W ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa, trwającej od 8 stycznia do 8 marca br., funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali ponad 1727 litrów krwi.

Do metafory gry o życie („Stawką w tej grze jest życie”) odnosiło się motto pierwszej w tym roku, a siódmej z rzędu edycji ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi. Wpisała się ona w obchody Dnia Tradycji Służby Więziennej i odbywała się pod hasłem  „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Wyniki akcji są imponujące. Wzięło w niej udział 3838 funkcjonariuszy i pracowników SW, oddając łącznie 1727,36 l. krwi. To kolejny rekord zarówno jeśli chodzi o liczbę więzienników, którzy oddali krew, jak też o jej ilość. Ta szczytna inicjatywa Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej znowu przyczyni się do uratowania zdrowia i życia wielu ludzi.

Z roku na rok przybywa funkcjonariuszy i  pracowników naszej formacji odznaczonych odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaki przyznawane są tym, którzy oddali min. 20 litrów krwi lub równoważną jej liczbę składników krwi.

Warto zakasać rękaw i podzielić się tym bezcennym darem jakim jest krew. A powodów jest wiele, to niektóre z nich:

Ratowanie życia – krew jest niezbędna w nagłych przypadkach medycznych, takich jak wypadki, operacje czy porody.
Wsparcie dla chorych – pacjenci z chorobami krwi, nowotworami czy przewlekłymi anemiami często potrzebują transfuzji.
Utrzymanie rezerw krwi – regularne krwiodawstwo pomaga utrzymać odpowiedni poziom zapasów krwi, co jest kluczowe w przypadku nagłych zdarzeń.
Promowanie zdrowia publicznego – akcje krwiodawstwa często wiążą się z edukacją na temat zdrowego stylu życia, ponieważ dawcy muszą spełniać określone kryteria zdrowotne.
Wzmacnianie solidarności społecznej – krwiodawstwo jest aktem altruizmu i buduje poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za innych.

oprac. ESK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej