W dniu 22 października 2023 roku, odbyły się uroczyste obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w  w dniach 22 – 24 października 1914 roku.

W niedzielę przedstawiciele władz, mieszkańcy, uczniowie oraz członkowie stowarzyszeń patriotycznych upamiętnili pamięć poległych żołnierzy Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Bogucinie odprawioną przez proboszcza parafii ks. kan. Bogdan Piwko. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach por. Anna Banaszek wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy, dalsza część tegorocznych obchodów odbyła się pod pomnikiem – mauzoleum w Żytkowicach. Złożone zostały wieńce, zapalone znicze.

Warto pamiętać i spotykać się w takich miejscach, aby odbyć cenną lekcję historii i przypomnieć sobie, jak ważne było to wydarzenie. To dzięki takim bitwom Polscy Legioniści utorowali nam drogę do wolności.

 

Tekst oraz zdjęcia: kpt. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej