22 listopada 2017 r. w sali odpraw Zakładu Karnego w Potulicach odbyła się konferencja rozpoczynająca kampanie społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów” w której wzięło udział kilkadziesiąt zaproszonych gości z 29 instytucji i urzędów.

Konferencja składała się z dwóch modułów. Modułu teoretycznego, podczas którego wystąpili specjaliści z oddziałów terapeutycznych, przeznaczonych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jako pierwsza wystąpiła pani por. Monika Grabowska, starszy psycholog Działu Terapeutycznego z tematem prezentacji „Jak radzić sobie z trudnym klientem”. Kolejnym prelegentem była pani kpt. Magdalena Kuzimska, starszy inspektor terapii. Prowadziła wykład pod tytułem „Profilaktyka higieny pracy - po spotkaniu z trudnym klientem”. Ostatnią osobą modułu teoretycznego była kierownik Działu Terapeutycznego mjr Hanna Korycka-Bryś. Wystąpienie dotyczyło „Zagrożenia w pracy z trudnym klientem – doświadczenia własne”. Dalsza część konferencji poświęcona była techniką samoobrony, w której funkcjonariusze specjalnej grupy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Potulicach przeprowadzili szkolenie z zachowań mogących zaistnieć w małych pomieszczeniach oraz szkolenie z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce przy użyciu dostępnych w miejscu pracy przedmiotów. Kierownik Działu Ochrony mjr Marcin Kufel zaprezentował najnowszy sprzętu z obszaru ochrony personalnej. Uczestnicy szkolenia poznali również techniki oraz metody obrony w postaci chwytów i rzutów mających zastosowanie obronne w różnych konkretnych sytuacjach.

 

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów
oraz przedstawienia własnych spostrzeżeń dotyczących prezentowanej problematyki z zakresu bezpieczeństwa pracy. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Nakle nad Notecią, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, Komisariatu Policji w Szubinie, w Kcyni, Mroczy oraz Żninie, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy. Gościliśmy również przedstawicieli Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.

 

Tekst: kpt.M.Słowiński

Zdjęcia: kpt.S.Kłosiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej