W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

Organizatorem konkursu  jest dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu we współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i Prezydentem Miasta Poznania. Wsparciem organizacyjnym i metodycznym projektu są środowiska artystyczne i naukowe (instytucje, teatry i uczelnie wyższe).
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Do udziału w nim zapraszamy jednostki penitencjarne z całego kraju (zakłady karne i areszty śledcze).


CELE KONKURSU:
1. Promocja penitencjarnej działalności kulturalno-oświatowej w przestrzeni publicznej.
2. Rozwijanie kreatywności scenicznej więziennych grup teatralnych.
3. Upowszechnianie kultury teatralnej i literackiej wśród osób pozbawionych wolności oraz dbałość o kulturę słowa.
4. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
5. Zachęcanie pozostałych jednostek penitencjarnych do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych.
6. Rozwijanie aktywności twórczej wśród skazanych oraz sztuka prezentacji.

Konkurs  umożliwia przedstawienie dorobku kulturalnego wytworzonego przez osoby dotknięte izolacją społeczną, chcące uporządkować swoje dotychczasowe życie w zgodzie z obowiązującymi normami współżycia społecznego.

tekst: por. Anna Michalik

Rozmiar: 510.0 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej