loga.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie.

Stan realizacji szkoleń na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej