W latach 2021 – 2023 w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie powstanie nowy pawilon zakwaterowania osadzonych.

Ważna inwestycja

Areszt Śledczy w Krasnymstawie funkcjonuje od roku 1906. W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną Programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021 – 2023, w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej powstanie pawilon zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego w kształcie litery L, o pojemności 258 miejsc zakwaterowania, w całości podpiwniczony. W budynku zostanie zlokalizowany kompleks sali widzeń obsługujący osadzonych z całej jednostki. W wyniku rozbudowy pojemność nominalna aresztu zostanie zwiększona do 533 miejsc zakwaterowania. Tym samym projekt rozbudowy przewiduje modernizację dotychczasowej infrastruktury jednostki w szczególności kuchni więziennej, pomieszczeń magazynowych, podwyższenie muru więziennego oraz budowy dodatkowych pól spacerowych. Bezpieczne funkcjonowanie rozbudowanej jednostki zapewni stworzenie nowoczesnego centrum dowodzenia.

 

Przygotowania do inwestycji

Od roku 1994 Areszt Śledczy w Krasnymstawie posiada niezagospodarowaną działkę budowlaną o powierzchni 3030 m2. Zasoby własne aresztu stworzyły możliwość do wybudowania kolejnego pawilonu mieszkalnego w obrębie jednostki, w oparciu o projekt indywidualny. Prace projektowe rozpoczęto  8 kwietnia 2021 r. i wykonało je Studio Architektury „ArchiGROUP” Marek Chrobak. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień, w dniu 16 listopada 2021 r. w siedzibie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie została podpisana umowa na roboty budowlane. Umowę podpisali Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska oraz Prezes Firmy Grand Pan Andrzej Grygiel. Planowany koszt inwestycji wyniesie 24 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II połowę roku 2023.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej