Funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu.

Zajęcia z dziećmi

Psycholog działu penitencjarnego przeprowadziła lekcje wychowawc z uczniami, podczas której poruszono tematy związane z zagadnieniem cyberprzemocy. Swobodny dostęp do internetu, mnogość dostępnych urządzeń i platform w wirtualnym świecie rodzi coraz większe problemy wśród młodych ludzi. Świadomość jak negatywnie wpływają na młodego człowieka gry komputerowe oraz jakie konsekwencje może nieść cyberprzemoc również te prawne były głównym tematem rozmów. Poruszono temat pojęcia „hejtu” i uświadomienia jak wielką szkodę społeczną oraz najczęściej indywidualną niesie za sobą „hejtowanie”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu

Funkcjonariusze inowrocławskiej jednostki penitencjarnej regularnie odwiedzają Szkołę Podstawową nr 2. Podpisane w zeszłym roku porozumienie pomiędzy placówkami jest realizowane, a jego zapisy są wypełniane zgodnie z założeniami. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu regularnie będą prowadzić oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne na terenie tej placówki oświatowej.

Spotkania tego formatu pozwalają kształtować właściwe zachowania i postawy oraz często przestrzegają dzieci przed wejściem w konflikt z prawem.

 

Tekst: por. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: SP nr 2 w Inowrocławiu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej