Przez blisko 15 lat kilkudziesięciu osadzonych pod nadzorem wychowawców ds. kulturalno-oświatowych tworzyło miesięcznik GaZK, który na przestrzeni minionych lat od kilku stronnicowego czasopisma przeszedł drogę do profesjonalnie redagowanej gazety.

Rozpoczęło się wszystko z inicjatywy ppor. Krzysztofa Gieruli; - ówczesnego wychowawcy ds. sportu, koordynującego pracę zespołu osadzonych, którzy wydali pierwszy numer miesięcznika GaZK. Pierwotnie miał to być informator dla osób pozbawionych wolności, z czasem pojawiały się w nim treści o charakterze kulturalnym, historycznym czy podróżniczym. Finalnie zakładowa gazeta liczy dwadzieścia stron i dostarcza osobom pozbawionym wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych istotne informacje nie tylko związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, lecz również kolumny informacyjne, sportowe, rozrywkowe, a także horoskop czy krzyżówki.

Obecnie zespół redakcyjny liczy sześciu osadzonych, którzy są zatrudnieni w ramach zakładowego radiowęzła czy biblioteki. Posiadają oni niezbędne kompetencje i umiejętności do realizacji tego typu przedsięwzięć. –W składzie redakcyjnym mamy informatyków i grafików, są również osoby posiadające wykształcenie humanistyczne, pasjonaci historii czy literatury. Więc każdy skazany wnosi coś do zespołu – mówi mł. chor. Paweł Wanielista, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnym.

To zaangażowanie zostało po raz kolejny docenione przez jury w ramach dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu Szpalty za kratą organizowanego przez Zakład Karny w Rawiczu. Tym razem GaZK została nagrodzona wyróżnieniem, zaś w klasyfikacji wszystkich wewnątrzzakładowych czasopism uplasowała się na piątym miejscu, spośród 32 zgłoszonych gazet. –Jest to przede wszystkim efekt zaangażowania i pracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Cieszę się, że zostało to również zauważone przez osoby z poza jednostki – mówi płk Waldemar Ciszek, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Potwierdzenie powyższych słów znalazło odzwierciedlenie w konkursowej ocenie czasopisma wydanej przez Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu: Piękna szata graficzna. Mnóstwo ważnych treści dotyczących zdrowia, historii czy miejsc, które warto zobaczyć. Treści nie tylko poszerzają wiedzę, ale również zachęcają do podróżowania, co wpływa pozytywnie na rozwój jednostki.

Biorąc pod uwagę fakt, że z roku na rok GaZK wchodzi na wyższy poziom, to w dziesiątej edycji konkursu liczymy już na miejscu na podium, a  z pewnością na podtrzymanie pozycji jednego z liderów wśród zakładów karnych 
 

ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej