Przed świętami wielkanocnymi w wielu jednostkach penitencjarnych przeprowadzono tematyczne zajęcia i warsztaty o charakterze readaptacyjnym. Oto kilka z nich.

Wystawa z oddziału

W Pijalni Wód Mineralnych „Inowrocławianka” prezentowana jest wystawa zorganizowana przez funkcjonariuszy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Można ją oglądać do 10 kwietnia br. w inowrocławskiej Pijalni Wód Mineralnych – Palmiarnia w parku solankowym. Wstęp jest bezpłatny. Na specjalnie przygotowanym stoisku można zobaczyć prace osób pozbawionych wolności wykonane w ramach koła plastycznego. W oddziale terapeutycznym inowrocławskiej jednostki realizowane są m.in. programy resocjalizacyjne oraz oddziaływania poprzez sztukę dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Sztuka i resocjalizacja to dwie drogi prowadzące do tego samego celu, jakim jest próba odmiany ludzkiej tożsamości. Dla wielu skazanych dopiero pobyt w izolacji penitencjarnej jest czasem, w którym po raz pierwszy próbują swych sił w tworzeniu dzieł artystycznych. Pojawiają się talenty, a świadczą o tym nieszablonowe prace jakie powstają podczas zajęć koła plastycznego. Osadzeni malują, rysują, rzeźbią, tworzą sztukę origami, piszą wiersze i książki. Angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas, ale też zadbać o swój rozwój osobisty i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Takie przedsięwzięcia artystyczne mogą się także przyczynić do zmiany ich postawy.

 

Jajka kimekomi

W ramach programu readaptacji skazanych „Wielkanocne 2xJa, czyli JA-JA” osadzeni z Zakładu Karnego w Kluczborku uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych poza jednostką. Pod okiem terapeutki zajęciowej wykonywali patchworkowe jajka wielkanocne japońską techniką kimekomi. Technika ta znana już w XVIII wieku polega na upychaniu skrawków materiału w naciętych rowkach styropianowych jaj. Osadzeni z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Wspólne wykonywanie rękodzieła rozwija twórcze zainteresowania i kreatywność, uczy pracy w grupie, pogłębia wrażliwość estetyczną oraz skłania do refleksji nad dotychczasowym zachowaniem. Głównym zamierzeniem programu jest rozwijanie wśród osób pozbawionych wolności umiejętności ustabilizowania emocji w sytuacjach trudnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających readaptacji społecznej.

 

Kartki świąteczne

 

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, wśród realiów życia więziennego, grupa osadzonych znalazła sposób na wyrażenie siebie i nawiązanie więzi z światem zewnętrznym poprzez sztukę tworzenia kartek wielkanocnych. W trakcie kreatywnych warsztatów manualnych więźniowie mieli okazję rozwinąć umiejętności artystyczne, odkryć swoje talenty i znaleźć nowy sposób na spędzanie czasu. Ponadto kartki stały się mostem łączącym świat więzienny z tym wolnościowym, budując relacje i umacniając więzi społeczne, które są ważnym elementem resocjalizacji skazanych.

Poprzez angażowanie się w tego typu pozytywne i twórcze działania, osadzeni uczą się pracy zespołowej, cierpliwości i wytrwałości. Możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę może przyczynić się także do budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie, co jest kluczowe dla udanego powrotu do społeczeństwa po opuszczeniu więzienia.

zebrała ESK

zdjęcia Kinga Nowaczewska, Krzysztof Spała, Sylwia Stanisławska-Raducka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej