Jesień to urokliwa pora roku, zwłaszcza kiedy jest słoneczna i ciepła. Możemy wówczas podziwiać niezwykłe barwy zmieniającej się przyrody. Jesień jest także czasem nostalgii, zadumy, a piękna pogoda zachęca do jesiennych i spacerów.

Jesienna aura spowodowała, że kolejne zajęcia przyrodnicze z Zakładem Karnym w Przemyślu, w ramach podpisanego porozumienia z Zespołem Parków Krajobrazowych
w Przemyślu, odbyły się akurat w Arboretum w Bolestraszycach. Wraz z grupą osadzonych, w ramach programu readaptacji społecznej „Bądź Eko” odwiedziliśmy arboretum gdzie przy słonecznej pogodzie pani Przewodnik zapoznała uczestników z kolekcją różnorodnych gatunków roślin występujących w tym wyjątkowym ogrodzie botanicznym.

Arboretum Bolestraszyce oddalone jest od Przemyśla 7 km. Należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. W arboretum zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian, form roślin w kolekcjach m.in. dendrologicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych. Zgromadzono tu kolekcje roślin wodnych
i bagiennych. Na niewielkich areałach utworzono ogródki skalne. W kolekcji roślin szklarniowych gromadzone są gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych, w tym najliczniej z obszaru Morza Śródziemnego.

Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie z Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Przewodnikom Arboretum za poświęcony czas i ciekawe opowieści o florze i faunie, którą mogliśmy podziwiać w tym „zaczarowanym ogrodzie”.

 

Tekst i zdjęcia: por. Wojciech Walatek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej