Od końca lutego bieżącego roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach, prezentowana jest wystawa rękodzieł wykonanych przez skazanych z Zakładu Karnego w Dublinach.

 Na wystawie przedstawiono wiele prac wykonanych różnymi technikami przez osadzonych. Wśród udostępnionych eksponatów znalazły się obrazy olejne, rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, origami, szkatułki. Na wystawie udało się skompletować 30 prac. Zajęcia artystyczne to ważny element programu resocjalizacyjnego prowadzonego w zakładzie karnym, dla osadzonych to odskocznia od codziennego życia w więzieniu, a także szansa na rozwój. Wystawa została przeprowadzona w ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy Zakładu Karnego w Dublinach z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach. Współpraca ta ma na celu m.in.: utrzymywanie kontaktów w celu wzbogacenia form i treści działalności kulturalno-oświatowej, wymianę doświadczeń oraz promowanie inicjatyw edukacyjnych. Wystawę można oglądać praktycznie codziennie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach w następujących godzinach 9.00-17.00 (poniedziałek, wtorek, piątek), 7.00-15.00 (środa) i 9.00-13.00 (sobota).

http://mgbpkorsze.pl/sztuka-zza-krat

 

Tekst: kpt. Józef Dowejko, zdjęcia: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej