W dniu 22 maja 2024 roku Zakład Karny w Głogowie podpisał porozumienie z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Jednostka penitencjarna w Głogowie będzie współpracować z uczelnią w związku z uruchomieniem nowej specjalności tj. resocjalizacja z kryminologią na kierunku pedagogika.

W dniu 22 maja 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk podpisał porozumienie z dr Pawłem Greń Rektorem Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Jednostka penitencjarna będzie współpracować z uczelnią w związku z uruchomieniem nowej specjalności tj. resocjalizacja z kryminologią na kierunku pedagogika.

"Studenci kierowani przez uczelnię do naszego zakładu karnego na odbywanie praktyk będą mieli okazje poznać zasady funkcjonowania między innymi działu penitencjarnego, związanego z bezpośrednią pracą z osobą pozbawioną wolności. Zapoznają się też z warsztatem pracy kadry penitencjarnej. Możliwość odbywania praktyk i współpraca z funkcjonariuszami Służby Więziennej podczas wykonywania ich obowiązków służbowych będzie cennym i ważnym doświadczeniem dla studentów" - mówi ppłk Henryk Haryk - Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie.

Bardzo cieszymy się, że Zakład Karny w Głogowie wyraził wolę współpracy z naszą uczelnią. Ta umowa obejmuje m.in. tworzenie wspólnego programu studiów. Nasi studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe w zakładzie i uczyć się od najlepszych. Ta współpraca będzie też rozwijana w pojęciu szeroko rozumianej nauki. Będą wspólne konferencje naukowe, wykłady, warsztaty czy panele dyskusyjne. Cieszymy się, że już podczas tej rekrutacji będziemy rekrutować osoby, które zechcą podjąć studia na kierunku pedagogika na specjalności resocjalizacja z kryminologią” - mówi dr Paweł Greń, rektor UJW w Polkowicach.

Obie strony wyraziły gotowość do wzajemnej współpracy a także chęć ścisłego współdziałania w sprawach związanych z szeroko rozumianym procesem resocjalizacji.

 

Tekst/ foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej