Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w  Dniach Jedni Letnisko oraz Dożynkach w Chotczy zorganizowanych przez władze samorządowe.

W dniach 6 oraz 7 sierpnia 2022 funkcjonariusze Zakładu Karnego Żytkowicach uczestniczyli w okolicznościowych wydarzeniach z okazji Dni Jedlni Letnisko oraz Dożynek w Chotczy. Była to kolejna możliwość promowania pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w aspekcie przeciwdziałania przestępczości oraz przybliżenia roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa, jak również promocji pracy.

Uczestnicy pikniku rodzinnego mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, kryteriami przyjęcia oraz aktualnymi ofertami pracy. W ramach festynu funkcjonariusze przygotowali wiele atrakcji dla dzieci min. pokaz specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Służby Więziennej m.in. kajdanek, kamizelki kuloodpornej, kasku ochronnego, tarczy ochronnej. Udział w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do integrowania się ze środowiskiem lokalnym oraz prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i zachęcania do wstąpienia szeregi naszej formacji.

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej