W dniach 29-30 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada koordynacyjna podsumowująca włączenie segmentu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego do zadań więziennictwa.

W obradach z udziałem koordynatorów Zespołów Terenowych SDE i dyrektorów jednostek, w których zostały one rozlokowane, uczestniczyli gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny SW i gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW.

Za nami bezprecedensowe dla Służby wyzwanie wymagające dynamicznego rozwiązywania problemów związanych z podejmowanymi czynnościami, także czas wytężonej pracy funkcjonariuszy i pracowników.

- podkreślał gen. Nasiłowski.

Mówił, że pomimo krótkiego okresu wdrożeniowego, proces ten zakończył się sukcesem. Przejęcie wszystkich osób będących w systemie nastąpiło jeszcze przed upływem zakończenia umowy z dotychczasowym wykonawcą zadań podmiotu dozorującego. W tym procesie ważną rolę odegrali pracownicy i funkcjonariusze Zespołów Terenowych SDE oraz kadra Centrali Monitorowania i Ośrodka Głównego Podmiotu Dozorującego, kierująca działaniami zespołów w całym kraju, nadzorowana przez Biuro Dozoru Elektronicznego.

Uczestnicy narady spotkali się z przedstawicielami polskiego konsorcjum firm, które wygrało przetarg na dostawę urządzeń i obsługę systemu elektronicznego. Była to dla nich okazja do zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących nowej infrastruktury technicznej i informatycznej. Dyskutowano również na temat standaryzacji procedur i budowania spójnej koncepcji wykonywania czynności związanych z systemem dozoru elektronicznego. W części warsztatowej debatowano nad zagadnieniami zgłaszanymi przez pracowników i funkcjonariuszy dotyczącymi spraw merytorycznych i technicznych. Pojawiła się też ważna kwestia zintegrowania kadry zespołów terenowych, których członkowie wywodzą się ze Służby Więziennej, patroli dotychczasowego wykonawcy zadań podmiotu dozorującego, a także z nowego naboru. Te trzy grupy w zespołach terenowych muszą się zgrać w bardzo krótkim czasie, by skutecznie współpracować w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej