Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu wyplatają siatki maskujące dla wojsk ukraińskich.

Od ponad miesiąca jesteśmy świadkami niewyobrażalnej tragedii, jaką jest zbrojna napaść wojsk rosyjskich na Ukrainę. W obliczu tej tragedii Polacy ruszyli z pomocą dla ludności ukraińskiej, która szuka schronienia przed wojną w naszym kraju. Po obejrzeniu programu, emitowanego w jednej z telewizji, poświęconemu pomocy siłom zbrojnym Ukrainy, jaką świadczą studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Pani kpt. Magdalena Bloch - starszy wychowawca ds. kulturalno – oświatowych nawiązała kontakt z Panią dr hab. Dominiką Sobolewską – Prodziekanem Wydziału AWWiS ASP we Wrocławiu oraz z jedną ze studentek Panią Patrycją Letniowską oferując pomoc w ich przedsięwzięciu, polegającym na wyplataniu siatek maskujących sprzęt wojskowy. Po przeprowadzeniu ustaleń telefonicznych oraz wyrażeniu zgody przez przełożonych władze uczelni przesłały do naszej jednostki siatki oraz materiały niezbędne do wykonania ww. maskownic. Skazani osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie  bez zbędnej zwłoki przystąpili do przygotowania przesłanych materiałów oraz wyplatania siatek maskujących na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy.

Ta forma pomocy jest jedną z wielu, jaką Służba Więzienna świadczy Ukrainie. Wszyscy funkcjonariusze z potrzeby serca włączyli się w pomoc, zbierając między innymi datki, żywność oraz materiały higieniczne, które są przekazywane do naszych wschodnich sąsiadów. Los narodu ukraińskiego oraz ukraińskich funkcjonariuszy Służby Więziennej nie pozostaje nam obojętny.

#RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI POMAGA

Tekst: mjr Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej