Jak co roku flagi państwowe zostaną wywieszone w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek należy znać podstawowe pojęcia i zasady.

Flaga – używany na lądzie, najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów o płacie prostokątnym, najczęściej w proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8). Flaga mocowana jest do liny za pomocą której wciąga się ją na maszt. Flagi niesione podczas marszów, wywieszane z okien oraz mocowane na słupach czy lataniach ulicznych mają płat przyczepiony do drzewca. Flaga różni się od barw narodowych, tym, że ma określone proporcje. W Polsce to 5:8. Z kolei barwy narodowe mogą być dowolnej długości i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być równa.

Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak również obywatele i instytucje prywatne. W Polsce nazwę taką nosi flaga o dwóch pasach poziomych równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8.

Zapamiętaj zasady:

 1. Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
 2. Weksylia mogą pozostać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
 3. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 4. W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
 5. Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 6. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 7. Flaga nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 8. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 9. Flaga nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
 10. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów lub żadnego rodzaju rysunków.
 11. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej