W Zakładzie Karnym w Głogowie odbyło się spotkanie z  z coachem Marzanną Gandecką. Celem spotkania było budowanie samoświadomości bazującej na własnych zasobach oraz wskazywanie na możliwości pokonywania przeszkód i trudności życiowych poprzez pasje, zainteresowania ze szczególnym naciskiem na sport.

Na terenie jednostki penitencjarnej w Głogowie dla chętnych skazanych odbyło się spotkanie z coachem Marzanną Gandecką pt. „RAJD DLA KLIMATU 2022 moja opowieść”.

Celem spotkania było budowanie samoświadomości bazującej na własnych zasobach oraz wskazywanie na możliwości pokonywania przeszkód i trudności życiowych poprzez pasje, zainteresowania że szczególnym naciskiem na sport.

Wykład dla osób pozbawionych wolności oparty był na własnych doświadczeniach prelegentki w realizowaniu założonych celów bez względu na przeszkody jakie może stworzyć nam życie.

Motywem przewodnim był ruch jako forma wyjścia z problemów i ograniczeń.

W spotkaniu uczestniczyli również wychowawcy oraz psycholog, która zorganizowała ww. spotkanie.

Marzanna Gandecka - jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Jest trenerką biznesu w obszarze rozwoju kompetencji miękkich oraz jest certyfikowanym coachem. Od lat związana ze sportem, niesie pomoc jako instruktorka Nordic Walking i Slow Jogingu. Wspiera w rozwoju osobistym, zmianie nawyków oraz podnoszeniu dobrostanu ciała, ducha i umysłu.

 

Tekst: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Foto: szer. Sylwia Matuszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej