W dniu 19 października 2023 r. Zakład Karny w Żytkowicach odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Edukacja prawna młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"


Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz resocjalizujemy skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw. Projekt edukacyjny "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i ukazanie realiów więziennej rzeczywistości. Młodzież podczas zajęć na terenie zakładu karnego czy też w budynkach szkół w których się uczy, wykazuje duże zaangażowanie i zainteresowanie, czego dowodem jest duża ilość pytań w trakcie spotkań, dotyczących zagadnień prawnych, ale również pracy w zakładzie karnym.

 

Niezbędna Edukacja Prawna - na miarę dzisiejszych czasów

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw, obowiązków oraz funkcjonowania profilaktyki przestępstw. Szczególną wartość w edukacji prawnej mają zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Podstawowym celem zajęć jest edukacja prawna młodzieży w związku z coraz częstszym zjawiskiem wchodzenia w konflikt z prawem młodych ludzi. Zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze, pokazują realia więziennego życia oraz tłumaczą, na czym polega praca w Służbie Więziennej. Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie placówek oświatowych są szkoły podstawowe (szóste, siódme i ósme klasy) oraz szkoły ponadpodstawowe, na terenie jednostki penitencjarnej.


 

Zdjęcia oraz tekst. kpt. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej