W kieleckim areszcie od wielu lat podejmuje się działania zmierzające do zatrudnienia jak największej liczby osób pozbawionych wolności…

Praca osadzonych w kieleckim areszcie to jedna z najważniejszych form oddziaływania w procesie readaptacyjno – społecznym. Obecnie zatrudnionych jest 179 osadzonych, w tym na terenie jednostki 140 osadzonych. Odpłatnie na terenie jednostki penitencjarnej pracuje 44 a nieodpłatnie 96 osadzonych. Osadzeni w jednostce wykonują prace porządkowe oraz pomocnicze. Zatrudnieni są m.in. w kuchni, pralni, w magazynie rzeczy własnych, przy wydawaniu posiłków, sprzątaniu, itp..

Poza murami więziennymi obecnie pracuje 39 skazanych, w tym 20 osób pracuje odpłatnie, pozostali wykonują prace społeczne na rzecz Sądów, Policji, instytucji samorządowych, Kościołów.

Osadzeni odpłatnie pracują w przemyśle drukarskim i drzewnym. Osoby pozbawione wolności nieodpłatnie wykonują prace pomocnicze, porządkowe, remontowo budowlane, w tym wspomagają osoby niepełnosprawne, starsze, schorowane w ich codziennym funkcjonowaniu.

Oddziaływanie poprzez pracę wzbudza w osobie skazanej wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.

Otrzymywane wynagrodzenie z tytułu pracy pozwala osadzonym spłacać zadłużenie, w tym zaległości alimentacyjne, komornicze jak i pokrywać bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny. Środki te pozwalają także na pokrycie szkód i krzywd wyrządzonych przestępstwem.

kpt. Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej