2 września 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa, historyczna uroczystość nadania sztandaru, który od dzisiejszego dnia stał się reprezentacyjnym symbolem tego miejsca.

2 września 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa, historyczna uroczystość. Tego dnia zgodnie z ceremoniałom Służby Więziennej odbyło się nadanie sztandaru, który od dzisiejszego dnia stał się reprezentacyjnym symbolem tego miejsca.

Od blisko sześćdziesięciu lat w urokliwy krajobraz Borów Tucholskich w naturalny sposób wpisuje się ''Zacisze''. Taką właśnie nazwę nosi Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Jest to miejsce niezwykłe, nasycone spokojem i mikroklimatem otaczających je sosnowych lasów. Nazwa ''Zacisze'' nie jest przypadkowa. Ośrodek położony jest z dala od codziennego gwaru i zgiełku. Można tu wypocząć i poszukać równowagę delektując się wonią eterycznych olejków z okazałych sosen. ''Zacisze'' powstało jako ośrodek wczasowy dedykowany funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W wyniku rozmów ówczesnego Centralnego Więzienia w Bydgoszczy z Nadleśnictwem Zamrzenica przekazano Służbie Więziennej w dzierżawę obszar, na którym obecnie istnieje Ośrodek. W zamian za pozwolenie na użytkowanie gruntów i stworzenie możliwości zbudowania Ośrodka, w pobliskiej Zamrzenicy powstał Odział Zewnętrzny, w którym zakwaterowani byli skazani zatrudnieni na rzecz Nadleśnictwa. Ośrodek powstał dzięki zaangażowaniu, pracy i życzliwości wielu ludzi. Większość środków finansowych potrzebnych na budowę pochodziła z wpłat funkcjonariuszy. Uroczyste otwarcie Ośrodka, którego bazę stanowiło kilkanaście drewnianych domków kempingowych, nastąpiło w 1963 r. Drewniane domki z biegiem lat zastępowane były przez budynki murowane, powstała również kuchnia i stołówka.

Na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku powstał pawilon mieszkalny ''Rybak'', a w roku 1978 do użytku oddano do użytku budynek ''Łabędź''. Nieodłącznym elementem ''zaciszańskiego'' Ośrodka są malowniczo położona bosmanówka z przystanią żeglarską oraz molo zlokalizowane w południowej części cypla.

W 1979 r. Ośrodek został przekształcony w Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, a 1 czerwca 2014 r. do Ośrodka na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, włączono Oddział Zamiejscowy w Zwartowie.

Dziś Ośrodek w Suchej dysponuje jedenastoma nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi szalami wykładowymi. Przebywający tu słuchacze doskonalą swoje umiejętności w znajdujących się na terenie Ośrodka obiektach dydaktyczno – sportowych, miasteczku treningowym i strzelnicy kontenerowej. Słuchacze podnoszą swoje kompetencje w trakcie praktycznych zajęć realizowanych w nowym obiekcie zaaranżowanym na wzór jednostki penitencjarnej – posiadającym m. in. cele mieszkalne, celę zabezpieczającą i nowoczesne, w pełni wyposażone stanowisko dowodzenia.

Przez ponad czterdzieści lat funkcjonowania kadra Ośrodka przeszkoliła setki tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w ramach szkoleń wstępnych, szkoleń na pierwszy stopień podoficerski oraz licznych szkoleń doszkalających i specjalistycznych.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry – na mocy zarządzenia nr 6/19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – z dniem 1 marca 2019 r. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej został przekształcony w Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.

Właśnie to wydarzenie stało się inspiracją, do nadania tak ważnego symbolu, jakim jest sztandar. Pomysł i inicjatywa nadania sztandaru zrodził się w sercu, naszego Komendanta płk Sławomira Paszkowskiego, który oddał temu miejscu wiele lat ciężkiej pracy. Komendant podzielił się swoim pomysłem z funkcjonariuszami i pracownikami zatrudnionymi na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, którzy przyjęli tą idee z radością. Ustanowienie sztandaru jest bowiem dla nas wyrazem uznania i akceptacji dla prowadzonego przez nas procesu dydaktycznego, który pozwala na efektywniejszą realizację jednego z głównych celów Służby Więziennej jakim jest resocjalizacja, a także ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Sztandar jest również znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej, a także zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 15.00 w Kościele p.w. Św Maksymiliana Kolbego w Suchej, która został odprawiona w intencji funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Nabożeństwo koncelebrował Biskup Ryszard Kasyna – Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej. Dodatkowo, uroczystą Mszę Świętą z okazji nadania sztandaru Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, uświetnił Reprezentacyjny Zespół Służby Więziennej.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś, Generał Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, duchowieństwo, przedstawiciele wielu służb mundurowych, fundatorzy oraz reprezentanci instytucji współpracujących z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Godnej oprawy uroczystości ton zapewnili muzycy Orkiestry Wojskowej z Torunia pod batutą kapelmistrz por. Joanny Krause oraz poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej i poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego.

Po odprawionej Mszy Świętej z okazji przypadającej w dniu 1 września 2021 r. osiemdziesiątej drugiej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej nastąpiło uroczyste złożenie wieńców przed Pomnikiem Żołnierzy 1939 r. w Klonowie. Wieniec złożyli Pan Michał Woś Wiceminister Sprawiedliwości, Generał Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej płk Sławomir Paszkowski. Kolejny wieniec został złożony przez Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Główna część uroczystości odbyła się według ceremoniału Służby Więziennej na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej i rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Następnie Komendant Ośrodka płk Sławomir Paszkowski przywitał przybyłych gości, podkreślając w swoim przemówieniu, że „Jestem dumny i szczęśliwy, że jednostka, którą mam zaszczyt zarządzać, otrzymuje sztandar – symbol, który będzie towarzyszył kadrze Ośrodka w najważniejszych momentach. Będzie obecny przy inauguracjach i zakończeniach szkoleń zawodowych realizowanych w ośrodku i przy innych podniosłych wydarzeniach, reprezentując i promując macierzystą jednostkę i Służbę Więzienną”.

Dalszą częścią uroczystości było ceremonia wręczenia odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej. Srebrną otrzymał mjr. Radosław Mrozewski oraz st. sierż. sztab. Wojciech Okoń, brązową przyznano sierż. Marcinowi Labudzie oraz plut. Łukaszowi Śniegowskiemu. Podczas uroczystości zostały wręczone również medale ''Za zasługi w pożarnictwie''. Złotą odznakę otrzymali kpt. Dariusz Witkowski oraz chor. Michał Warczak. Srebrną przyznano płk Sławomirowi Paszkowskiemu, ppłk, Grzegorzowi Bajdzie oraz mjr. Radosławowi Połomowi.

Podczas uroczystości nadania sztandaru dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej aktem nadania z dnia 17 sierpnia 2021 r. przyznano kpr. Marcinowi Szeszyckiemu odznakę ''Semper Paratus'' za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie. Kpr. Marcin Szeszycki w dniu 23 lipca 2020 r., wracając po zakończonej służbie do miejsca zamieszkania był świadkiem wypadku drogowego, w którym ucierpiał 13 – letni chłopiec. Funkcjonariusz udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczył rany oraz otoczył chłopca wsparciem psychologicznym. Funkcjonariusz wykazał się nie tylko wzorową postawą obywatelską, właściwą dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale również wysokim profesjonalizmem. St. kpr. Marcin Szeszycki dokonał czynu świadczącego o odwadze i męstwie.

Kolejnym podniosłym momentem ceremonii było odczytanie aktu nadania sztandaru. W imieniu Wiceministra Sprawiedliwości, odczytała go Wykładowca Działu Organizacji Szkolenia por. Agnieszka Szatkowska.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wbijania gwoździ honorowych oraz gwoździa pamiątkowego. Pierwszy gwóźdź honorowy ufundował Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. Symbolicznego wbicia gwoździa w imieniu Pana Ministra dokonał Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś. Kolejny gwóźdź wbił Pan Minister, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Pan Łukasz Schraiber. Następnie wbicia kolejnych gwoździ dokonali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Mariusz Kałużny, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Powiatu Tucholskiego – Pana Michał Mróz. Wbicia kolejnych gwoździ dokonali również: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu, które jest jednym z głównych fundatorów sztandaru. Właściciel Zakładu Produkcyjno – Usługowo - Handlowego - JK Miłosz Kiedrowski. W imieniu wszystkich wójtów Powiatu Tucholskiego gwóźdź honorowy wbiła Wójt Gminy Lubiewo – Pani Joanna Jastak. Kolejny gwóźdź honorowy wbił Burmistrz Tucholi – Pan Tadeusz Kowalski. Następnie wbicia kolejnych gwoździ honorowych dokonali emerytowani Komendanci Ośrodka Doskonalenia Kadr w Suchej płk w st. spocz. Ryszard Paszkowski oraz płk. w st. spocz Przemysław Gasiński. Wbicia gwoździ dokonali również Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Pan Jarosław Szyszka. Ostatni honorowy gwoźdź ufundował Przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność – Pan Andrzej Kołodziejski, w jego imieniu wbicia gwoździa dokona por. Artur Ochnio Sekretarz Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ  Solidarność.

Gwóźdź pamiątkowy w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej wbił starszy oddziałowy działu ochrony Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej – st. sierż. sztab. Marcin Połom.

Po tradycyjnym wbiciu gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisach do księgi pamiątkowej, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Dowódca Kompani Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej por. Michał Spychalski dokonał przekazania sztandaru Wiceministrowi Sprawiedliwości Panu Michałowi Wosiowi, z rąk którego sztandar odebrał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej płk Sławomir Paszkowski. Po prezentacji sztandaru zgromadzonym gościom oraz kadrze Ośrodka, Komendant przekazał go pocztowi sztandarowemu naszej jednostki.

Oficjalna część uroczystości został zakończona przemówieniami zaproszonych gości. Wiceminister sprawiedliwości Pan Michał Woś jako pierwszy dokonał przemówienia, podkreślając w nim, że służba więzienna jest świetnie wyszkola, realizuje zadania ustawowe właśnie w służbie Rzeczypospolitej, jest jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Gdyby nie Służba Więzienna to bezpieczeństwo nie byłoby na takim poziomie, z którego możemy się cieszyć we współczesnej Polsce. Służba Więzienia realnie służy społeczeństwu wychodząc na zewnątrz, a te dobre działania pokazują, że skutecznie realizuje właśnie te ustawowe zadania, obrony, ochrony polaków. Pan Wiceminister podkreślił, że Sztandar jest nośnikiem idee i ten sztandar w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej jednoczy nie tylko tych co tu pracują ale jednoczy pokolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy przez Ośrodek Szkolenia przechodzą. Na sam koniec Wiceminister serdecznie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za postawę, za służbę Polsce, podkreślając, że ważne jest stwierdzenie Służba Więzienna w służbie Rzeczypospolitej.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę ''Polskie Więziennictwo 1919 – 1945 r.

Ustanowienie sztandaru jest dla nas wyrazem uznania i akceptacji dla prowadzonego przez nas procesu dydaktycznego, który przyczynia się do osiągnięcia jednego z głównych celów Służby Więziennej jakim jest resocjalizacja, służba człowiekowi oraz Rzeczypospolitej, a także ochrona społeczeństwa przez sprawcami przestępstw. Sztandar jest dla nas znakiem najlepszych tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej, a także zaszczytnej ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Jako symbol wartości, którymi kieruje się Służba Więzienna, sztandar będzie używany podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych, wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, wręczania orderów i odznaczeń oraz uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, przez co wpłynie na kształtowanie dalszego pozytywnego wizerunku naszej formacji.

 

Tekst: por. Emilia Michalska, por. Agnieszka Szatkowska

Zdjęcia: OSSW w Suchej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej