Od dziś (18 marca 2020 roku) obowiązuje wstrzymanie widzeń w kolejnych 57 zakładach karnych. Służba Więzienna wydała w tej sprawie odpowiednie zarządzenia w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną. W przywięziennych wytwórniach rozwija się produkcja maseczek i kombinezonów ochronnych.

Ograniczeniami odwiedzin i wstrzymaniem zewnętrznego zatrudnienia więźniów objęto już 152 areszty śledcze, zakłady karne i oddziały zewnętrzne. Podjęte działania profilaktyczne służą walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa.

Służba Więzienna podjęła też działania polegające na skierowaniu więźniów do pracy przy szyciu maseczek i kombinezonów ochronnych. Maseczki  produkowane są już w przywięziennych wytwórniach w zakładach karnych w Wołowie i Raciborzu. Od czwartku Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia uruchamia dodatkową produkcję w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Natomiast przedsiębiorstwo przywięzienne działające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu od najbliższego czwartku rozpocznie produkcję kombinezonów ochronnych. Trwa tam przygotowanie linii produkcyjnej.

ppłk Elżbieta Krakowska

Rzecznik Prasowy

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej