19 lutego 2024 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’.

W trakcie konferencji podjęto rozważania dotyczące wsparcia osób, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze. W powyższym wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach. W konferencji wzięła udział psycholog działu penitencjarnego, która wystąpiła w roli prelegenta omawiając zatrudnienie osób pozbawionych wolności w ujęciu psychologicznym. Zamierzeniem Konferencji było wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce. Rzeczywiście była to świetna okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami, badaczami i praktykami.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Katarzyna Surowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej