7 kwietnia ma swoje święto także kadra medyczna wykonująca pracę w zakładach karnych i aresztach śledczych. Liczy ona ponad 1550 etatów*.

Za murami jednostek penitencjarnych działają ambulatoria i izby chorych, funkcjonuje też 10 szpitali przywięziennych. Wszędzie tam są zatrudnieni lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni i personel medyczny. Więzienna służba zdrowia realizuje prawo osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych. Praca ta – specyficzna i trudna – jest wykonywana w warunkach izolacji penitencjarnej. A do więzienia trafiają często osoby zaniedbane i chore, które wymagają pilnych konsultacji i leczenia.

Personel medyczny w zakładach karnych i aresztach ściśle współdziała z funkcjonariuszami działu ochrony, którzy realizują konwoje poza terenem więzienia. Dzieje się tak np. wtedy, gdy konieczna jest hospitalizacja osadzonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub niezbędne są badania i konsultacje w pozawięziennej służbie zdrowia.

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym oraz personelowi medycznemu z okazji ich święta składamy wyrazy uznania i wdzięczności za służbę na rzecz drugiego człowieka.

 

*dane na dzień 31 grudnia 2023 r.

oprac. ESK

zdjęcia Piotr Kochański, Natalia Niema-Nowak, archiwa jednostek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej