funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez władze samorządowe w Krasnej Dąbrowie

   Wydarzenie dało kolejną możliwość promowania pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w aspekcie przeciwdziałania przestępczości oraz przybliżenie roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa, jak również promocji pracy.

Uczestnicy pikniku rodzinnego mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, kryteriami przyjęcia oraz aktualnymi ofertami pracy w okręgu; lubelskim oraz warszawskim. W ramach festynu funkcjonariusze przygotowali wiele atrakcji dla dzieci min. pokaz specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Służby Więziennej m.in. kajdanek, kamizelki kuloodpornej, kasku ochronnego, tarczy ochronnej. Dodatkowo towarzyszył nam pies służbowo-specjalny NOK wraz z przewodnikiem. Przewodnik psa opowiedział najmłodszym o swojej pracy. Dużo radości sprawiło dzieciom zwiedzanie samochodu specjalnego. Udział w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do integrowania się ze środowiskiem lokalnym oraz prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i zachęcania do wstąpienia szeregi naszej formacji.

 

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej