15 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta ceremonia nadania, poświęcenia i przekazania sztandaru Zakładowi Karnemu w Inowrocławiu.

W uroczystości wzięli udział: gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy SW w Bydgoszczy, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Włodzimierz Figas - Wicestarosta Inowrocławski, Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, duchowieństwo, przedstawiciele wielu służb mundurowych, sądownictwa, prokuratury, uczelni wyższych oraz fundatorzy i reprezentanci instytucji współpracujących z inowrocławską jednostką penitencjarną. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych służby więziennej okręgu bydgoskiego, jak również innych służb mundurowych z Inowrocławia.

Ceremonię rozpoczęła  Msza Św. odprawiona w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w intencji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Nabożeństwo koncelebrował Prymas Polski Wojciech Polak.

- Sztandar to symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i społeczeństwa. Chcemy, by stał się on dla nas, funkcjonariuszy i pracowników, symbolem wiążącym naszą wspólną działalność, znakiem charakteryzującym jednostkę, Zakład Karny w Inowrocławiu – zwróciła się do zebranych gości Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu mjr Magdalena Zwierzchowska.

Akt nadania sztandaru, w imieniu Ministra Sprawiedliwości, odczytał por. Przemysław Kurzyna, inspektor ds. organizacyjno – prawnych Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Gwoździe honorowe w drzewce sztandaru wbili: gen. Jacek Kitliński  - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławiu, Włodzimierz Figas - Wicestarosta Inowrocławski, Dariusz Goździak,  medalista Igrzysk Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym, w imieniu Marka Łbika, dwukrotnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w kajakarstwie. W imieniu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Inowrocławiu gwóźdź pamiątkowy wbiła mjr Magdalena Zwierzchowska - Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Po tradycyjnym wbiciu gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisach do księgi pamiątkowej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Ceremonię zakończyły przemówienia gości.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia resortowe i dekrety na wyższe stopnie oficerskie i podoficerskie. Odznakami Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej" uhonorowano 13 osób. Łącznie odznaczonych i awansowanych zostało 47 funkcjonariuszy.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: mjr Artur Przybysz

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej