Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Z dniem 6 lutego 2020 roku Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej