Czy religia może pomóc odnaleźć drogę zagubionym? Czy możliwa jest zmiana postaw osadzonych? Jak zmieniać i utrwalać pozytywne postawy społeczne? O tym rozmawiali kapelani Kościoła Prawosławnego.

Doświadczenie i praktyka

Wiedzą i doświadczeniami wymienili się kapłani prawosławni posługujący w zakładach karnych i aresztach śledczych.  Szkolenie odbyło się w dniach 19-21 października br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Kapelani zastanawiali się nad swoją posługą w znaczeniu realizacji prawa skazanych do swobodnego praktykowania wybranej religii. Spotkania pastoralne prowadził Naczelny Kapelan Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. dr Andrzej Lewczak. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk.

Tego rodzaju spotkania są niezwykle ważne, ponieważ są miejscem wymiany praktycznych doświadczeń i wiedzy, aby duszpasterstwo więzienne wzmacniało rolę oddziaływań resocjalizacyjnych – mówił gen. Jacek Kitliński

Zmiana postaw to proces długotrwały

W trakcie spotkań poruszano kwestie związane z posługą religijną w społeczności więziennej, tak aby służyła ona zmianie postaw osadzonych. Płk Andrzej Leńczuk zauważył, że zmiana postaw jest procesem długotrwałym i złożonym, ale każda forma pracy z osadzonymi, która ma przynieść zamierzone efekty jest niezwykle istotna. Coroczne spotkania kapelanów wypełniających swoją misję w więzieniach są już tradycją, służącą podnoszeniu przez nich swoich kompetencji w pracy z więźniami.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Centralny Zarząd Służby Więziennej

zdj. mł. chor. Dariusz Bielecki

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej