Zgodnie z polską tradycją przed przypadającym na 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych porządkuje się groby rodzinne, ale także groby tych, którym winni jesteśmy pamięć – żołnierzy poległych za wolność ojczyzny. Służba Więzienna w całej Polsce włącza się lokalnie w porządkowanie cmentarzy wojennych, mogił żołnierzy oraz opuszczonych grobów

Więźniowie wyznaczeni do prac porządkowych, wspomagając lokalne środowiska, sprzątają pod nadzorem funkcjonariuszy zarówno duże nekropolie, jak i małe cmentarze wojenne usytuowane w lasach. Umyte pomniki, zgrabione i zamiecione cmentarne alejki, przycięte gałęzie i krzaki to nie jedyny pozytywny efekt ich wysiłku. Spędzając czas w tych miejscach pamięci – poprzez wartość włożonej pracy - uczą się patriotyzmu i szacunku do ofiary życia jaką złożyli Ci, którzy tam spoczywają. Także porządkowanie grobów opuszczonych, często bezimiennych, znajdujących się na cmentarzach komunalnych nakłania do refleksji nad sensem swojego życia i własnych relacji z najbliższymi.

Część z tych prac osadzeni realizują w ramach zatrudnienia nieodpłatnego na mocy porozumień podpisanych z urzędami miast oraz gmin.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej