10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.  Z tej okazji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki odznaczył 27. funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i wręczył 24. akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości udział wzięli, m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW oraz zaproszeni goście. Odznaczonymi i awansowanymi byli funkcjonariusze i pracownicy CZSW oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W swoim wystąpieniu Patryk Jaki podziękował wszystkim więziennikom za dotychczasową służbę i wskazał, że „w roku 2017 powinna nastąpić zmiana wizerunku Służby Więziennej w taki sposób aby społeczeństwo dowiedziało się jak ważną rolę w systemie obronności państwa i ochrony społeczeństwa przed przestępczością odgrywa właśnie Służba Więzienna”. Wiceminister dodał również, że bardzo ważnym elementem  kształtowania tożsamości i podtrzymywania wspaniałych tradycji Straży Więziennej jest stały udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym. Podczas przemówienia gen. Jacek Kitliński przypomniał, m.in. że w roku 2017 i kolejnych latach  powinna nastąpić zdecydowana poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z ustawą modernizacyjną. Na koniec gen. Jacek Kitliński  pogratulował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom, którzy w całej Polsce zostali odznaczeni i awansowani.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

zdjęcia: Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej