po wcześniejszym przejściu procesu rejestracji. Założenie konta w sklepie pozwala na szybsze korzystanie ze sklepu przy dokonywaniu następnych zamówień.
 3. osoba zainteresowana zamówieniem paczki dla osadzonego dokonuje zakupów bazując na asortymencie towarowym dostępnym w kategorii „Zaręba Zakład Karny” i odpowiedniej podkategorii, w zależności od rodzaju paczki – „Paczka higieniczna” lub „Paczka żywnościowa”;
 4. osoba zainteresowana zamówieniem paczki finalizuje zakup paczki, po czym otrzymuje na podaną przez siebie skrzynkę poczty elektronicznej wiadomości o potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz o numerze konta, na które dokonuje płatności za zamówione towary nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia;
 5. obsługa sklepu internetowego E-PAKA po otrzymaniu zamówienia na paczkę oraz wpłaty pieniędzy, dokonuje weryfikacji uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki danego rodzaju u funkcjonariusza pełniącego służbę na paczkowni ZK Zaręba;
 6. w przypadku, gdy z różnych powodów niezależnych od ZIGB PIAST, nie będzie możliwa realizacja paczki (np. jeżeli osadzony wykorzystał już prawo do otrzymania paczki danego rodzaju, otrzymał karę pozbawiającą go możliwości otrzymania paczki lub zostanie przeniesiony do innej jednostki penitencjarnej), osoba dokonująca zamówienia otrzyma zwrot płatności za zamówioną paczkę pomniejszony o koszty przelewu bądź przekazu pieniędzy;
 7. realizacja przyjętego zamówienia będzie wykonana nie później niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wpłaty za zamówione towary;
 8. realizacja zamówień będzie polegała na przygotowaniu w prowadzonej przez ZIGB PIAST kantynie w ZK w Zarębie towarów wchodzących w skład otrzymanego zamówienia do odbioru przez osadzonego;
 9. osadzony sprawdza zgodność asortymentu i ilości otrzymanych towarów w paczce z zamówieniem, po czym składa podpis na zamówieniu w pozycji "Potwierdzenie odbioru paczki";
 10. funkcjonariusz odnotowuje fakt realizacji paczki przez osadzonego w systemie Noe-Net lub programie komputerowym.

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się  we wtorki, czwartki i niedziele oraz dodatkowo w następujące dni ustawowo wolne od pracy - święta: (Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki oraz 2 dzień  Bożego Narodzenia - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń) w godz. 9.00 – 16.00.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godz. 7.30 do godz. 15.00.

W pierwszej kolejności odbywają się widzenia: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.


Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Ustawa - Kodeks Karny Wykonawczy.