W dniu 24 listopada 2015r., podpisano porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Goleniowie a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Goleniowie. Porozumienie dotyczyło realizacji w jednostce programu readaptacji społecznej skazanych o nazwie „Pieskie życie … z psem”.

Celem programu było:

  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych oraz redukcja zachowań agresywnych wśród skazanych,

  • kształtowanie i wzmacnianie indywidualnych czynników psychicznych, odporności skazanych,

  • kształtowanie prospołecznych zachowań i zainteresowań skazanych biorących udział w programie,

  • kształtowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt, poszanowanie ich praw oraz promocji sportów kynologicznych,

  • przygotowanie bezpańskich psów do adopcji

Program readaptacji społecznej skazanych „Pieskie życie … z psem” był kolejnym programem realizowanym przez Służbę Więzienną gdzie w rolę terapeutów skazanych wcieliły się zwierzęta. Zakład Karny w Goleniowie zmienił formę programu readaptacji społecznej z tzw. „dogoterapii” w bezpośrednią pracę skazanych na rzecz bezpańskich psów z problemami adaptacyjnymi. W warunkach zakładu karnego typu zamkniętego całodobową opiekę przez przeszło sześć tygodni znalazło pięć psów z pobliskiego przytuliska dla bezpańskich zwierząt. Psy „zdjęte z łańcucha”, odebrane z urągających warunków, poddane zostały szkoleniu przez osoby pozbawione wolności, które popełnieniły przestępstwa z użyciem przemocy. Od początku programu wielki nacisk kładziono na pracę skazanych na rzecz poprawy warunków życiowych powierzonych zwierząt, na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za dalsze losy przypisanego im czworonoga. W pierwszym etapie projektu skazani własnoręcznie wyremontowali kojce psów służbowych, dostosowując ich boksy do potrzeb przyszłych lokatorów. Powyższą pracę wykonali poprzez szpachlowanie i malowanie ścian, czyszczenie i odnawianie krat oraz wszelkie niezbędne prace stolarskie.

Kolejnym etapem było teoretyczne przygotowanie skazanych do roli przyszłych przewodników oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej im efektywną pracę z instruktorami. Przeszkoleniem skazanych zajęły się instruktorki z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Goleniowie oraz firmy współdziałającej w realizacji projektu „Dogoland” ze Szczecina. Po zdobyciu oraz zweryfikowaniu wiedzy osadzonych przystąpiono do głównego etapu programu, czyli zajęć praktycznych na placu treningowym pod okiem instruktorów: Eweliny Pietrzak-Giec instruktorki-behawiorystki TOZ Goleniów oraz kpt. Tomasza Wojciechowskiego instruktora psów służbowych - prywatnie licencjonowanego pozoranta Polskiego Związku Kynologicznego oddział w Szczecinie.

Zajęcia praktyczne z osadzonymi rozpisano tak, aby zarówno psy, jak i skazani w sposób ustawiczny wdrażali założenia planu treningowego. Głównym celem programu było skupienie w maksymalny sposób uwagi psów na swoich przewodnikach, wyeliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do innych psów oraz wypracowanie nawyku przychodzenia do właściciela. Skazani pracowali z psami codziennie w godzinach 8:30-10:30 oraz 14:00-15:00. W ramach zajęć oprócz codziennej tresury wykonywali również prace porządkowe oraz zabiegi higieniczne wobec powierzonych czworonogów. Wychowawcami prowadzącymi ten program są ppor. Mariusz Staszewski oraz szer. Michał Łukasiak.

W dniu 29.01.2016r. grupa pięciu osadzonych zaprezentowała członkom swoich rodzin oraz grupie wolontariuszy TOZ nabyte umiejętności zgodnie z zasadą „praca psa jest wyznacznikiem zaangażowania i umiejętności przewodnika”. Pokaz wyszkolenia psów odbył się zgodnie z założonym scenariuszem, psy stanęły na wysokości zadania umożliwiając swoim przewodnikom pochwalenie się nowymi umiejętnościami. W dniu 01.02.2016r. oficjalnie zakończono pierwszą edycję programu readaptacji społecznej skazanych „Pieskie życie... z psem”.

Administracja Zakładu Karnego w Goleniowie składa serdeczne podziękowania osobom, które nieodpłatnie zaangażowały się w realizację programu oraz osobom, które poprzez swoje działania wsparły realizację poszczególnych etapów programu.

 

Informacje medialne o naszym programie:

http://szczecin.tvp.pl/23401155/301215

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-01-02/wiezniowie-opiekuja-sie-bezpanskimi-psami/

http://radioszczecin.pl/1,332747,wiezniowie-z-goleniowa-wychowuja-psy-wideo-zdjec

http://fankazwierza.pl/2016/01/31/skazani-na-psy/

 

                                                                                kpt. Tomasz Wojciechowski

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej