Dlaczego ludzie z taką przyjemnością wprowadzają się w stan, w którym tracą nad sobą kontrolę i często dochodzi do wypadków ? Tak dzieje się od wieków a ofiar tragedii rodzinnych przybywa...

Porozumienie Służby Więziennej z Inspekcją Transportu Drogowego 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali w dniu 2 czerwca 2022 roku porozumienie o współpracy. Porozumienie dotyczy wspólnych organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach zajęć edukacyjnych przewidziane są również spotkania z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe. 

Wzajemna współpraca z ITD
Jedną z głównych przyczyn wejścia w konflikt z prawem, jest alkoholizm. Wielu skazanych odbywa swoje wyroki za przestępstwa drogowe popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Służba Więzienna prowadzi edukację skazanych dotyczącą wpływu alkoholu na organizm kierowcy. W dniu 30.08.2022 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków skierowanego do skazanych za przestępstwa drogowe, została przeprowadzona prelekcja przez I Zastępce Dyrektora MWITD Zbigniewa Kapciaka. W trakcie spotkania skazani mieli możliwość zdobyć podstawową wiedzę nt. czym zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Była to pierwsza akcja przeprowadzona razem z Inspekcją Transportu Drogowego w żytkowickiej jednostce mająca na celu uświadamianie skazanym jak można poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Doświadczeni funkcjonariusze ITD na co dzień kontrolują – kierowców zawodowych, więc  to z pewnością miła odmiana i odświeżenie spojrzenia na inne aspekty związane z bezpieczeństwem drogowym. Dodatko omówione zostały zachowania kierowców będących pod wpływem alkoholu, a przedwewszystkim o negatywnych skutkach takiego zachowania już bezpośrednio na drodze.  Najczęściej pijani kierowcy nie zastanawiają się nad tym, że ich odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje jazdy w stanie po spożyciu alkoholu, zaczyna się w momencie sięgnięcia po pierwszy kieliszek. Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest człowiek jako główny czynnik sprawczy wypadków. Statystyki wypadków w  Polsce na tle Europy są przerażające. Dlatego jest konieczność przeprowadzania różnego rodzaju akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 
,,Zacznijmy od swoich ,, drogowych grzechów”. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł stać się lepszym i bardziej bezpiecznym kierowcą'' - tymi słowami skończył wykład Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt Robert Wilczyński.  


Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej